TÜRK-İŞ MUĞLA İL TEMSİLCİLİĞİ: VERGİ ADALETSİZLİĞİNİN ORTADAN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ

TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı ve TÜRK-İŞ Muğla İl Temsilcisi Fatih Erçelik, yazılı bir basın açıklaması yaparak, ülkemizdeki vergi adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını talep etti.

TÜRK-İŞ MUĞLA İL TEMSİLCİLİĞİ: VERGİ ADALETSİZLİĞİNİN ORTADAN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ

Fatih Erçelik’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Türkiye’de ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükü bulunmaktadır. Yılın başında aldığımız net ücret vergi kesintileri nedeniyle ilerleyen aylarda giderek azalmaktadır.  Türkiye'de vergi alanında yapılacak “reform” ancak ücretliler aleyhine var olan adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır.  TBMM’den beklentimiz, asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması, ücret üzerindeki vergi yükünü azaltılmaları ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasını sağlamalarıdır.
Anayasamızın “vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere,  mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” ifadesi yer almaktadır. Bu düzenlemeden amaçlanan, herkesin kamu harcamalarını finanse etmek üzere vergi ödemekle yükümlülüğü olduğu, ancak bu ödemenin herkesin mali gücüne göre olması gerektiğidir. 
Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu Ücret geliri elde edenler oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde  hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan  hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, Gelir Vergisi hâsılatının önemli bir kısmını oluşturuyor.
Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, İşçiler üzerinde ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti, Bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor. 
Bu vergi düzeni adil değildir. Hakka ve hukuka uygun değildir. Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir. TBMM’ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor.  Bu uygulama sosyal adaletle bağdaşmıyor. Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi,  Çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır.  
           TÜRK-İŞ Muğla il Temsilciliği olarak emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılması sağlanmalıdır.  
Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler,  Topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli  Ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır. İdeal bir vergi sistemi Sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değerin daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur.

          TÜRK-İŞ Muğla İl Temsilciği olarak, bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, Emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz. Saygılarımızla.”

                            

Editör: Gülçin Erşen
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık