Bugün ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’

ÖNDER Haber / A. Kemal KAŞKAR -

Bugün ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’
Bu içerik 589 kez okundu.

Bugün 8 Mart!

‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ ...

Gün dolayısıyla gazetemize iletilen mesajlar şöyle …

 

AKP Muğla Milletvekili

Nihat Öztürk

Kadınlarımızın karşılaştığı sorunların, esasen tüm toplumun meselesi olduğu, dolayısıyla çözümlerin de ortak bir anlayışla üretilebileceği unutulmamalıdır. Konuya ilişkin mevcut sorunları dile getirmek, çözüm üretme amacıyla birlikte gayret göstermek için tüm imkanların seferber edilmesi gerekiyor. Bu hususta, devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın üzerilerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelerinin yanısıra, kadınlarımızın da kendi haklarına sahip çıkmaları, her türlü ayrımcılığa, hak gasbına ve şiddete karşı mücadeleden çekinmemeleri de hayati önem taşıyor. İnanıyorum ki özgüvenleri yüksek, cesur, eğitimli kadınlarımızın, ekonomiden siyasete her alanda sayılarının artması, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır.

Bu vesileyle, kadına şiddet meselesi başta olmak üzere mevcut sorunlarla kararlı biçimde mücadeleye devam edeceğimizi, kadınlarımızın hayat şartlarını daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğimizi, ekonomik alanda olduğu kadar siyasi alanda da varlık göstermeleri hususunda kendilerine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum.

Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, temel haklar ve yükümlülükler açısından erkek ile kadın arasında herhangi bir farklılığa ve ayrımcılığa yer olmaması gerektiğini hatırlatıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

 

Muğla Valisi Amir Çiçek

Toplumumuzda, aile birliğinin temel taşı durumundaki kadınlarımızın, aile içindeki ve toplum yaşamımızdaki yerinin anlatılması ve onların yaşadıkları sorunların doğru olarak tespit edilmesi ve bu sorunların çözümü konusunda toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 8 Mart tarihi, “Dünya Kadınlar Günü” olarak kutlanmaktadır.

İnsan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi ile kadınlar, eğitimden bilime, sanattan siyasete hayatın her alanında başarı ile yerini almaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren Türk Kadını, geçmişte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin 2023’e olan mukaddes yolculuğunda emin adımlarla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır.

İnanıyorum ki özgüvenleri yüksek, cesur, eğitimli kadınlarımızın, ekonomiden siyasete her alanda sayılarının artması, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır.

Peygamber efendimizin, “Cennet annelerin ayaklarının altındadır” hadisine mazhar olan, yaşamımızın her anında desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen, yüreklerindeki sevgi ve şefkati bizlere karşılıksız sunan, gönlümüzde her zaman müstesna bir yere sahip olan, gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği olan, başta şehit ve gazi anneleri ile şehit ve gazi eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en kalbi duygularla kutlar, saygılarımı sunarım.

 

Muğla Büyükşehir

Belediye Başkanı

Dr. Osman Gürün

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden itibaren ülkemizde yaşanan siyasi, ekonomik, eğitim alanındaki gelişmelerin tamamında çağdaş ve demokratik uygulamalara geçildiğini, kadın ve erkeklerin bütün haklardan eşit yararlandığını görürüz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde büyük devrimlere imza atan kadınlarımız, çağdaş ve demokratik olduğunu iddia eden birçok Avrupa devletinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiş ve diğer devletlere örnek olmuştur. Kadınlarımız mesleki olarak her alanda yer almaya başlamış, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne başarıyla hizmet etmişlerdir. Ne yazık ki günümüzde kadını ikinci sınıf gören zihniyetlerin toplumumuzu yazdıkları ile yanlış yönlendirmesi nedeniyle kadınlarımıza yönelik şiddet artmakta, kadınlarımız ötekileştirilmeye çalışılmaktadır.

Kadınlarımız, siyasetten, ekonomiye, eğitimden, sağlığa her alanda erkeklerden daha fazla söz sahibi olmalı, onları ötekileştiren, kadın erkek eşitliğine inanmayan politikacılara karşı en iyi cevabı gene çağdaş ve laik Türk Kadını’nın kendisi vermelidir. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Milas Belediye Başkanı

Muhammet Tokat

Dünyada kadın olsun erkek olsun hiçbir insanın çeşitli baskılara ve tacizlere uğramadan hayatını sürdürmesi hepimizin ortak dileğidir. Ancak ne acıdır ki yaşanılan bir sıkıntıyı, bir acıyı en derinden hisseden ve bu yüzden en çok etkilenen kadına gereken desteği her zaman verebilmeliyiz.

Hayatın olmazsa olmazı kadına hak ettiği değerin sadece bir gün değil yaşam boyunca verilmesi dileklerimle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten duygularımla kutlar, sevgiler sunarım.

 

TES-İŞ Sendikası

Yatağan Şubesi Yönetim

Kurulu adına Şube

Başkanı Fatih Erçelik

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 8 Mart 1857 tarihinde, Amerika’nın New York kentinde tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerin, erkeklerle eşit haklara sahip olabilmek adına başlatmış oldukları mücadelenin yıldönümüdür.

1857 yılında emekçi kadınların mücadelesi, erkeklerle eşit olmayan çalışma şartları, uzun çalışma saatleri ve düşük ücretlere karşı şekillenmiştir. Bu yürekli kadın başkaldırısı, kadınların çalışma hayatında daha iyi şartlara sahip olma mücadelesinin başlangıcıdır ve o günden bugüne, tüm dünyada, heyecanından bir şey kaybetmeden kutlanmaya devam etmektedir.

Bugün Türkiye’de her gün şiddete, tacize maruz kalan kadınlar vardır. Bugün Türkiye’de halâ töre cinayetleri işlenmekte, kimi yörelerde kız çocuklarının okumaları engellenmektedir. Cehalet, kadının en büyük düşmanıdır. Kadınların karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünde, yasal düzenlemelerin elbette büyük önemi vardır ama yaşanan sorunların büyük bölümünün kadına bakış açısındaki çağdışılıktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Türkiye, kadına dair sorunları, yasalarla olduğu kadar o yasaların uygulanmasıyla, eğitimle ve kadınların varolan haklarının farkına varmasıyla aşacaktır.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanması temennisiyle başta kadın üyelerimiz olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Saygılarımızla.

 

Türkiye Maden İşçileri

Sendikası Yatağan ve

Havalisi Şubesi Yönetim

Kurulu adına Şube

Başkanı Osman İlhan

Bugün “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılan 8 Mart, başlangıçta Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanıyordu. Gerçekten 8 Mart’ın evrensel kadın günü olması, emek hareketi ile doğrudan ilgilidir.

Günümüzde 8 Mart’lar kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması, karar mekanizmalarında yer alması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi istemlerinin, yaşamın her alanındaki kadın sorunlarına çözüm önerilerinin bir kez dile getirildiği gündür.

Kadınlar yüzyıllardır şiddetin her türlüsünü, yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği, savaşı, ırkçılığı, gericiliği, cinsiyet ayrımcılığını en yoğun ve en ağır biçimde yaşayanlardır.

Günümüze taşınan en önemli toplumsal sorunların başında kadına yönelik şiddet gelmektedir.

Kadına yönelik şiddet, utanç verici düzeye ulaşmıştır ve bunun önlenmesi için yapılacak girişimler, en temel insan hakkı olan “yaşam hakkı” başta olmak üzere kadının haklarını elde edebilmesi için; toplum için önem taşımaktadır. Bu sorunun önüne geçilmesi; toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ve “sıfır tolerans” söylemli bütüncül bir yaklaşımla mümkün olacaktır.

 

AKP Muğla İl Kadın

Kolları Başkanı

Armağan Erol

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’dür. Kuşkusuz kadın konusu sadece özel bir günde tartışmakla sonuçlandırılabilecek bir konu değildir. Huzur dolu toplumun inşasında önemli yere sahip olan kadınlarımız, hiç kuşku yoktur ki Güçlü ve Yeni Türkiye’nin en önemli mimarları olacaklardır.

Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, Kadınlarımızın karşılaştıkları sorunların giderilmesi ve sosyal hayattan çalışma hayatına, siyasetten eğitime kadar her alanda desteklenmesi bizim asli görevimiz olacaktır. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir anlayışın mensupları olarak kadına şiddeti, ayrımcılığı, haksızlığı asla kabul edemeyiz.

Yaşanılabilir bir dünya ancak kadınlarımız sayesinde, onların emekleri, merhametleri ve en önemlisi de yarınlar için yetiştireceği çocuklar ile mümkün olacaktır. AK Parti Kadın Kolları olarak kadınlarımız için çalışıyor, onları temsil etmek için yoğun çaba harcıyor ve onların haklarını gözetmek için mücadele veriyoruz. Bizler inanıyoruz ki yarınlarımızın aydınlığı ancak kadınlarımızla mümkündür. Kadınımıza güveniyor ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün başta ülkemiz kadınlarına olmak üzere tüm kadınlarımıza başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X