Advert       Advert     Advert       Advert
Advert       Advert     Advert       Advert

Ekoloji Birliği’nden Seçim Bildirgesi: “Dünya yalnız bizim değil!”

ÖNDER Haber - A.Kemal KAŞKAR -

Ekoloji Birliği’nden Seçim Bildirgesi:  “Dünya yalnız bizim değil!”
Bu içerik 440 kez okundu.

Ekoloji Birliği 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili olarak bir Seçim Bildirgesi yayınladı.

“Ekoloji Birliği olarak, 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde seçime girecek tüm siyasi partilere ve adaylara açık çağrıda bulunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında, yaşam alanlarımızı korumak için mücadele verenler olarak, kendi yerellerimizde sıkışıp kalmamak, yaşamı savunma direnişlerimizi omuz omuza büyütmek, ülke çapına yayılan bir dayanışma ve örgütlenme zemini oluşturmak için kurduğumuz Ekoloji Birliği, ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönemde yaşamı savunma irademizin en somut göstergesidir”  cümleleriyle başlayan bildirgede daha sonra şu görüşlere yer verildi …

Yaşam hakkı

Tüm canlıların en başta gelen hakkı yaşama hakkıdır.Yaşamın sürmesi için sağlıklı bir çevre şarttır.Bu ise temiz su, temiz toprak, temiz hava ve güvenli gıda demektir. Uluslararası sözleşme, Anayasa ve yasa hükmüne karşın  temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşadığımızı kimse söyleyemez.

 

Yaşamın Korunması Politikaları üretilmelidir

“Sürdürülebilir kalkınma” ve “kirleten öder” yaklaşımlarıyla çevre sağlığının ve doğal dengenin korunamadığı artık görülmüştür.Kirletmenin ve doğal dengeyi bozmanın bahanesi halini almış olan “Sürdürülebilir Kalkınma” yerine “yaşamın sürdürülebilirliği” ilkeleri belirlenmelidir.

 

Doğanın dengesi bozuldu

Dengeleri bozulan doğamız şimdi kendi dengesini bozan insanlardan intikam almaktadır.Dünyanın ateşinin düşürülmesi şarttır.Seçime katılan tüm partiler iklim değişikliği konusunda somut çözümler üretmelidirler.

 

Su haktır satılamaz

Susuzluk ülkemizin en önemli sorunlarındandır.Ülkemiz su fakiridir.Erişilebilir su kaynaklarının yönetimi sorunu, kullanılabilir suyun hangi kanallarla tüketiciye ulaşacağının, içme suyunun üretimi ve dağıtımı sorununa siyasi partiler mutlaka çözüm üretmek zorundadırlar.

 

HES’lere hayır

Suları şirketlere devreden HES ve Baraj projeleri hem doğa, hem tarih, hem kültür talanına yol açmaktadır. Başta Karadeniz olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki akarsular üzerine kurulması planlanan HES’lerden derhal vazgeçilmeli, baraj projeleri iptal edilmelidir.

 

Tarım ve orman alanları sermayeye feda edilmesin

Orman alanları uluslararası maden, enerji ve turizm şirketlerine talanına açılmıştır.

 

“Tabiatı Bozuk Yasa”ya hayır

Doğal varlıklarımızı işletmeye açmayı amaçlayan, bunun için koruma statülerini kaldıran Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma(ma) Kanunu tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin ticari meta haline getirilmesi, işletilmesi sonucunu doğuracaktır.”

 

OY YOK!

Seçim bildirgesinin bundan sonraki bölümünde ise, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adaylarına ‘oy verilme/verilmeme nedenleri’ne dikkat çeken şu ifadelere yer verildi …  

 

Zeytinleri katledenlere OY YOK!

Soma Yırca’da 6000 zeytini göz göre göre kesenlerle, 301 madenciyi iş cinayetinde katledenler aynı kesimlerdir.

 

Termik Santral sevdalılarına OY YOK

Termik santraller doğayı ve tarihi katletmekte, canlı yaşamını sağlıksız bir geleceğe sürüklemektedir. Doğa, emek ve kültür katillerine OY YOK!

 

Havamızı kirletenlere OY YOK!

Enerji ve sanayi tesisleri havamızı nefes alamayacak hale getiriyor. Programında kirliliğin devamına yol açacak enerji, maden ve ekonomi politikalarına yer veren partilere/adaylara OY YOK!

 

Katil projelere OY YOK!

 

Sahiplerinin “mega” projeler diye pazarlamaya çalıştığı, Türk Akım, 3.köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi Kuzey Ormanları’nda ve tüm Marmara’da doğanın, insanın, hayvanın, bitkinin, akarsuyun, emekçinin hayatını karartan katil projeleri sürdürenlere ve önerenlere OY YOK!

 

Yaşamın katili altın madenlerine göz yumanlara OY YOK!

Doğa katili vahşi madencilik politikalarının devamından yana olan partilere/adaylara OY YOK!

 

Akciğerlerimizi yok edenlere OY YOK!

Akciğerlerimizi tıkayan taş ocakları, çimento fabrikaları gibi faaliyetleri savunan partilere/adaylara OY YOK.

 

Kültürümüzü talan edenlere, ettirenlere OY YOK!

Geçmiş uygarlıkların bizlere mirası olan antik kentlerimizi sanayi kuruluşlarına, barajlara, maden işletmelerine feda edenlere OY YOK!

 

Nükleere ‘evet’ diyene OY YOK!

Nükleer enerji santrallerine karşı çıkamayan, bunu programına yazmayan partilere/adaylara OY YOK!

 

“Kirli” enerji politikalarına OY YOK!

“Temiz-yenilenebilir enerji” diye halkların yaşam alanlarını ellerinden alanlara, tarım topraklarına, meralara, ormanlara şirketler karını arttırsın diye rüzgar enerji santralleri (RES), güneş enerji santralleri (GES), jeotermal enerji santralleri (JES) yapılmasına izin veren partilere/adaylara OY YOK!

 

Kadın, yaşam, özgürlük

Doğanın koruyucusu, ekolojik mücadelenin ana öznesi, yaşamın yarıdan fazlası kadınları, erkek egemen anlayışı her gün yeniden üreterek ötekileştiren, baskı altına almaya, önemsizleştirmeye çalışan, katleden anlayışlara, bu anlayışa çanak tutan partilere/adaylara OY YOK!

 

Dünya yalnız bizim değil

Nesli tehdit altındaki türlerin yaşam alanlarına göz dikenlere, dünyayı birlikte paylaştığımız hayvan dostlarımıza eziyet eden, katledenlere karşı gereken yasal düzenlemeleri programına almayan, insan merkezci, türcü anlayışları savunan partilere/adaylara OY YOK!

 

Temiz toprak, temiz gıda

Gıda ve ekolojik krizin önüne geçmek için tarım toprakları korunmalı, amaç dışı kullanılamamalı, kirletilmeleri önlenmelidir. Bunun önünü açan politikaları uygulayan, destekleyen partilere/adaylara OY YOK!

 

Kıyılarımızı talan edenlere OY YOK

Kıyı ve deniz ekosistemine olumsuz etkileri gözetilmeden ikinci konutlar, turizm yatırımları ve kültür balıkçılığı gibi kıyılarda, kıyı ve deniz ekosistemini bozan, halkın ortak yararını gözetmeyen yapılaşmalara ve işletmelere izin veren, savunan partilere/adaylara OY YOK!

 

Biyolojik çeşitlilik korunmalıdır

Türkiye genelinde 22 bölgede yürütülen, Doğal Sit Alanlarının sözde bilimsel raporlarla yeniden değerlendirilerek koruma derecelerinin düşürülmesi projesi durdurulmalıdır. Doğanın korunması için taraf olunan uluslararası sözleşmelerin gerekleri yerine getirilmeli,  biyolojik çeşitliliğin korunması için halkın, uzman kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile etkin politikalar oluşturulmalıdır.

Ekoloji Birliği olarak ülkenin dört bir yanındaki bileşenlerimizle yaşamı savunan politikalar üreten, programına yazan parti ve adayları destekleyeceğiz.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X