Cumhur İttifakı’ndan belediyenin 2020 yılı değerlendirmesi

Bugün saat 10:00’da Milaslı gazetecilerle kahvaltıda buluşan AKP-MHP İlçe Başkanları ve Belediye Meclis üyeleri, hem gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı, hem de 2020’nin bir değerlendirmesini yaptı.

Cumhur İttifakı’ndan belediyenin 2020 yılı değerlendirmesi

AKP İlçe Binası’nda yapılan basın toplantısında, bir süre gündeme dair çeşitli konular görüşüldükten sonra, Milas Belediye Meclisi’ndeki AKP Grubu sözcüsü Hürol Önder, Milas Belediye Meclisi’nin 2020 yılı değerlendirmesini yaptı.

Hürol Önder’in yazılı olarak da hazırladığı ve Milas Belediye Meclisi’ndeki Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin ortak görüşünü yansıtan değerlendirme şöyle:

“MİLAS BELEDİYESİ 2020 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2020 Yılı içerisinde Milas Belediye Meclisine 224 adet karar alınmış olup alınan kararların 58 adedini İmar Komisyonuna havale, 12 adedinin Plan ve Bütçe komisyonuna havale, 14 adedinin de İçkili Yerler Komisyonuna havale olarak alındığı gözükmektedir. İmar Komisyonuna havale edilen konuların 30 adedi kabul, 12 adedi ret ile sonuçlanmış olup 9’u için ek süre talep edilmiş, 5 adedi ise ilgili kurumlara havale edilmesi önerilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 12 konunun 10 adedi kabul 2 adedi ise ret olarak komisyondan geçmiştir. İçkili Yerler Belirleme Komisyonuna havale edilen 14 başvurunun 5 adedi kabul, 4 adedi ret edilmiştir. Havalesi yapılan taleplerin 5 tanesi için komisyon ek süre verilmiştir. 2 adet talep Müracat sahibi tarafından geri çekildiğinden gündemden çıkarılmıştır.

2020 Yılı içerisinde alınan 06.01.2020 tarih ve 04 nolu Meclis kararlarında Cumhur İttifakı olarak Labranda Pet Su Fabrikasının yenilenmesi için 12.500.000,00 TL kredi alınması teklifinde kabul oyu kullandık. Milas halkının markası olan Labranda pet su tesislerinin, piyasa ile rekabet edebilir hale gelebilmesi için bu fabrikanın yenilenmesi, çağın ihtiyaçlarına uygun çeşitler üretmesi gerekliydi bu nedenle bu kredi talebine evet oyu verdik.

07.02.2020 Tarih ve 32 nolu Meclis kararında belediye hizmetleri için taşıt alınması talebine Cumhur İttifakı olarak kabul oyu verdik. Milas halkına hizmet için kullanılacak, halkın refah huzuruna olumlu katkı sağlayacak hizmet araçlarının alımına evet oyu kullandık. Bizim gayemiz fahiş fiyatlarla yapılan araç kiralamalarının durdurulmasıdır.

06.03.2020 tarih ve 51 nolu meclis kararında 2020 yılında uygulanacak Katı Atık toplama tarifesine Cumhur İttifakı olarak ret oyu verdik. Muğla ilinde uygulanan en pahalı katı atık toplanması tarifesine ret oyu verdik.

06.03.2020 tarih ve 59 nolu meclis kararında Boğaziçi Mahallesi köy gelişme imar planının iptaline ilişkin kararda Cumhur İttifakı olarak ret oyu verdik. 21.03.2020 yılında onaylanan Boğaziçi mahallesi 1/1000 ölçekli köy gelişme uygulama imar planı, 07.12.2011 tarihine kadar yürürlükte kalmış, bu tarihte Belediye Meclisi kararı ile bu planın uygulaması usulsüz olarak durdurulmuştur. 10.07.2014 tarihinde Danıştay Belediye meclisinin almış olan bu karar için yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Onlarca yıldır Boğaziçi için bir plan yapılmamış olup, bugün plan iptal edilmesi istenmiştir. Biz de Cumhur İttifakı olarak bu karara ret oyu verdik.

06.07.2020 tarih ve 68 nolu meclis kararında Kıyıkışlacık Mahallesi 394 ada 649 parselde iskele yapılması teklifine Cumhur İttifakı olarak ret oyu verdik. Tarihi bir doku içerisinde yapılması düşünülen maden taşıma iskelesinin bu dokuya uygun olmayacağını düşündüğümüzden bu şekilde hazırlanan iskele projesine ret oyu verdik.

06.07.2020 tarih ve 74 nolu Milas Belediye Başkanlığı 2019 yılı faaliyet raporuna Cumhur İttifakı olarak ret oyu verdik. Muğla’nın en yüksek tarifelerine sahipken, sadece maaş ödeyen, çöp toplayan bir kurum görüntüsü veren. Hiçbir proje üretmeyen belediyemizin müspet bir faaliyetini görmediğimizden faaliyet raporuna ret oyu verdik.

10.08.2020 tarih ve 95 sayılı meclis kararında Güllük Limanı gelişme projesi için içerdiği çekinceler sebebi ile Cumhur İttifakı olarak ret oyu verdik. Biz Milas’a yapılacak yatırıma karşı değiliz ancak yapılacak yatırım halkın sağlığını ve çevreyi olumsuz olarak engellenmemeli düşüncesindeyiz. Burada ekolojik hayatı, toplum sağlığını ve çevreyi de dikkate almalıyız.

10.08.2020 tarih ve 96 sayılı meclis kararında Kızılcakuyu Mahallesine yapılması düşünülen sağlık evi için tahsis talebine Cumhur İttifakı olarak evet oyu verdik. Bu talebe İyi Partili meclis üyelerinde evet oy vermesi ile oylama 16-16 eşitlikle sonuçlanmış eşitlik durumunda Belediye Başkanının oyu çift oy sayıldığından tahsis talebi ret edilmiştir. Bu kararla 2020 yılında ilk defa konuşulması gereken bir karardır. Milas Belediyesi ne için var? Halka hizmet için var! Tahsis edilecek alanda ne yapılacaktı? “Sağlık Evi”! Bu sağlık evi kime hizmet verecekti? Yöre halkına! Siz buna karşı çıkmakla o yörede yaşayan halkımıza hizmet gitmesine engel oldunuz. Tekrar tekrar söylüyoruz yanlış yaptınız.

10.08.2020 tarih ve 109 nolu meclis kararında Milas Belediyesince ihtiyaç duyulan araçlarının alımına Cumhur İttifakı olarak kabul oyu verilmiştir. Çünkü Bizler hizmet amacı ile yapılan alımlara karşı çıkmayız, alınacak araçlar Milas halkına daha iyi hizmet verilmesi gayesi ile Milas Halkının katkıları ile alınmıştır.

21.10.2020 tarih ve 163 nolu meclis kararında 2021 yılı Milas Belediyesi gelir-gider bütçesine Cumhur İttifakı olarak kabul oyu verdik. Körü körüne her şeye muhalefet etmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. 210.000.000,00 TL olarak hazırlanan Milas Belediyesi bütçesinin gerçekleşme oranının ne olacağını günü geldiğinde öğreneceğiz.

07.12.2020 tarih ve 216 nolu meclis kararında halen Milas Süt Birliğinin kullandığı arazi ve binanın 10 yıllığına ihale ile kiralanması talebine Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri olarak ret oyu verdik. Milas’ta yaşayan yaklaşık 4.000 ailenin geçim kapısı olan hayvancılık faaliyetine olumsuz etki yapacak bu kiralama işleminin doğru olmadığını düşünüyoruz. Süt üreticilerinin katkıları ile yapılan binaların Süt Birliği tarafından alınan Yapı kayıt Belgelerine istinaden Milas Belediyesince bu yapılar ile arazinin Süt Birliğine satışının en doğru karar olacağını düşünüyoruz.

07.12.2020 tarih ve 193 nolu meclis kararında 2021 yılında uygulanacak katı atık tarifesine Cumhur İttifakı olarak ret oyu verdik. Milas Belediyesi bu yıl da Muğla’nın en yüksek Katı Atık toplama tarifesine sahiptir. (07.01.2021)

18.03.1924 tarih, 442 sayılı Köy Kanununa 7 ek madde eklenmesi hakkında 20.05.1987 tarih, 3367 sayılı kanunun ek 17. maddesine göre hazırlanan Köy Yerleşme Alanı uygulama yönetmeliğinin 15. maddesine göre üzerine inşaat yapılmamış arasalar için yapının son bitirilme tarihi olan 31.12.2020 tarihi, 31.12.2024 tarihine uzatılmıştır.

10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen madde ile kırsal yerleşim alanı tespiti yapılan mahalleler ve kırsal yerleşik alanlarda gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaftır. Bu yerlerde ticari, sınai ve turistlik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 olarak uygulanır. Bu yerlerde kullanılan sular işyerleri için %50, konutlar için %25 olarak tarifelendirilir hükmü getirilmiştir. Böylelikle geçici kaydı ile uygulanan bu istisnai durum Belediye Meclislerince alınacak karar sonrası kalıcı hale gelecektir.”

Rapor sunu sonrası Hürol Önder, bu son konunun önemli olduğuna bir kez daha vurgu yaparak, belediyenin 90 gün süre içinde kırsal yerleşim alanlarını tespit ederek Büyükşehir Meclisi’nden de bunu geçirmesi gerektiğini belirtti.

Hürol Önder ayrıca, katı atık bedelleri konusunda mecliste yaptıkları itirazları, daha netleştirerek, kimi rakam ve grafiklerle de anlattı. Şu anda Muğla’daki en yüksek katı atık tarifesinin Milas’ta olduğunu belirten Önder, buna gerekçe olarak yönetimin, Milas’ın yüzölçüm ve hitabedilen nüfusun farklı olmasını gerekçe gösterdiğini, ancak her iki ilçeye ait veriler karşılaştırıldığında bunun çok da geçerli olmadığını belirtti. Seydikemer’in yüzölçüm olarak Milas’tan daha büyük olduğu gibi, hizmet ağı uzunluğunun da daha fazla olduğunu belirtti. Bakım onarım araç giderleri çok yüksek olduğu gibi sistem maliyetinin de çok fazla olduğuna özellikle vurgu yaptı. Konuyla ilgili rakamları da ekte paylaşıyoruz.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık