Milas Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı 5 Ekim Pazartesi günü yapılacak

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda saat 14:00’de başlayacak meclis toplantısında 15 ana gündem maddesi ve imar komisyon raporları görüşülüp karara bağlanacak.

Milas Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı 5 Ekim Pazartesi günü yapılacak

2020 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve yoklama

2- 2021 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve izleyen 2 yılın Gelir-Gider Bütçe Taslağı ve Ücret tarifelerinin görüşülmesi,(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

3- 2021 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi,(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

4- Belediyemizin 2021 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

5- Belediyemiz tarafından Labranda Su Şişeleme Fabrikasına yeni kurulan Combimatik Pet Su Makinesi ile 0,5 L ve 1,5 L haricinde 0,33 L ve 1 L pet suyu üretimine geçildiğinden pet su fiyatlarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi, (İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü)

6- Mehmet ÖZÇELİK Vekili Av. Barbaros GEZGİN’in; İlçemiz Hacıapti Mahallesi 1. Debboy Mevkii 83 ada 4 parsel numarasında müvekkili adına kayıtlı 6921,17 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazın Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 10 yıldır stok sahası olarak kullanıldığını geriye dönük 5 yıllık ecrimisil bedellerinin yasal faizi ile ödenmesi ve bundan sonraki yıllarda bu taşınmazın kullanılmasına devam edilecekse kiralama işlemlerinin yapılması talebi ile, geriye dönük 2015-2019 yılları arasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce hesaplanan 143.970,00 TL ecrimisil bedelinin tarafıma peşin ödenmesi halinde 135.000,00TL olarak ödenmesi hususunu dilekçesinde kabul ettiğinden ilgilinin talebinin 5393 sayılı Yasanın 18/h maddesi gereğince “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek” görüşülmesi talebi ile ilgili hazırlanan Plan Ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

7- Mustafa Ali BESLİ’nin; İlçemiz Hacıabdi Mahallesi Yunus Emre parkı isminin değiştirilerek kendi isminin verilmesi talebinin görüşülmesi, (Park Ve Bahçeler Müdürlüğü)

8- Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen boş kadro derece ve unvan değişikliklerinin görüşülmesi, (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü)

9- 5393 sayılı Yasanın 49 ncu maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak 5 adet 7 nci dereceli Tekniker kadrosunda çalıştırılacak personele verilecek ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

10- Mehmet İLTER’in; İlçemiz Selimiye Mahallesi Eski Pazaraltı Küme Evleri No:161/1 (161 ada 62 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

11- Burak KOCAKAYA’nın; İlçemiz Pınarcık Mahallesi Çerinin Yeri Sokak No:13/A (199 Ada 6 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi (Zabıta Müdürlüğü)

12- Aydın AYDINER’in ; İlçemiz Çökertme Mahallesi Merkez Sokak No:212 104 ada 103 parsel adresindeki taşınmazının İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)

13- Niyazi KARAKAŞ’ın; İlçemiz Ören Mahallesi 222 Ada 17 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait 164,87m2 arsa vasıflı şuyulu taşınmazı 222 Ada 15 parsel maliki olarak satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

14- Hamdi AVCI’nın; İlçemiz Ören Mahallesi 241 Ada 2 parsel 0,58 m2 , 241 Ada 3 parsel 16,55m2 , 241 Ada 11 parsel 150,59 m2 büyüklüğündeki mülkiyeti Belediyemize ait arsa vasıflı şuyulu taşınmazları 241 Ada 1 parsel maliki olarak satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

15- Belediyemiz Meclis Üyesi Gürsel İNCE 30.09.2020 tarih 212367 kayıt nolu dilekçesinde, İyi Parti üyeliğinden 08.09.2020 tarihinde istifa etmiş Cumhuriyet Halk Partisine geçmiş ve daha sonra da 24.09.2020 tarihinde tekrar İyi Partiye üye olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının 2 nci ve 3 ncü cümlesi “……… Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır” hükmü gereğince Meclis Üyesi Gürsel İNCE’nin Belediye Meclisince seçilmiş olduğu İmar Komisyon Üyeliği , İçkili Yerler Belirleme Komisyon Üyeliği ve ayrıca Belediye Meclisince Kurulan Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı Tespit Komisyon Üyeliği sona ermiş olduğundan Gürsel İNCE’den boşalan üyeliğe Yönetmeliğin ilgili maddesince aynı partiden yeni üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi; (Yazı İşleri Müdürlüğü)

16- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

1- Odek İnş.Tur.San.Ve Tic.A.Ş.nin; İlçemiz Güllük Mahallesi 363 ada 2 parselde Odek İnş.Tur.San. ve Tic.A.Ş. adına kayıtlı 28m2 arsa vasıflı taşınmazı bedelsiz olarak Belediyemize hibe etme talebinin görüşülmesi,

2- İlçemiz Ören Mahallesi 222 ada 9 parsel maliki Durmuş DUMAN ile 222 ada 11 parsel maliki Semi ÖZKAYA, parsellerinin yola terkinin yapılması gerektiği söylenerek bedelsiz olarak yola terk işlemi yaptıklarını, ancak terk ettikleri yolun imar planına göre iptal edilmiş olması nedeniyle bedelsiz olarak iade edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi talebinin görüşülmesi,

3- Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün; İlçemiz Selimiye Mahallesi 353 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine hayırseverlerce 8 derslik Anaokulu ve Özel Eğitim Anaokulu binası yapılacağı, taşınmaza inşaat yapılması için imar uygulaması yapılması gerektiği, konu ile ilgili ihdas ve yola terk dosyalarının hazırlanarak 353 ada 2 parsel (167,32 m2 arsa) olarak Belediye adına tapusunun çıkartıldığı, söz konusu parselin Hazine adına bedelsiz devri ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisinin yapılması ve muvafakat verilmesi talebinin görüşülmesi,

4- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının, İlçemiz Mutluca Mahallesinde mülkiyeti Milas Belediyesine ait 648 parsel nolu taşınmaz içerisinde, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün tüzel kişiliği oluştuğu 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 31.03.2014 tarihinden önce yapıldığı anlaşılan ve bölgenin su ihtiyacını karşılayan içme suyu kaynağı, içme suyu hattı ve maslak bulunan taşınmazın bu nedenle Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi,

5- Milas Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünün; İlçemiz, Burgaz Mahallesinde 930 ada 6 parselde kayıtlı arsa vasıflı toplam 3890,70 m² taşınmazın, 3829,10 m²'si Maliye Hazinesine, 61,60 m²'si Belediyemize ait taşınmazın 3829,10 m²'si Muğla Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Aile Sağlık Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı planlandığından Sağlık Bakanlığı adına tahsisi talep edilmekte olup, Söz konusu Belediyemiz ile hisseli taşınmazın 3829,10 m² sinin Sağlık Bakanlığına; Aile Sağlık Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak kullanılmak üzere muvafakat verilmesinde sakınca bulunup bulunmadığının bildirilmesi talebinin görüşülmesi,

6- İsmet KOCAGÖZ’ün; İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 138 Ada 3 parselde bulunan 1.764,03 m2 taşınmazın 937,50 metrekaresi imar yolunda kalmakta olduğu taşınmazının yolda kalan kısımlarının veya belediyemize ait bir parselle takas edilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

7- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 956,957,993,962 İmar adalarında onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “hmax:Sebest” olan bina yüksekliklerinin “Yençok:6 kat” olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8 nci maddesi uyarınca uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.

8- 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8.14. maddesinde yer alan “ İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti yapılan işyerleri” 8.14.1 maddesinde yer alan "Öncelikle faaliyet konusu ile ilgili toplu işyerlerinde açılması esastır" hükmüne göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin şehir dışına taşınmaları talebinin görüşülmesi,

9- İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren hurdacıların, İnşaat malzemesi satışı yapan işletmelerin ve kamyoncuların şehir dışına taşınmaları ve yer belirlenmesi talebinin görüşülmesi,

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık