Meclis yoğun bir gündemle toplanıyor

Nisan ayı Belediye Meclis Toplantısı, 7 Nisan Cuma günü saat 14.30'ta Belediye Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleşecek.

Meclis yoğun bir gündemle toplanıyor
  • 06 April 2023, Thursday 15:11

Milas Belediyesi 2022 Yılı Denetim Raporu’nun meclisi bilgisine sunulacağı ayrıca ÇED Başvuru Dosyası ile hazırlanan ÇED raporu ve proje hakkında kurum görüşünün alınacağı toplantıdaki gündem maddeleri şu şekilde;

1-Açılış ve yoklama

2-2022 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak Meclise bilgi verilmesinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

3-5393 sayılı Yasanın 33 ncü maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından 3 üyenin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere “Encümen Üyesi” olarak gizli oyla seçilmesi hususunun görüşülmesi. (Yazı İşleri  Müdürlüğü)

4-5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan Meclis Üyelerinden oluşan  “Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin” işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi  (Yazı İşleri Müdürlüğü)

5-5393 Sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan Meclis Üyelerinden oluşan “İmar Komisyonu Üyelerinin” işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi (Yazı İşleri Müdürlüğü)

6-Belediye Meclisince oluşturulan,  5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan Meclis Üyelerinden oluşan “İçkili Yerler Belirleme Komisyon Üyelerinin” işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi (Yazı İşleri Müdürlüğü)

7-2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

8-Plan Ve Bütçe Komisyon Raporları

1-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen imar durum belgesi çıkış tarihinden 1 yıl süre içinde kadastro yenilemesinin kesinleşmesi halinde tekrar imar durum belgesi düzenlenmesi gerekir ise 2023 Yılı Ücret Tarifesine göre belirlenen imar durum belgesi ücretinin %15’i oranında tahsil edilmesi talebi.

2-Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğünce alınacak olan 2023 yılı ücret tarifelerinin Muğla Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu tarifelerle güncellenmesine, ücret tarifesine Silindir Çalışma (Saat Başına) ücretinin eklenmesi ve Belediye Meclisimizce alınan 2022/325 sayılı Meclis kararındaki ücretlerin yeniden belirlenmesi talebi.

9-Milas Belediyesi Gıda İnş.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. nin; %100 Sermayesi Milas Belediyemize ait şirketimizin yeni faaliyete başlayan işletmelerin demirbaş ve diğer  harcamaları için Ayni ve Nakdi olarak 500.000 paya karşılık gelen 50.000.000 TL (Ellimilyon) olan sermayesini,50.000 paya karşılık gelen 5.000.000 TL (Beşmilyon) nakdi sermaye artırımı yaparak toplamda 550.000 paya karşılık gelecek şekilde 55.000.000 TL (Ellibeşmilyon) çıkarılması talebinin görüşülmesi.(Milas Belediyesi Gıda İnş.Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti.)

10-İlçemiz Hayıtlı Mahallesi 457 ada 317 parselde kayıtlı taşınmaz maliki Esen KOÇ’un, taşınmazının Spor Tesisleri Alanında kalması nedeniyle kamulaştırılmasını ve geriye dönük 5 yıllık ecrimisil bedelinin  ödenmesi talebinin görüşülmesi.( Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

11-İlçemiz Mutluca Mahallesi 155 ada 102 ve 104 parsel maliki Celalattin GÜÇLÜ Vekili Av. İbrahim KARAALP’in, taşınmazlarının yol altında kaldığını ancak bugüne kadar Belediye tarafından kamulaştırma işlemi yapılmadığını, kamulaştırmasız el atma olgusu gerçekleştiğini, kamulaştırmasız el konulan taşınmazların mevzuat çerçevesinde nakdi ödeme olarak bedelinin ödenmesi ve kullanılan süreler için ecrimisil bedellerinin ödenmesi veya bedelleri değerinde takas edilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

12-Bozalan Mahalle Muhtarlığının talebi ile, İlçemiz Bozalan Mahallesinde, halkın ortak kullanımına sunulabilecek bir sosyal tesisin inşa edilebileceği Belediyemize ait uygun bir taşınmaz bulunmaması nedeniyle aynı Mahallede 103 ada 40 parselde (eski 624 parsel) kayıtlı kamu orta malı olarak geçen harman yeri vasıflı 6.148,32 m² yüzölçümlü taşınmazda, Bozalan Mahalle halkının kullanımına sunulmak üzere düğün  salonu ve gençler için spor tesisi gibi sosyal etkinlik ve törenlerin yapılabileceği bir sosyal tesis yapılmak üzere Muğla İl Tarım Ve Orman Müdürlüğünden ''Tahsis Amacı Değişikliği'' yapılması talebinin görüşülmesi (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

13-Polat Global İnvestments Turizm İnşaat Taahhüt Kuyumculuk İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Sadık YALÇINKAYA’nın; İlçemiz Güllük Mahallesi 1717 parselde kayıtlı arsa vasıflı  279,87 m2 büyüklüğündeki taşınmazın Belediyemize ait olan 68,97m2 lik kısmını diğer hissedar olarak satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

14-İlçemiz Ören Mahallesi 388 ada 9 ve 10 parsel maliki Hüseyin GÜLTEN vk. Hatice GEL’in maliki oldukları parsellerde imar uygulamasına istinaden yola terk alanları oluştuğu, yapılan bu terklere karşılık Belediyemize ait 388 ada 12 parselle takas yapılması talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

15- Demet KESKİN Vekili Salih ÖLMEZ’in; İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi 1039 ada 1,2,3 ve 4 parsellerin birbiriyle şuyulu olması, bu parsellerin imar uygulama dosyası hazırlandığında 1039 ada 1 ve 2 parselin toplam 602,79 m² yola terki olduğu, mülkiyeti Belediyemize ait 1039 ada 3 ve 4 parsellerin ihdas yoluyla bu kök parselden terk yapıldığı fakat plan tadilatı sonucunda ihdas ve yola terk çıktığından bu terk olan 602,79 m² kısım ile Belediyemize ait 1039 ada 3 ve 4 parselin takas edilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

16-İlçemiz Bafa Mahallesi mülkiyeti Belediyemize ait 209 ada 16 parselde kayıtlı 48 m’lik 75 nolu dükkan, 48 m2’lik 77 nolu dükkan ve 48 m2’lik 79 nolu dükkanın 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesi gereğince 10 yıl süre ile 2886 sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye çıkartılması talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

17-İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün İlçemizde Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi Ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında geçiş işlemleri nedeniyle ilçe merkezi ve tüm mahallelerimizde maks sürecinde beklemekte olan kayıtların hızlı ve doğru bir şekilde entegre edilebilmesi için İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü İle Belediyemiz  arasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesi gereği ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi, proje kapsamında ortak işbirliği protokolü yapılması ve bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

18-2022/300 Sayılı Meclis Kararı ile Hukuk İşleri Müdürlüğü ücret tarifesinde belirlenen Evlendirme Dosya Ücretlerinin (Evlendirme Cüzdanı Dahil) yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi. ( Mali Hizmetler Müdürlüğü)

19-İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

1-Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün; İlçemiz, Meşelik ve Boğaziçi Mahallesi Mevkiinde Vita Park Spor Turizm Hiz. İnş. Tic. A.Ş. tarafından yapılanması planlanan "Vitapark Golf Tesisi ve Turizm Kompleksi" projesine ait ÇED Raporunun hazırlandığı belirtilmiş olup, proje hakkında kurum görüşümüzün bildirilmesi talebinin görüşülmesi.

2-Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün; İlçemiz Güllük Mahallesi 301 Ada 1 nolu parsel adresinde ICC Güllük Marina İşletmeciliği A.Ş. tarafından yapılması planlanan  Yat Limanı projesine ait ÇED başvuru dosyası hakkında kurum görüşümüzün bildirilmesi talebinin görüşülmesi.

3-Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün; İlçemiz Bodrum ve Milas İlçeleri, Akçakaya, Fesleğen ve Demirciler Mahallelerinde EN 2 Rüzgar Enerjisi Yat. A.Ş. tarafından yapılması planlanan ''Arturna II Rüzgar Enerji Santrali (22 Adet Türbin92,4 Mwm/66 Mwe)'' projesine ait ÇED sürecinin başladığı belirtilmiş olup, projeye ait ÇED Başvuru Dosyası hakkında kurum görüşümüzün bildirilmesi talebinin görüşülmesi.

4-Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün; İlçemiz, Bodrum ve Milas İlçeleri, Mazı, Demirciler ve Gökpınar mahallelerinde EN 2 Rüzgar Enerjisi Yat. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Arturna Rüzgar Enerji Santrali (23 Adet Türbin96,6 Mwm/69 Mwe) projesine ait ÇED sürecinin başladığı belirtilmiş olup, projeye ait ÇED Başvuru Dosyası hakkında kurum görüşümüzün bildirilmesi talebinin görüşülmesi.

5-Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün; Aydın ve Muğla İlleri, Karpuzlu ve Milas İlçeleri, Ketendere, Sarıkaya, İkiztaş ve Hatipkışla Mahallelerinde Sabaş Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Turguttepe Rüzgar Enerji Santrali (12 Türbin 24 Mwm / 24 Mwe'den, 17 Türbin 44,6 Mwm / 44,6 Mwe'ye) projesine ait ÇED Başvuru sürecinin başladığı belirtilmiş olup, projeye ait ÇED Başvuru Dosyası hakkında kurum görüşümüzün bildirilmesi talebinin görüşülmesi.

6-İlçemiz Burgaz Mahallesi 49 ada 167 parsel maliki Mustafa Yüksel Hazır Beton Mad. Ve İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Vekili Metin ŞAHİN’in; mülkiyeti belediyemize ait şuyulu olan 49 ada 208 parselde kayıtlı 11,77 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi

7-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 946 ada 6 parselde kayıtlı 164,86 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazın, 37,81m2 lik hissesi Nakifer KÖSE’ye, 56,72 m2 lik hissesi Nazlı ÖZDEMİR’e 56,72 m2 lik hissesi Nazım KÖSE’ye,  13,60 m2’lik kısmın da belediyemize ait olup, taşınmazın belediyemize ait olan 13,60 m2 lik kısmını diğer hisse sahibi Nazım KÖSE’nin satın alma talebinin görüşülmesi.

8-Sema ALTINTAŞ ve Emine UYSAL Vekili Av. E. Muammer AKÇAKIR’ın; İlçemiz Selimiye Mahallesi 177 Ada 120 parselde kayıtlı 498,77 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazın belediyemize ait olan 39,22 m2’lik kısmını diğer hissedar olarak satın alma talebinin görüşülmesi.

9-İlçemiz Hocabedrettin Mahallesi 235 Ada 56 parselde kayıtlı taşınmazın malikleri olarak , belediyenin taşınmazlarını yol yapıp kullandığı bu nedenle kamulaştırma bedelinin ödenmesi talebinin görüşülmesi.

10-Lütfi ÖNER’in; Mülga 3194 sayılı İmar kanunun 15. Ve 16. Maddeleri uyarınca bedelsiz ve rızaen yol olarak kamuya terk edilen alan yol kullanımından konut alanı kullanımına dönüştürüldüğü, mal sahibi olarak yol olarak kamuya terk ettiğimiz alan ada olarak birleştirilerek ihdas yoluyla Milas Belediyesi adına parsel oluşturularak tapu çıkartıldığını, mal sahibi olarak bizleri terke zorlayan neden ortadan kalmış ve bağışlama niteliğinde bulunan hukuki işlemin nedeninde var olan bağışlama koşulu gerçekleşmediği anlaşıldığından  Ören Mahallesi 312 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazın bedelsiz olarak taraflarına iade edilmesi talebinin görüşülmesi.

11-İlçemiz Ören Mahallesi 386 Ada 13 ve 14 parsel maliki Ahmet ÖZYİĞİT’in; mülkiyeti belediyemize ait 386 ada 16 parselde kayıtlı şuyulu taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.

12-Mehmet ÖZER’in; İlçemiz Selimiye Mahallesi 354 ada 18 parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 354 ada 26  parselde kayıtlı arsa vasıflı 51,77m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.

13-BGT Beton Gazbeton Tuğla Yapı Mlz. Peyzaj Mim. İnş. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. adına Turgut DALBUDAK; İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi 381 ada 126 parselinde kayıtlı taşınmazla ilgili Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  Müdürlüğünün yazısı gereği ilgi taşınmazın  2863 sayılı yasa kapsamında tescilli kentsel, arkeolojik ve tarihi sit alanları dışında kalmakta olduğundan konunun ilgili mevzuat kapsamında Belediyenizce değerlendirilmesi' gerektiği belirtildiğinden ilgi dilekçe ile yapılaşmaya esas plan bilginin Belediye Meclisi'nce değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

Site en altı
yukarı çık