Advert       Advert     Advert       Advert
Advert       Advert     Advert       Advert

7 Ağustos Pazartesi günü saat 14’te başlayacak

ÖNDER Haber / A. Coşkun EFENDİOĞLU -

7 Ağustos Pazartesi günü saat 14’te başlayacak
Bu içerik 419 kez okundu.

Milas Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısının, 7 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.

Milas Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda saat 14’te başlayacak olan meclis toplantısında, aşağıdaki 19 ana gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.

 

Gündem

1-Açılış ve yoklama,

2-Osman Şen’in; ilçemiz Kırcağız mahallesi 159 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait, tapu bilgilerinde, içinde Abdullah Gökbel’e ait yıkık vaziyette kahvehane bulunan Arsa vasıflı 800,00 m2 taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü),

3-Abdullah Çakır’ın; mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Çamiçi Mahallesi 2950 parsel noda kayıtlı 1.492,00 m2’lik Zeytinlik vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü),

4-Mehmet Emin Bozkurt’un; ilçemiz Kızılcayıkık mahallesi 911 parselde kayıtlı bulunan taşınmazı 19/01/1975 tarih ve 63 sayılı Köy kararı ile satın aldığı bahsiyle anılan 574,00 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü),

5-Yücel Dönmez’in; mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Danişment Mahallesi 122 Ada 1 parselde kayıtlı 6.411,20 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü),

6-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün; mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Aslanyaka mahallesi 876 parselde kayıtlı, içinde İlkokul Binası olan Arsa vasıflı taşınmazın öğrenci yetersizliğinden dolayı taşıma merkezi okul olan Çamköy’e taşınmış olduğundan Köy Tüzel Kişiliğinde Belediyenize geçen taşınmazın Maliye Hazinesi adına devir yapılması talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü),

7-Milas Toplum Sağlı Merkezi’nin; mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Türkevleri mahallesinde 516 parsel nolu 420 m2 yüzölçümlü Köy Odası ve Yeri Vasıflı taşınmazın tahsisi talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü),

8-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün; ilçemiz Burgaz mahallesi 78 (600) Ada 77 parselde kayıtlı, yürürlükte olan uygulama imar planında park alanında kalan taşınmazla ilgili mağduriyetin giderilmesi için kamulaştırma işlemlerinin başlatılması talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü),

9-Fen İşleri Müdürlüğü’nün; ilçemiz Burgaz mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi 49 Ada 16 parsel içerisinden geçen İmar Planında İmar Yolu olarak belirlenen yolun açılması talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü),

10-Beçin Mahallesi Kepez mevkiinde, mülkiyeti Belediyemize ait olan park alanına konulan büfenin ihaleye çıkıp çıkmayacağı hususunun görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü),

11-Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan ve Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile Milas ilçesi Çukurköy Mahallesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla; Çukurköy Mahallesi sınırlarında, ekte koordinat listesi gönderilen alanda (102 ada 6 parsel) içerisinde 1 adet sondaj kuyusu açılması için Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda olan parsel içerisindeki alanda açılacak kuyu ile ilgili gerekli iznin verilmesi hususunun görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü),

12- Milli Emlak Müdürlüğü’nün;

a-İlçemiz Selimiye Mahallesi 4069 nolu parselde Milas Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 103,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi,

b-İlçemiz Selimiye Mahallesi 4172 nolu parselde Milas Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 195,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi,

c-İlçemiz Selimiye Mahallesi 4068 parsel nolu parselde Milas Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 147,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi,

d-İlçemiz Selimiye Mahallesi 4062 parsel nolu parselde Milas Belediyesi, Maliye Hazinesi ve Ramazan Şahin Can adına kayıtlı 326,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi,

e-İlçemiz Selimiye Mahallesi 3959 parsel nolu parselde Milas Belediyesi, Maliye Hazinesi, Kadir Sarıçiçek ve Ali Acar adına kayıtlı 147,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi,

f-İlçemiz Selimiye Mahallesi 4072 parsel nolu parselde Milas Belediyesi, Maliye Hazinesi ve Atiye Şimşek adına kayıtlı 192,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi,

g-İlçemiz Selimiye Mahallesi 3932 parsel nolu parselde Milas Belediyesi, Maliye Hazinesi ve Mehmet Gül adına kayıtlı 369,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi,

13- Sedat Zencir’in, ilçemiz Güneş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı No: 26 adresinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü),

14-Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, İlimiz Milas İlçesi Milas-Bodrum Karayolu Güzergahı ve yakın çevresini ilişkin yeni planlama ile ilgili konunun görüşülmesi (Plan ve Proje Müdürlüğü),

15-Plan Müellifi Barış Çerşi’nin dilekçesi ile Muğla İli Milas İlçesi Avşar Mahallesi Avşar önü mevkiinde bulunan N19-A-24-C-1-B pafta tapunun 116 ada 2 parselde kayıtlı toplam 15970,18 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerinde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali – GES)” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinin görüşülmesi (Plan ve Proje Müdürlüğü),

16-ADM Elektirk Dağıtım A.Ş.’nin dilekçesi ile Muğla İli Milas İlçesi Selimiye Mahallesi köyiçi mevkii N19.A.09.D.4D pafta 236 ada 2 parselin bulunduğu, imar planında park olarak görülen alanda trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi (Plan ve Proje Müdürlüğü),

17-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 28/06/2017 tarih 3983/13957 sayılı yazısı ve Tevfik Demir’in dilekçesi ile Muğla İli Milas İlçesi Burgaz Mahallesinde yer alan 414 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazlarla ilgili “E:1.50 Hmaks: 15.50 olmak üzere ayrık nizam 5 kat konut alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca görüşülmesi (Plan ve Proje Müdürlüğü),

18-Reşit Özer’in dilekçesi ile Milas İlçesi Hacıabdi Mahallesi 101 ada 39 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca görüşülmesi (Plan ve Proje Müdürlüğü),

19-İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a- Hüseyin Sami Yaşar’ın, ilçemiz Ören Mahallesi 156 Ada 459 parselinde kayıtlı taşınmaz içerisinden Mülga Ören Belediye Başkanlığınca muvafakati olmadan yol geçirilmiş parke ve asfalt yapılarak hizmete açılmış olduğundan bu işleme karşılık Belediyemize ait arsa ile takasını, Kamulaştırılması veya İrtifak Hakkı Tesisi kurulması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

b-Mazlum Sak’ın; Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih 2017/71 sayılı kararı ile Güllük Mahallesi 1 pafta 445 parsel üzerindeki takiyatlarda haciz bulunması ve hissedarların çokluğu nedeniyle taleplerinin uygun olmadığı kararı verilmiş, ancak haciz işlemlerinin kendi hisseleri ile bir ilgisinin olmaması nedeniyle anılan parselin Belediyemizce belirlenen bedel üzerinden kamulaştırılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

c-Nedim Korkut ve Hüseyin Korkut’un; ilçemiz Karakuyu Mahallesi 512 parselde kayıtlı 234,00 m2 miktarlı. mülkiyeti Belediyemize ait arsayı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

d-Servet Karacan’ın, mülkiyeti Belediyemize ait olan, ilçemiz Küçükdibekdere Mahallesi tapunun 179 parselinde kayıtlı Arsa vasıflı (322,77 m2) içinde ev bulunan taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

e-Alaattin Yıldırım’ın; mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Karahayıt Mahallesi tapunun 111 Ada 38 parselinde kayıtlı (Kargir Tek katlı Ev) taşınmazı kiralama ve satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

f-Milas Taziye Evi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneği’nin; ilçemiz Burgaz Mahallesi Turunçluk mevkiinde bulunan 726 Ada 50 ve 51 parsellerin birleştirilerek ‘Taziye Evi’ yapmak için taraflarına tahsis hakkı verilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

g-İlçemiz Selimiye Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ve Hazineye ait 4193 parsel nolu 383,00 m2 arsa vasıflı taşınmazdaki 76,00 m2 lik Hazine hissesinin ve 4156 parsel nolu 364,00 m2 arsa vasıflı taşınmazdaki 186,00 m2’lik Hazine hissesinin Belediyemiz tarafından satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

h-Celalettin Cenap Yalman’ın, mülkiyeti Belediyemize ait, Alaçam Mahallesi 2112 parselde kayıtlı zeytinlik vasıflı taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

i-Feriştah Sönmez’in ilçemiz Bafa Mahallesi 3947 nolu parselde kayıtlı taşınmaz yere ilişkin imar yolunun açılması ve kamulaştırma işlemleri ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

j-Namık Akarca’nın, ilçemiz Hacıabdi Mahallesi 82 Ada 19 parselde kayıtlı İmar Planında Fuar Alanı olarak geçen taşınmazın kamulaştırılması ya da kamulaştırma işlemleri yapılmaması halinde plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

k- Zekeriya Belen’in, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz Karakuyu Mahallesi 116 parselde kayıtlı taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

l-Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesinin, Mülkiyeti Belediyemize ait 121 Ada 38 parselde kayıtlı zeytinlik vasıflı 1.240,28 m2 taşınmaz üzerinde, idaremizin görev ve sorumluluk alanına su deposunun olduğu tespit edilmiş tespit edilen bu taşınmazın sehven devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna bildirilmediği anlaşıldığından anılan taşınmazın MUSKİ Genel Müdürlüğüne devir talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

m-Saniye Küçük’ün, mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Çomakdağ Mahallesi 106 Ada 9 parselde kayıtlı “Köy misafirhanesi ve Arsası” nitelikli taşınmazı, masrafların tamamı kendisi tarafından karşılanmak üzere restore etme talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

n-Ali Eskici’nin, mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Ağaçlıhöyük Mahallesinde bulunan Arsa nitelikli 132,75 m2’lik 178 Ada 4 parseli satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

o-İlçemiz Mutluca Mahallesi 2206 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X