Çamköy-Karacahisar bölgesi doğumlu bürokrat ve serbest çalışanlardan kamuoyuna ortak açıklama

Milas doğumlu ve özellikle Çömköy-Karacahisar bölgesi doğumlu bir grup bürokrat ve serbest çalışan, Termik santralin bölgeye verdiği zararlar ile ilgili olarak, ortak bir açıklama yaptı. Bölgede doğup büyümüş olmaları yanında, bir çoğu santralin bölgemize getirdikleri ve götürdüklerini yaşam deneyimleri ile yakından bilme imkanına sahip olmaları nedeniyle açıklama, oldukça önemli sayılmalı.

Çamköy-Karacahisar bölgesi doğumlu bürokrat ve serbest çalışanlardan kamuoyuna ortak açıklama
  • 02 February 2023, Thursday 14:16

Açıklama şöyle:

Aşağıda isimleri bulunan bizler, bürokrasinin, ordumuzun ve özel sektörün çeşitli kademelerinde görev yapmış kişiler olarak; doğup büyüdüğümüz ve hala da bağlı olduğumuz Milas İlçesi Karadam, Ekizköy, Akbelen, Çamköy ve Karacahisar köylerimizin verimli tarım arazileri ve zeytinlik alanlarında, Yeniköy Termik Santralini işleten Limak Enerji- İÇ Enerji ortak girişim grubunun, yapmak istediği kömür çıkarma işleminin; yaratacağı tahribata dikkat çekmek ve ilgili Şirketleri sağduyulu hareket etmeye davet etmek amacıyla, kamuoyunu bilgilendirmek istedik.

Yukarıda adı geçen köylerin sınırları içinde yer alan birinci sınıf verimli tarım toprakları; “toprak-bitki-iklim” uyumunun en ideal koşullarının sağlandığı bir bölgede yer almakta, poli-kültür tarıma son derece elverişli ve yılda üç ürün alınabilmektedir. Geçmişte yoğun tütün tarımı yapılan arazilerde, günümüzde; kışlık ve yazlık sebze tarımı, her türlü meyve yetiştiriciliği, mısır ve hububat yetiştiriciliği, incir, üzüm bağları ve endemik Memecik türü zeytinlerden kurulu zeytinlikler yer almaktadır. (Bu arada, Memecik türü zeytinlerden üretilen “Milas Zeytinyağı” Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili alan Ülkemizin tek zeytinyağıdır) Zeytinlikler; en yaşlısı 200-250 yıllık en genci 5 yıllık olan verimli zeytin ağaçlarından oluşmakta ve yıldan yıla artarak değişmekle birlikte yaklaşık 350-400 ton mertebesinde zeytinyağı elde edilmektedir.

Tarım alanları dışında kalan kısımlar da; delice zeytin, kızılçam, defne, püren, yabani çilek, keçiboynuzu, dağ kekiği, adaçayı vb. kültürel çeşitliliğe sahip ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Kısaca Termik Santralin kömür çıkarma gerekçesiyle talan etmek istediği alanlarda, çorak toprak parçasına rastlamak mümkün değildir. Bu nedenledir ki; ovalarımız ve dağlarımız, bitki çeşitliliği yanında tavşan, tilki, çakal, porsuk, dağ kedisi gibi yabani hayvanlar ile ardıç, çulluk, üveyik, karatavuk ve birçok ötücü kuş türüne de ev sahipliği yaparak tam bir ekosistem oluşturmaktadır.  

Yeniköy Termik Santralini işleten Şirketlerce adı geçen köylerin arazilerinden çıkarılmak istenen kömürün, rezervi çok yetersiz olduğu gibi kükürt dioksit miktarı yüksek ve kalorisi 600 kcal gibi oldukça düşük düzeydedir. Ekonomik değeri son derece düşük kömürü, “ne olursa olsun ben aldığıma bakarım” mantığı içinde sulu tarım yapılan verimli tarım topraklarını, zeytinlikleri ve ekosistemi geri döndürülemeyecek şekilde tahrip ederek çıkarmaya çalışmak, Ülkemiz yararına olmadığı gibi yöre insanına ve ekosisteme de hiç faydası olmayacaktır. Geçmişte kömür çıkarılan alanlarda da gördüğümüz gibi verimli topraklar yok olmakta, kesilen zeytinlikler de yitip gitmektedir. Çok kaba bir hesaplamayla bile (orta/uzun vadede) sadece tahrip edilecek zeytinliklerden elde edilecek ana ve yan ürün geliri, çıkarılacak kömürün ekonomik değerinden daha fazla olduğu görülecektir.

Dünyada ve Ülkemizde gıda temini oldukça önemli bir konudur. Tüm ülkeler gıda güvenliğini teminat altına almak amacıyla tarım yapılan verimli topraklarına gözü gibi bakmakta, özel kanunlarla korumaktadırlar.  Ayrıca, Ülkemizin de taraf olduğu “Paris İklim Anlaşması” gereğince, yenilenemeyecek kaynakların tahribatının önlenmesi ve fosil yakıt kullanımından vazgeçilmesi istendiğinden, vahşi kömür çıkarma faaliyetinin bir süre sonra devlet tarafından durdurulması zorunlu hale gelebilecektir. Bu yönüyle de; yetersiz rezervli ve düşük kalorili kömür için verimli tarım arazilerine ve zeytinliklere kıyılması, Ülkemiz ekonomisi ve gıda güvenliği açısından hiç de akılcı değildir.  

Diğer bir husus ise, Çamköy ve Karacahisar köyleri; 27 Şubat 2007 tarih ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayınlanan “Muğla-Milas-Bodrum-Fesleğen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” içinde kalmaktadır. Dolayısıyla, maden sahası yapılmak isteten bölge turizm bölgesi ilan edilmiş durumdadır. Kömür çıkarma faaliyeti, bu yönüyle de yörede gelişmekte olan turizme de ciddi zarar verecektir.

Öte yandan, Bodrum, Güllük ve Milas-Bodrum Havaalanı’nın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümü Çamköy sınırları içinde açılmış bulunan derin kuyulardan temin edilmektedir. Kömür çıkarma faaliyeti sırasında yüzeyden altta yapılacak patlatmaların yeraltı sularının yer değiştirmesine neden olduğu bilenen bir gerçektir. Yörede yapılacak kömür çıkarma faaliyetinin Bodrum, Güllük ve Milas-Bodrum Havaalanı içme suyunun kaybolmasına sebep olması kaçınılmaz olacaktır. Buralara tekrar su temini, kamuya daha büyük ekonomik kayıplar getirmesine neden olacaktır.

Şirket yetkililerine bu duyuruyla bir öneride bulunmak isteriz. Kalorisi düşük ve rezervi az miktarda olan kömür peşinde koşmaktansa, kesmek istediğiniz zeytinlerden yağ çıkarma sırasında yan ürün olan prinayı yakıt olarak kullanmayı tavsiye ederiz. Prina, Milas yöresinde ve Ege Bölgesinde çok fazla bulunur ve kalorisi 4000 kcal mertebesindedir. Böylece; hem doğa tahrip olmaz, zeytinler kesilmez, çevre kirlenmez, hem de termik santral daha temiz ve sürdürülebilir hammaddeyi daha da ucuza temin etmiş olur.  Veya santral alanına GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurmaları en doğru çözüm olacaktır.

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı, Şirket yetkililerinin bir nevi arkadan dolanarak köylülerin verimli arazilerini ve zeytinliklerini alma çabasından vazgeçmesini, yazılı ve görsel basınımızın kamuoyunu bilgilendirmesini ve yurttaşlarımızın da duyarlı olmasını, saygılarımızla tüm Kamuoyuna duyuruyoruz.

KAMUOYU DUYURUSUNA DESTEK VERENLER

İsim Soyisim                                       Mesleği / İşi              

Abdullah DEMİREL                             E. Öğretmen              

Ali GÜLBAŞ                                         E. Vergi Dairesi Müdürü

Ali SAVAŞ                                            E. Astsubay

Ahmet ÖZCAN                                    E. Uçak. Bak. Kıd. Albay         

Arif GÜNEY                                         E. Öğretmen

Asım GÜLTEN                                     E. Hâkim                    

Berrin OĞULTÜRK                              E. Öğretmen

Mehmet OĞULTÜRK                          E. Öğretmen

Bilal SOYDAN                                      Makine Mühendisi    

Burhan ÜNAL                                     E. Astsubay

Bülent KOÇ                                         İş İnsanı                                 

Cafer UÇAK                                         E. Öğretmen

Çağlayan ÜÇPINAR                             Doktor                       

Duran Ali MISIRLIOĞLU                      E. Öğretmen

Dursun GÖKBEL                                  E. Banka Müdürü                  

Dursun KAN                                        E. Teknisyen

Ergun MORALI                                     E. Memur                  

Erkan UYAR                                        E. Astsubay

Faruk KARA                                        Endüstri Mühendisi   

Ferda ÖZÇELİK                                    E. Teknisyen

Güldane Evsen SÖZÜGEÇER               E. Öğretmen              

Günay ÖZCAN                                    E. Öğretmen  

Hakan GÜLTEN SÖZÜGEÇER              Mimar                       

Hamdi ULUPINAR                               Emekli

Hakkı ALTAY                                       Emekli                        

Halil ŞALLI                                           Çiftçi

Hasan YORULMAZ                              E. Öğretmen              

Hulusi ULUĞ                                       E. Astsubay

Huri TUNA                                          E. Öğretmen              

Hüseyin Haluk AKBATUR                    Doktor (Göz)

Hülya ÖZCAN ERKOL                          Uzman Doktor           

Hüseyin GÜLTEN                                Öğretmen

Mehmet KAFACA                               Ziraat Yüksek Mühendisi       

Mehmet OĞULTÜRK                          E. Öğretmen

MİLAS KENT KONSEYİ                         Sivil Toplum Kuruluşu

Munibe KARAKUŞ                              E. İşçi

Mustafa Ali DEMİRCİ                          E. Öğretmen              

Mustafa Ali TOKAT                             E. Memur

Mustafa ÇİFTÇİ                                   Turizm Rehberi                      

Mustafa Ramazan AKKAYA                Avukat

Mustafa ÖZKAN                                 E. Sayıştay U. Denetçisi         

Muzaffer KARAKAYA                          Esnaf

Necati ESER                                        Esnaf                          

Nihat İNCE                                          Emekli

Ömer ÖZLER                                       Mali Müşavir             

Rüştü YAMAN                                     Çiftçi

Tevfik UĞUR                                       Sanayici                                 

Tahsin SELÇUK                                    E. Astsubay    

Tolga GÜLTEN                                    İnşaat Mühendisi                  

Uğur SERTKAYA                                  E. Astsubay

Vural GEZEN                                       E. Astsubay                

Yasemin KOÇ                                      Emekli            

Yıldız DEMİRCİ                                    Ev Hanımı                  

Yüksel CAN                                         E. Astsubay    

Zeki KARAGÜR                                    Esnaf                          

Zeki TUNA                                           E. Öğretmen  

Zülfer ÇALIŞ                                        E. Öğretmen

Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ                      Gazeteci-Yazar

Tacettin GÜNEY                                 Karacahisar Köyü Eski Muhtarı

Turgut GÜLTEN                                  E. Öğretmen

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

Milas eczane
Site en altı
yukarı çık