Muhasebecilerin sorun ve talepleri dile-gündeme getirildi

ÖNDER Haber / Melih KAŞKAR -

Muhasebecilerin sorun ve talepleri dile-gündeme getirildi
Bu içerik 388 kez okundu.

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Çomak, 1 - 7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Muhasebe ve denetim alanında çalışan meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılacağı, kurum ve kuruluşlarımızın camiamızın sorunlarına daha da duyarlı olacağı bir yıl olması dileğiyle, meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutlarım” dedi.

 

Muğla SMMM Odası Başkanı Mehmet Çomak’ın açıklaması şöyle;

Türkiye’de 105 bin meslek mensubu, 17 bin stajyer, yaklaşık 250 bin büro çalışanıyla muhasebe camiası; 

Başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa vergi ve sosyal güvenlik bildirimleri ve diğer mali bildirimler ile ilgili veri akışı, beyanların tanzimi ve gönderimini yapmakta, ayrıca TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlarına da hizmet vermektedir.

Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlilerinin olduğu kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmektedir.

TÜRMOB ve Odalarımız kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında, gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

İşletmelerin muhasebe ve denetim sistemini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin önemli sorunları bulunmaktadır.

TÜRMOB ve Odalarımız yıllardır, mesleki çıkarlarının yanında, ülke ve toplum çıkarlarını da gözeterek taleplerini belirlemektedir. Taleplerimiz ve beklentilerimiz kamu maliyesinin ve ekonomimizin daha da güçlenmesi, işletmelerimizin gelişmesi, ülkemizin ve insanlarımızın refah seviyesinin yükselmesi içindir.

Bu doğrultuda çözüm bekleyen sorun ve taleplerimizin bazıları;

• Beyanname gönderme sürelerinin kesin olarak belirlenmesi, olağanüstü durumlar dışında süre uzatımına gidilmemesi,

• Beyanname düzenleme ve gönderme yetkisinin sadece meslek mensuplarımıza verilmesi,

• Bağımsız denetim olgusunun hayatın her alanında yaşama geçirilmesi için gerekli yasal ortamın hazırlanması,

• Denetimin olmadığı her yerde suiistimallerin, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin kaçınılmaz olacağı bilinciyle denetim alanları ve standartlarının belirlenmesi,

• Bağımsız denetime tabi olacak şirketler için AB kriter ve limitlerinin esas alınması,

• Kurumlar arası bilgi paylaşımının yetersizliği ile ilgili sorunun çözümü için, kurumlar arasında ortak bilgi havuzunun oluşturulması,

• Düzeltme amacı ile verilen Ba – Bs Formları için özel usulsüzlük cezası uygulanmaması,

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanması gereken yönetmeliğin bir an önce hayata geçirilmesi,

• 478 No’lu VUK Genel Tebliği ile getirilen meslek mensuplarına 3 yıl süre ile mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının, anayasa ve diğer kanunlara aykırı olması sebebiyle kaldırılması,

• TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen “Sürekli Mesleki Gelişim Yönetmeliği”nin bir an önce yayınlanması,

• Serbest Meslek faaliyetlerinde KDV oranının % 18’den % 8’e çekilmesi ve KDV’yi doğuran olayın tahsilata bağlanması,

• Vergi kayıp ve kaçağına neden olan basit usulde vergilendirme kapsamının daraltılması,

• Meslek mensuplarına yüklenilen müteselsil sorumluluk hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi,

• Çok yüksek olan özel usulsüzlük ve idari para cezalarının makul seviyelere indirilmesi,

• Mükelleflerle tüketiciler arasında pazarlıklara neden olan KDV oranının düşürülerek, tüm mal ve hizmetler için % 10 ve tek oran olarak uygulanması.

Bu sorunların çözümü için, başta hükümetimiz olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların haklı taleplerimize cevap vermesini, mesleğimizle ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerimizin dikkate alınmasını ve örgütümüzle işbirliği içerisinde çalışılmasını talep ediyoruz.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X