11 Eylül Pazartesi günü saat 14’te!

ÖNDER Haber / Melih KAŞKAR -

11 Eylül Pazartesi günü saat 14’te!
Bu içerik 451 kez okundu.

Milas Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısını, 11 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 14’te Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda yapacağı bildirildi.

Milas Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre Meclis, aşağıdaki gündem maddelerini görüşecek …

Gündem

1-Açılış ve yoklama

2-6360 Sayılı Yasa gereği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından paylaşıma konu edilen ancak eksik bilgi nedeni ile tescili sağlanamayan İlçemiz Ortaköy Mahallesinde bulunan 70 adet taşınmazın ilgili Tüzel Kişilikler adına devir edilmesi talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü),

3-AKUT Arama ve Kurtarma Derneği’nin, Belediyemiz sınırları içerisinde ihtiyaçlarını karşılayacak bir binanın kendilerine tahsis talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü),

4-Ayşe Ergül’ün, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi No:106/1-A adresinde içkisiz Kafe faaliyet konulu işletmesine İçkili Kafe Ruhsatı almak istediğini, adı geçen adresin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü),

5-Tabakhane Caddesinin İçkili Yerler Bölgesinden çıkarılması ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü),

6-Plan Müellifi Ali Özden Gürbüz’ün İlçemiz Ekindere Mahallesi Çavdarlık Mevkii 125 Ada 34-37 ve 39 parsellerde kayıtlı taşınmazda “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi talebinin görüşülmesi (Plan ve Proje Müdürlüğü),

7-İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi:

a-Osman Şen’in; İlçemiz Kırcağız Mahallesi 159 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait tapu bilgilerinde içinde Abdullah Gökbel’e ait yıkık vaziyette kahvehane bulunan Arsa vasıflı 800,00 m2 taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

b-Abdullah Çakır’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çamiçi Mahallesi 2950 parsel noda kayıtlı 1.492,00 m2 lik Zeytinlik vasıflı taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

c-Mehmet Emin Bozkurt’un; İlçemiz Kızılcayıkık Mahallesi 911 parselde kayıtlı bulunan taşınmazı 19/01/1975 tarih ve 63 sayılı Köy kararı ile satın aldığı bahsiyle anılan 574,00 m2 Arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

d-Yücel Dönmez’in; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Danişment Mahallesi 122 Ada 1 parselde kayıtlı 6.411,20 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

e-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Aslanyaka Mahallesi 876 parselde kayıtlı, içinde İlkokul binası olan Arsa vasıflı taşınmazın öğrenci yetersizliğinden dolayı taşıma merkezi okul olan Çamköy’e taşınmış olduğundan Köy Tüzel Kişiliğinde Belediyenize geçen taşınmazın Maliye Hazinesi adına devir yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

f-Milas Toplum Sağlı Merkezi’nin; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Türkevleri Mahallesinde 516 parsel nolu 420 m2 yüzölçümlü Köy Odası ve Yeri Vasıflı taşınmazın tahsisi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

g-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; İlçemiz Burgaz Mahallesi 78 (600) Ada 77 parselde kayıtlı yürürlükte olan uygulama imar planında park alanında kalan taşınmazla ilgili mağduriyetin giderilmesi için kamulaştırma işlemlerinin başlanması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

h-Fen İşleri Müdürlüğü’nün; İlçemiz Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi 49 Ada 16 parsel içersinden geçen İmar Planında İmar Yolu olarak belirlenen yolun açılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

ı-İlçemiz Selimiye Mahallesi 4069 nolu parselde Milas Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 103,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

i-İlçemiz Selimiye Mahallesi 4172 nolu parselde Milas Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 195,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

j-İlçemiz Selimiye Mahallesi 4068 nolu parselde Milas Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 147,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

k-İlçemiz Selimiye Mahallesi 4062 nolu parselde Milas Belediyesi, Maliye Hazinesi ve Ramazan Şahin Can adına kayıtlı 326,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

l-İlçemiz Selimiye Mahallesi 3959 nolu parselde Milas Belediyesi, Maliye Hazinesi, Kadir Sarıçiçek ve Ali Acar adına kayıtlı 147,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

m-İlçemiz Selimiye Mahallesi 4072 parsel nolu parselde Milas Belediyesi, Maliye Hazinesi ve Atiye Şimşek adına kayıtlı 192,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

n-İlçemiz Selimiye Mahallesi 3932 parsel nolu parselde Milas Belediyesi, Maliye Hazinesi ve Mehmet Gül adına kayıtlı 369,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

o-Mazlum Sak’ın; Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih 2017/71 sayılı kararı ile Güllük Mahallesi 1 pafta 445 parsel üzerindeki takiyatlarda haciz bulunması ve hissedarların çokluğu nedeniyle taleplerinin uygun olmadığı kararı verilmiş ancak haciz işlemlerinin kendi hisseleri ile bir ilgisinin olmaması nedeniyle anılan parselin Belediyemizce belirlenen bedel üzerinden Kamulaştırılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

p-Servet Karacan’ın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Küçükdibekdere Mahallesi tapunun 179 parselinde kayıtlı Arsa vasıflı (322,77 m2) içinde ev bulunan taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

r-Feriştah Sönmez’in, İlçemiz Bafa Mahallesi 3947 nolu parselde kayıtlı taşınmaz yere ilişkin imar yolunun açılması ve kamulaştırma işlemleri ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

s-Namık Akarca’nın, İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 82 Ada 19 parselde kayıtlı İmar Planında Fuar Alanı olarak geçen taşınmazın kamulaştırılması ya da kamulaştırma işlemleri yapılmaması halinde plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

t-Reşit Özer’in dilekçesi ile Milas İlçesi Hacıabdi Mahallesi 101 ada 39 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca görüşülmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

u- ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin dilekçesi ile Muğla İli Milas İlçesi Selimiye Mahallesi köyiçi mevkii N19.A.09.D.4D pafta 236 ada 2 parselin bulunduğu imar planında park olarak görülen alanda trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının incelenerek onaylanması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

v-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 28/06/2017 tarih 3983/13957 sayılı yazısı ve Tevfik Demir’in dilekçesi ile Muğla İli Milas İlçesi Burgaz Mahallesi yer alan 414 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazlarla ilgili “E:1.50 Hmaks: 15.50 olmak üzere ayrık nizam 5 kat konut alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca görüşülmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

y-İlçemiz Mutluca Mahallesi 2206 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

z-Bal – Ser Seramik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Karakaya mevkiinde yer alan 260 ada 1218 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planın değişikliği talebinin görüşülmesi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X