Muğla Valiliği’nden taksiler hakkında genel emir

Valiliğin yayınladığı “Genel Emir” şöyle:

Muğla Valiliği’nden taksiler hakkında genel emir
 

“Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Kamu hizmetlerinin aksamaya mahal vermeksizindeğişen koşullara ve ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaştırılması kamu düzeniyle yakından ilişkilidir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetkigörev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir.

 Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamakyaşanabilecek sorunları en aza indirmek önem arz etmektedir.

İl sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafeçok uzun mesafya da olumsuz havkoşullarında veya trafiğiyoğun olduğu saatlerde yolcu almadığıödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığıözellikle yabancı turistler başta olmak üzerfarklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiğipazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiğiaraç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediğiseyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığıuzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiğialkollü iken araç kullandığıuygunsuz tutum ve davraşlarda bulunduğu vatandaşlarımızdan gelen şikâyet ve taleplerden anlaşılmaktadır. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasında"Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak vbunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler geneemirler çıkarabilir vbunları ilan ederler"

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (c) fıkrasında"İl sınırları içindehuzur vgüvenliğinkişi dokunulmazğınıntasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması vönleyici kolluk yetkisi valinin ödev vgörevlerindendir.

Bunları sağlamak için vali gereken karar vtedbirleri alırBhususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkınd66 ncı madde hükmü uygulanır. ",  

5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Emraykırı davranışbaşlıklı 32 nci maddesine istinaden emre aykırı hareket eden kişiye söz edilen Kanun maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Tütün mamullerinin tüketilmesi" başlıklı 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden emre aykırı hareket eden kişiye söz edilen Kanun maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.

 

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun "tün Ürünlerinin yasaklanmasıbaşlıklı 2 nci maddesinde hangi alanlarda tütün ürünlerinin kullanılamayacağı ve anılan Kanunun "Cezhükümleribaşlıklı 5 inci maddesinde ise yasaklanan alanlardkullananlar hakkında uygulanacak cezalar belirtilmiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Tedbirsiz ve saygısız araç sürmebaşlıklı 73üncü maddesine istinaden; emre aykırı hareket eden kişiye söz edilen Kanun maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.

 Hükümleri bulunmaktadır.

Bu itibarlakamu düzeninin korunma, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerince;

 • Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılma,
 • Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan
  kaçınılması
  ,
 • Ödeme konusunda sorun çıkarılması (bozuk parolmaması ya da çok bozuk para 
  verilmesi),
 • Özellikle yabancı turistler baştolmak üzerfarklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerinfırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi,
 • Araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması,
 • Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi,
 • Seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanmasıuzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi,
 • Araç içerisinde sigara içilmesi,
 • Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması,
 • Araçtpazarlık usulü yolcu taşınması,
 • Alkollü iken araç kullanılması,     

Yasaktır. 

Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacakgerekli idarpara cezası uygulanacaktır.

Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İlanen tebliğ olunur.

            Caner YILDIZ ( Vali V.)”

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

Site en altı
yukarı çık