Çökertme ve Mazı’nın planları iptal…

​​​​​​​Bodrum’un Mazı ve Milas’ın Çökertme mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2014 yılında onaylanan "Çökertme Turizm Merkezine" ilişkin 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali, Danıştay tarafından onandı. Bu kararla Kissebükü’nden Çökertmeye kadar alanda 243 hektarlık turizm tesis alanı rafa kalktı.

Çökertme ve Mazı’nın planları iptal…

Turizm merkezi olarak ilan edilen bölge, yaklaşık 796 hektar alanı kapsıyor. Plana göre, 243 hektar turizm tesis alanı, 112 hektar kentsel gelişim alanı, 268 hektar orman alanı, 133 hektar doğal karakteri korunacak alan, 7,99 hektar yeşil alan, 7.5 hektar ise 1. derece arkeolojik sit alanı olarak kalacaktı.

Plan kapsamında turizm tesis alanları yoğun olarak koy, burun, yarımada gibi doğal karakterlere sahip Azmak Burnu, Çökertme Koyu, Hurma Koyu, Kissebükü, İnceyalı, Taşlıyalı kıyı kesimlerinde planlanmış olup planlama bütününde 243 hektar büyüklüğe sahip.

Muğla 1.İdare Mahkemesi tarafından planın iptaline ilişkin verilen kararda “Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle, bilirkişi raporunun birlikte irdelenmesi sonucunda; çevre düzeni planlarının ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak farklı sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen planlar olduğu ve bu planların fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak, koruma ve kullanma dengesini sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ilkeleri etrafında şekillenmesi gerektiği hususu dikkate alındığında uyuşmazlığa konu Muğla-Milas-Çökertme Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında plan sınırları içerisinde kalan ve önemli doğa alanları olarak gösterilen alanlara yönelik koruma ilkelerinin geliştirilmemesinin, orman alanlarının ve hassas alanların korunması bakımından eksiklik olduğu, bu durumun aynı zamanda üst ölçekli plan hükümlerine aykırılık oluşturduğu, diğer taraftan plan sınırları içerisinde kalan ve orman alanı vasfında olan alanların planlama ilkelerine aykırı olarak yapılaşmaya açıldığı, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına izin verildiği, yine planla getirilen yapılaşma önerilerinin plan sınırlarında kalan koyların silüetini olumsuz etkileyeceğinin değerlendirilmesi karşısında uyuşmazlığa konu plan kararının planlama ve şehircilik ilkeleriyle bağdaşır şekilde ve bölge plan kararlarına uygun olarak genel arazi kullanımını belirlemediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, Muğla İli, Milas İlçesi, Çökertme Turizm Merkezine ilişkin 24/04/2014 tarih ve 6481 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakan olur’u ile onaylanan Muğla Milas Çökertme Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında mevzuata, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline,” deniliyor.

Beğendim 1 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

Site en altı
yukarı çık