Milas Belediye Meclisi toplanıyor

​​​​​​​Milas Belediye Meclisi 2023 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı 6 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Milas Belediye Meclisi toplanıyor
 • 03 November 2023, Friday 14:33

6 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek olan ve 11 ana gündem maddesi ile 14 imar komisyon raporu ve 3 ek gündemin görüşüleceği meclis toplantısı, Milas Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

2023 Kasım Ayi Meclis  gündemi şu şekilde;

1.

•    Başkan tarafından Meclisin Açılışı

•    Bir önceki birleşim tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi.

    2.Sosyal Yardım Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince, Ek:1 formunda nakdi miktarların hane halkı gelir düzeyi dikkate alındığında güncel ekonomik koşulları karşılamadığı ve formadaki nakdi tutarların Sayıştay Başkanlığı tarafından onaylanması sürecinin uzun sürmesi nedeniyle Aceze başvurularının zamanında değerlendirilememesine ve yardımların geç ulaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, Ek:1 puanlama cetvelinde yer alan "Ailenin Net Geliri(Aylık)" nakdi miktarlarının görüşülmesi. (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

        3. Belediyemizce yapılması planlan Taziye Evi için İlçe Merkezinde Belediyemiz taşınmazlarında uygun yer bulunmamakta olup, İdaremizce yapılan araştırmada İlçemiz Burgaz Mahallesi 79 ada 318 parsel 1557.17 m² alanlı taşınmazın 778,59 m²'si Cevdet KOCAGÖZ'e 194,64 m²'si Mediha KOCAGÖZ’e, 194,64 m²'si Gülseren ÇOBAN'a, 194,64 m²'si Sahibe GÖKBEL'e, 194,64 m²'si Mendua AKARCA'ya ait olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen taşınmazı Taziye Evi yapmak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesi ve 18/e maddesi gereği satın alınmasıyla ilgili konunun görüşülmesi.  (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 1. Belediye Meclisinin 06.09.2019 tarih ve 2019/213 sayılı kararı ile Vedat SELAM ile Fatmanur SELAM’a satışına karar vermiş olup; Fatmanur SELAM’ın vefatı ile satış işlemi gerçekleştirilmemiş olduğundan, İlçemiz Gümüşlük Mahallesi 397 ada 161 ve 162 parselde kayıtlı taşınmazların Vedat SELAM'a satışıyla ilgili konunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 1.  Belediyemize ait 267 ada 15 parselde kayıtlı 704,17 m2 büyüklüğündeki taşınmazın satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) 
 2. İlçemiz Hacıapti Mahallesi 92 ada 38 parselde kayıtlı taşınmazın aynı amaçla kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 1. İlçemiz Burgaz Mahallesi 74 ada 4 parsel maliki Abdullah İnanç YORULMAZ’ın Belediyemize ait İlçemiz Burgaz Mahallesi 52 ada 14 parselde kayıtlı 5,74 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 2. İlçemiz Ören Mahallesi 213 ada 16 parsel malik Bakiye ÇAKMAK’ın Belediyemize ait İlçemiz Ören 213 ada 19 parselde kayıtlı 6,74 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 3. İlçemiz Selimiye Mahallesi 259 ada 6 ve 7 parsel malikleri Ali ZENGER, Fatma AL ve Zühra TEMİZ’in Belediyemize ait İlçemiz Selimiye 259 ada 36 parselde kayıtlı 184,01 m2 büyüklüğündeki taşınmazın satın alma taleplerinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 4. İlçemiz Bozbük Mahallesinde kain tapunun 105 ada 23 parsel önünde bulunan park alanı içine yapılması planlanan 6 m2 Büfenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 ci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereği 10 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkartılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 1. Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
  1. Belediyemizin 2024 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 1.  İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi
 2. İlçemiz Burgaz Mahallesi 7 ada 1 parsel malikleri parsellerinin imar planı içinde olup kamulaştırma veya imar uygulaması yapılmadığından uygunluk doğrultusunda kamulaştırma veya imar uygulaması yapılması talebinin görüşülmesi
 3.  İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi 914 ada 2 parselde kayıtlı 150,15 m² büyüklüğünde arsa vasıflı taşınmazda bulunan ekli krokide yol olan bölgede mülkiyet olmasından dolayı yolun kullanılamaz halde daraltıldığı, mahalle sakinleri tarafından yolun genişletilip kullanılır hale getirilmesi istenmektedir. Mülkiyetin yolun içerisinde olmasından dolayı mülkiyetin kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.
 4. İlçemiz Kazıklı Mahallesi 106 ada 3 parsel maliki Osmanlı Yapı 5 İnş. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. vekili Hakan DOL mülkiyeti Belediyemize ait 106 ada 4 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.
 1. İlçemiz Kazıklı Mahallesi 219 ada 27 parsel maliki Osmanlı Yapı 5 İnş. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. vekili Hakan DOL mülkiyeti Belediyemize ait 219 ada 29 parseli satın alma talebinin görüşülmesi
 1. İlçemiz, Ören Mahallesi 156 ada 805 parsel malikleri parsellerinin imar planında yol ve park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılmasını veya 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre 15. ve 16. madde uygulaması yapılmasını talebinin görüşülmesi.
 2. İlçemiz, Güllük Mahallesi 265 ada 12 parsel maliki Milas Basım San. Reklamcılık Tan. Hiz. Bil. Sis. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. mülkiyeti Belediyemize ait 265 ada 16 parselde kayıtlı 121,00 m² büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.
 1.  Parsel maliklerinin İsmetpaşa Mahallesi 804 ada 642 parselin kamulaştırılması yada takas edilmesini istemediklerini mevcut yolların açılmasını taleplerinin görüşülmesi.
 1. Parsel maliki İlçemiz Burgaz Mahallesi 79 ada 152 parselde kayıtlı taşınmaza 18. madde uygulaması yapılamayacağını, yapı ruhsatı almak istediğini ancak gerekli yolların açılması gerektiğinden ilgili parselin istimlak işlerinin yapılması ve mağduriyetinin giderilmesini talebinin görüşülmesi.
 1. Belediyemize ait Balcılar Mahallesi 123 ada 23 parsel 1133,08 m² yüzölçümlü tarla vasıflı köy yerleşik alan içinde bulunan taşınmaz ile kendisine ait olan 120 ada 20 parsel taşınmazını tevhiden ifraz ederek ekli taksim listesine göre Belediyemize 1250,03 m² kalacak şekilde muvafakat talebinin görüşülmesi.
 1.  İlçemiz, Selimiye Mahallesi 287 ada 3 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. madde kapsamında Gülümser TÜRE'ye piyasa rayiç bedeli üzerinden satılıp / satılmayacağı hususunun görüşülmesi.
 1. İlçemiz, Ören Mahallesi  sınırları içerisinde kalan alanda hazırlanan  "Tekne İmal ve Çekek Yeri ile Kıyı Koruma Yapıları" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi teklifinin görüşülmesi.
 2.  Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/02/2023 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz, Ören Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine uygun olarak hazırlanan Ören Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifinin görüşülmesi.
 3. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2023 tarih ve 133 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Baharlı Mahallesi 115 ada 40 parsel (eski 1084 parsel) LPG – Akaryakıt ve servis istasyonu alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinin görüşülmesi.  
 4. Belediye Meclisinin 06/06/2022 tarih 2022/177 sayılı kararı ile Milas İlçesinde Kırsal yerleşik alan belirlenmesi yapılmıştır. Bu karar Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/09/2022 tarih ve 195 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Ancak yapılan incelemelerde tamamı kırsal yerleşik alan dışı bırakılan bazı mahallelerde kırsal yerleşik alan bulunduğuna ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.

EK GÜNDEM                    :

 1.     %100 Sermayesi Milas Belediyemize ait olan şirketimizin yeni faaliyete başlayacak işletmelerin kuruluş ve diğer harcamaları için Ayni ve Nakdi olarak 550.000 paya karşılık gelen 55.000.000 TL (Ellibeşmilyon) olan sermayesini, 40.000 paya karşılık gelen 4.000.000 TL (Dörtmilyon) nakdi sermaye artırımı yaparak toplamda 590.000 paya karşılık gelecek şekilde 59.000.000 TL (Ellidokuzmilyon) olması hususunun gölrüşülmesi. (Milas Belediyesi Gıda İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Müd.)
 2. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz, Kırcağız Mahallesi 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2950, 2952, 2953 parseller ve 3 adet park alanından oluşan alanlar 06/11/2015 tarih 282 sayılı Meclis Kararı ile Muğla Büyükşehir Belediyesine tribünlü futbol sahası yapımı için 25 yıl süre ile tahsis verilmiş idi.  Ancak geçen 8 yıl içerisinde hiçbir faaliyet olmaması nedeniyle tahsisinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 3.  İlçemiz, Güllük Mahallesi 308 ada 5 parsel maliki Melahat DÖNMEZ vekili Kemal DÖNMEZ mülkiyeti Belediyemize ait 308 ada 18 parseli ilgi dilekçe ile satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

Site en altı
yukarı çık