Advert       Advert     Advert       Advert
Advert       Advert     Advert       Advert

‘Datça Buluşması Sonuç Bildirgesi’

A.Kemal KAŞKAR -

‘Datça Buluşması Sonuç Bildirgesi’
Bu içerik 311 kez okundu.

Muğla Çevre Platformu’nun (MUÇEP) 10 - 11 Haziran 2017 tarihlerinde yapılan Datça buluşmasının ‘Sonuç Bildirgesi’ açıklandı.

2016 yılı sonlarına doğru atılan ilk adımla oluşum/kuruluş süreci başlatılan ve “az zamanda çok ve büyük işler başaran” MUÇEP’in, yine önemli, etkili adımlar atmasına vesile olan Datça toplantısının ‘Sonuç Bildirgesi’ şöyle:

 

Uluslararası faaliyetler …

-Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile ilgili Avrupa Parlamentosuna, Dünya Bankası'na (WB), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Kurumuna (CBD) ve Dünya Doğa Koruma Birliği'ne (IUCN)'e yazılan mektuplara gelen görüşme davetleri değerlendirilerek, 28 Haziran’da Avrupa Parlamentosuna iki arkadaşımızın gönderilmesine karar verildi.

-Bu kurumlardan Dünya Bankası temsilcisi ile görüşülmesine ve MUÇEP’in gündeminde sürekli yer edinecek gibi görünen uluslararası faaliyetlerin sürdürülebilmesi için ayrı bir çalışma grubu / komisyon kurulmasına karar verildi.

-Okluk koyunda dolgu alanı değişikliği konusundaki bilginin takip edilmesi kararlaştırıldı.

-Yatağan / Turgut köyündeki termik santraller ve yeni kömür sahaları konusunda ayrıntılı bilgiler içeren sunuşun MUÇEP internet sitesine yüklenmesi ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasına karar verildi.

-Termik santrallerin deforme ettiği ve terk ettiği sahalarda Güneş Enerjisi Santrali kurulması yoluyla yeni kömür tüketiminin önüne geçilebileceği, aynı miktar enerjinin güneş yoluyla mevcut alanlarda üretilebileceğini gösteren bir çalışmanın ilgili kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi için paylaşılması konusunun Bilim Komisyonu içinde değerlendirilmesine karar verildi.

-Uluslararası çalışmalar kapsamında yazılan mektupları desteklemek amacıyla hazırlanan Muğla Önemli Doğa Alanları ve Kırmızı Liste Türleri çalışmasının MUÇEP web sitesine konulması ve bu konunun daha sonra geniş katılımlı bir seminer benzeri çalışmada ele alınmasına karar verildi.

 

Sonraki buluşma: 9 Eylül 2017 tarihinde Menteşe’de

İhtiyaca binaen:

·‘Eylem ve Etkinlik Çalışma Grubu’ kurulması kabul edildi.

·Yenilenebilir enerji / Enerji demokrasisi / Enerji kooperatifleri konusunda bir sempozyum düzenlenmesine,

·Önemli Doğa Alanları konusunda Muğla örneğinin incelenmesi ve detaylandırılması amacıyla bir sempozyum düzenlenmesine,

·Deniz ve kıyı alanlarının önemli doğa alanları içinde ayrıştırılması ve bu konuda bir çalışma grubu kurularak sempozyum yapılmasına,

·Tabiat ve Biyoçeşitlilik yasa tasarısının incelenmesi konusunda bir çalışma grubu kurulmasına,

·MUÇEP’in bundan sonraki toplantısını 9 Eylül 2017 tarihinde Menteşe’de yapmasına ve sonraki toplantıların daha seyrek (2 yada 3 aylık) periyotlarla yapılmasına karar verildi.

 

Komisyon ve Çalışma Grupları

Komisyon ve çalışma gruplarının yapısı ve çalışma biçimlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik MUÇEP işleyiş metninde; “Komisyonlar / çalışma grupları, kuruluşlarını takip eden bir ay içinde; kendi aralarından bir komisyon / çalışma grubu sözcüsü seçer, iş planı hazırlayarak MUÇEP üyelerine duyururlar. Aylık düzen içinde iş planı güncellemesi ve faaliyet raporu yayınlarlar” ifadesinin eklenmesi önerildi.

MUÇEP üyelerinin komisyonlara üyeliğine bir sınırlama getirilmesi konusunun da değerlendirilmesi gerektiği gündeme geldi, bir üyenin en fazla kaç komisyona üye olabileceği konusunda sınırlama getirilmesinin daha gerçekçi bir çalışma yapısı kurulmasına destek sağlayabileceği belirtildi.

 Çalışma grubu ve komisyonların kuruluşunu takiben internet sitesi üzerinden duyurusunun yapılması ve ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin verilmesinin yeterli olacağı ve işleyiş metninde komisyon listesinin yer almasının gerekmediği konuşmacılar tarafından belirtildi. İşleyiş metni üzerinde çalışacak çalışma grubunun bu konuyu dikkate alarak maddeyi düzenlemesine karar verildi.

 

MUÇEP Kılavuz Metni Revizyonu Çalışma Grubu

Hem çalışma grubu ve komisyonlarla ilgili maddelerin düzenlenmesi, hem de diğer gündem maddelerinden ele alınan işleyiş metnini etkileyecek kararların düzenlenmesi için işleyiş metninde yapılacak ekler ve düzeltmeler için bir çalışma grubu kurulmasına (MUÇEP Kılavuz Metni Revizyonu Çalışma Grubu), söz konusu çalışma grubunun kuruluşu için gerekli çağrının sekreterlik tarafından yapılmasına, bu grubun Datça toplantısında gündeme gelen tüm önerileri değerlendirip, metin olarak son haline getirerek işleyiş metnine yerleştirilecek şekliyle tüm revizyonları Menteşe toplantısında MUÇEP Meclisine sunmasına karar verildi.

 

ETİK Kurul

İşleyiş metni revizyonu için gündeme gelen önerileri değerlendirecek çalışma grubuna iletilmek üzere; işleyiş metni içinde değerlendirilmeyen ve temel ilkeler çerçevesinde yaşanan üyeler arası çatışma halleri, üye ya da üyelerin MUÇEP ilkelerine göre davranıp davranmadığının değerlendirilebilmesi vb. konularda görüş üretmek üzere bir ETİK Kurul ihtiyacı olduğu, böyle bir kurulun amacı, kuruluşu ve çalışma şekli konusunda öneriler geliştirilerek Menteşe toplantısında meclise sunulması gerektiği konuşmacılar tarafından belirtildi. Söz konusu çalışma grubunun bu konuda bir öneri geliştirmesine karar verildi.

Menteşe toplantısında kesin karar haline gelecek revizyonların hazırlanacağı önümüzdeki 3 aylık süreçte, çalışma grubu ve komisyonların yukarıdaki maddede tarif edildiği şekliyle geçici sözcülerini seçmelerine ve iş planlarını hazırlayarak internet ortamında (mucep.com) yayınlamalarına karar verildi.

 

MUÇEP sözcülerinin seçimi

MUÇEP sözcülerinin seçimi için Menteşe toplantısından önce adayların mucep.com ve mail grubu üzerinden meclis üyelerine değerlendirme şansı tanınacak kadar bir zaman vererek (Ağustos ayı içinde) duyurulması ve Menteşe toplantısında seçimin tamamlanmasına karar verildi. Önümüzdeki 3 ay için MUÇEP sözcülüğünün, sekreterlik içinden / tarafından önerilecek 2 kişi tarafından geçici olarak yürütülmesine karar verildi. Menteşe toplantısında yapılacak seçim için mümkün olduğunca oybirliği ile seçim yapılmasını sağlayacak yöntem önerileri yapıldı ve Menteşe toplantısında değerlendirilmesine karar verildi.

 İç iletişim komisyonu kurulmasına karar verildi.

Yeni komisyon ve çalışma gruplarının kurulmasını takiben, sekreterlik tarafından güncel komisyon ve çalışma grupları listesinin oluşturulması ve ilgili sözcü ve iletişim bilgileri ile üyelere duyurulmasına karar verildi. Bu duyuruların düzenli tekrarı ile MUÇEP üyelerinin komisyon ve çalışma gruplarına katılımı ve desteğinin sağlanmasının önemi belirtildi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X