Sağlık Emekçilerinden ortak açıklama: “SAĞLIK EKİP İŞİDİR. EKİBİN HER BİREYİ İÇİN İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK ÜCRET İSTİYORUZ!”

Hükümetin sağlık emekçilerinden sadece hekimlerin ücretlerinde yükseltme yapması sonrasında, dün Muğla’da ortak bir basın açıklaması yapılarak, “sağlık ekip işidir. Ekibin her bireyi için insanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz” denilerek, hükümetin uygulamasına tepki gösterildi.

Sağlık Emekçilerinden ortak açıklama:  “SAĞLIK EKİP İŞİDİR. EKİBİN HER BİREYİ İÇİN İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK ÜCRET İSTİYORUZ!”
 

SES Muğla Şubesi, Muğla Tabip Odası, Genel Sağlık İş Muğla Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Muğla Aile Sağlığı Elemanları Derneği adına ortak açıklamayı, SES Muğla Şube eş başkanı Nazlı Tepeli yaptı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“1 Aralık  günü TBMM genel kurulunda kabul edilen teklifle emekli  tabip ve diş tabiplerinden uzman olanlara 17 bin gösterge rakamı yerine 40 bin, uzman olmayanlara 13 bin gösterge rakamı yerine 33 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıkları ile birlikte ilave ödeme  yapılacağı düzenlenmiştir.

İkinci düzenleme ile de,

Döner sermaye ek ödemelerinde eğitim görevlileri için en yüksek devlet memuru aylığının %410'un dan %770' ine uzmanlar için %335' ten %695' e pratisyen tabipler için de %180' den %450' ye arttırılmış, ödemeler sağlık bakanlığı bütçesinden garanti ödeme kapsamına alınmıştır.

Yıllarca yürüttüğümüz mücadelelerin sonucu elde edilen bu kazanım yetersizdir. Hekimlere uygulanacağı ifade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersizdir. Buna rağmen yürütülen mücadelenin ve talebin görülmesi açısından bir başlangıçtır. Bugün açıklanan sözlerin takipçisi olacağız.

Yıllardır tüm sağlık emekçileri için 3600-7200 arası ek gösterge talep etmekteyiz. Bakanın açıklamasında ek gösterge düzenlemesinin sadece hekimler için yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırınınsa biraz üzerinde maaş alan sağlık emekçilerinden sadece hekimlere yönelik maaş artışı ifade edildi.

Söz konusu değişiklik müstakil bir kanun teklifi olmadığından gerekçesi bulunmamaktadır ve hiçbir ihtisas komisyonunda görüşülmemiştir. Dolayısıyla adeta bir oldu bitti şeklinde gerçekleşmiştir.

Ancak; Sağlık Bakanının kaçırdığı bir nokta var. Sağlık ekip işidir. Bir düzenleme yapılacaksa ekibin her bireyi için adil bir şekilde yapılmalıdır. Ekip arasında derin uçurumlar yaratacak düzenlemeler yapılmamalıdır. İş barışını bozan bu tarz ayrımcı düzenlemeler sağlık alanındaki sorunları çözmek bir yana daha da derinleştirmektedir.

Biz Sağlık Emekçileri farklı unvanlarda olsak da hizmeti beraber yürütmekteyiz.  Kimse ekip halinde sağlık hizmeti sunduğumuzu unutmamalıdır. Pandemi dönemi özellikle göstermiştir ki, tüm sağlık hizmeti veren Sağlık Emekçileri çalışmada, izin kullanmada “Sağlık Personeli” olarak değerlendirilip aynı kategoriye alınırken ödemelerde ayırım yapılmış olması kabul edilemez.

            Biz Sağlık Emekçileri her türlü mücadeleyi birlikte sürdürmeye, alanda da iş yerinde de birlikte çalışmaya ve yan yana yürümeye devam edeceğiz.

Buradan Sağlık Bakanı’na, hükümete ve TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilere sesleniyoruz.

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emekliliğe yansıyacak temel ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılsın. Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın. Sağlık Bakanı’nın açıklamasında yer alan hekimlere yönelik maaş artışı ayırım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın.

Biz bu oyuna gelmeyeceğiz! Sağlık Ekip İşidir!

Hasta bakımını ve tedavisini yürüten hemşirenin, ebenin, görüntüleme alanında çalışan radyoloji teknikerlerinin, her türlü tetkikleri çalışan laborantların, eczacıların, psikologların, fizyoterapistlerin, odyometrislerin, acil tıp teknisyenlerinin, aile sağlığı çalışanlarının,  sağlık hizmeti üretiminde aktif rol alan hastabakıcıların, şoförlerin, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının emeğinin göz ardı edildiği, is barışını bozan ve ayrışmaya yol açan bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Bütün bu meslek gruplarının emeğinin yok sayıldığı bir sistemde sağlık hizmeti üretilemez.

            Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerine buradan bir kez daha sesleniyoruz! Hiçbir hak ve menfaatimizi korumayan hatta her geçen gün daha fazla mağdur eden örgütlerden desteğinizi çekin! Emeğimizi, haklarımızı hiç kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz 

Sağlık ekibinin her bireyi için haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak temel ücret talebimiz konusunda daha fazla duyarlılık göstererek eylem ve etkinliklerimizi büyüteceğiz.”

 

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

Site en altı
yukarı çık