Advert       Advert     Advert       Advert
Advert       Advert     Advert       Advert

24 Temmuz mesajları

ÖNDER Haber /Adem KANKAYNAR

24  Temmuz  mesajları
Bu içerik 460 kez okundu.

Yaygın kullanımıyla 24 Temmuz Basın Bayramı, ancak son dönemlerde yaygınlaşan adlandırmayla “Basının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” nedeniyle gazetemize iletilen açıklamalar şöyle …

 

Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan,

Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan Muğlamız ve bölgemizde  yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı, vatandaşlarımızla, devletimiz arasındaki iletişimi sağlaması ile şehrimizin gerek sosyal gerekse kültürel ve ekonomik gelişiminde etkin rol üstlenen yerel basınımızın da büyük bir özveriyle sürdürdükleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte Muğlamızın da kalkınmasına katkı sağlayacaklarına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren tüm meslektaşlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

 

Muğla Valisi Esengül Civelek,

Çağdaş hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Bu nedenle 24 Temmuz 1908 tarihi, basın özgürlüğüne gölge düşüren sansürün kaldırılış tarihi olarak ülkemizin demokrasi tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Türk basınından sansürün kaldırılışının 110’uncu yıldönümünde, halkın doğru bilgilendirilmesi noktasında önemli bir kamu görevi yapan ve büyük sorumluluklar üstlenerek zor şartlarda gece gündüz demeden vatandaşlara haber ulaştırmaya çalışan basın mensubu arkadaşlarımıza, gösterdikleri gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ederim.

Bu duygu ve düşünce ile tüm Basın Camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlarım.

 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün,

Basın, demokratik ve özgür toplumlarda yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4’üncü kuvvet, toplumun doğru ve gerçek bilgiye ulaşmasını sağlayan başlıca aktördür. Ama ne yazık ki ülkemizde basın baskı, yıldırma politikaları, satın almalar ve yandaşlara verilerek tek sese dönüştürülmeye çalışılmakta ve ülkemiz basın özgürlüğünde çok gerilerde kalmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi “Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir milletin muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep bir rehberdir.” Basının siyasi baskılardan uzak, özgür, tarafsız olması toplumun doğru bilgilenmesi, ülkenin geleceği ve menfaatleri için çok önemlidir.

Atatürk, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda bir milletin bağımsızlık mücadelesinde doğru bilgilenmesi için 1918 yılında Minber, 1919 yılında İrade-i Milliye, 1920 yılında

 

Hakimiyet-i Milliye gazetelerini, 1920 yılında da ilk Türk haber ajansı olan Anadolu Ajansı’nı kurmuştur. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere her gazete ulusa bir umut, bir mesajdır. Basını bir okul, bir rehber, bir kuvvet gören Türkiye Cumhuriyeti’nden ne yazık ki basın özgürlüğü sıralamalarında sonuncu, tutuklu gazeteci sayısında lider bir ülkeye gidiyoruz. Ülkemizde basında sansürü ne yazık ki siyasi ve ekonomik baskılarla hissediyor, basın yayın sektörünün tekelleştiğini ve tek ses olduğunu üzülerek izliyoruz. Oysa basın taraf olmamalı, doğruyu, gerçekleri olduğu gibi yazarak toplumu aydınlatmalı, gazeteciler de mesleklerini özgür, demokratik bir ortamda yapabilmelidir.24 Temmuz, basında sansürün kaldırılışının yıldönümü ve Basın Bayramı’nda mesleği gazetecilik olan, doğru ve tarafsız haberleri ile milletin sözcüsü olan onurlu kalemlerin, basın emekçilerinin bayramını kutluyorum.

 

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat,

Basın yayın kuruluşları, toplumumuzun haber alma ihtiyacını karşılamaları açısından son derece önemli kurumlarımızdır. Bu kurumları ayakta tutan ve onların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan basın - yayın çalışanları ise bu kurumların isimsiz kahramanlarıdır. Toplumumuzun gelişmesinde, çağdaşlaşmasında ve ilerlemesinde önemli mesafeler alınmış, demokratik ve çoğulcu yapının gelişmesine büyük katkı sağlanmıştır. Basın kuruluşları, kitlelerin kamu yaşamına etkin katılımının önemli bir aracı olma niteliğini taşımasının yanı sıra farklı görüşlerin sesini duyurmasına da imkan sağlamaktadır. Bu duygularla, büyük bir özveri ve fedakarlıkla ülkemizde ve ilçemizde görev yapan ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla çalışan tüm Basın emekçilerimizin “24 Temmuz Basın Bayramını” kutluyor, saygılar sunuyorum.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin,

Basın, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Bu yönüyle demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir.

Yazılı, işitsel ve görsel kanallar aracılığı ile yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile kurumlar ve sivil toplum örgütleri arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlenmektedir. İlçemizdeki basın-yayın çalışanlarının bu sorumluluk bilinciyle yaptıkları ve yapacakları duyarlı çalışmaların ilçemizin her alanda başarıya ulaşmasında büyük katkı sağlayacağına inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Basında Sansürün Kaldırılışı’nın 110’uncu yıldönümü münasebetiyle, ilçemizde faaliyet gösteren yerel gazete, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri başta olmak üzere üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle görev yapan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyorum.

Gece-gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı,

 

Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi ile birlikte, bugüne kadar süregelen mesleki sorunlarımızın gündeme gelerek, çözüm önerilerimizin uygulanması yönünde umut taşımaktayız.

Bilindiği gibi ülkemizde medya sektörüne genel olarak baktığımızda, basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan elektronik haberciliğe kadar bir dizi sorunun acil çözüm beklediğini görmekteyiz.

Türk basını öncelikle, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na ihtiyaç duymaktadır. Gazetecilik Meslek Yasası, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun şekilde çıkarılmalıdır.

Bunun yapılabilmesi, gazetecilerin örgütleri aracılığıyla tartışmalarına ve karşılaşılabilecek sorunların çözümü için ortak görüş oluşturmalarına bağlıdır. Çağrımız; siyasetçilerin, bürokratların, hukukçuların ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile diğer meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulması, kanun teklifi hazırlanması ve Gazetecilik Meslek Yasası’nın ülkemize kazandırılmasıdır.

Aynı kapsamda, darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen Türk Ceza Kanunu’nda ve bazı kanun ile yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler değişmelidir. Bu maddelerin değişerek basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması, sektörümüz ve ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Basınımıza kendini meşru bir şekilde ifade edebilme ve haber yapabilme hakkının evrensel ölçülerde tanınarak ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması için bu düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır.

Her yıl 24 Temmuz’da vurguladığımız gibi sansür, gazetecilerin 24 Temmuz 1908 tarihinde gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kalkmış, ancak aradan geçen süreçte yapılan çeşitli yasal düzenleme ve baskılarla yeniden gündeme gelmişti. Yukarıda özetlemeye çalıştığımız düzenlemelerin gerçekleşmesi, sansürün de gerçek anlamda kalkmasının önünü açacak ve böylece 24 Temmuz’lar dayanışma günü olarak değil, bayram olarak kutlanacaktır.

Unutulmamalıdır ki; özgür ve tarafsız basın hepimizin güvencesidir.

Muğla Basın İlan Kurumu Müdürü M. Ali Köseoğlu,

 

Türk basınında 24 Temmuz 1908 tarihinde sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz günü kutlanan ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı, ülkemizin milli hedeflerine doğru ilerlediği bir dönemde yeniden kutluyoruz. Dün Milli Mücadele cephesinin ve milli uyanışın bağrında makes bulduğu, kamuoyunun haber alma hakkının vasıtası olan basın kuruluşları ve değerli gazeteci meslektaşlarımızın azimli ve yürekli duruşları, günümüzde de 15 Temmuz ihanetinin çarptığı duvarlardan birisi olmuştur.

Kuşku yok ki gazeteci meslektaşlarımızın icra ettiği görev, her türlü sorumluluğa haiz, doğru ve gerçek haberlerle toplumu aydınlatma görevinin bilincinde olunduğu sürece kutsal olarak nitelediğimiz görevler arasındandır. Meslektaşlarımızın ve basın kuruluşlarının, kendi yaşadıkları her türlü sıkıntıya rağmen, halkın haber alma hakkı doğrultusunda icra ettikleri görevlerinde başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yerel ve yaygın basın kuruluşlarında görev alan tüm gazeteci meslektaşlarımın, tüm basın çalışanlarının ve ilgililerin ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, ülkemizin ve milletimizin gelecek vizyonuna sağladıkları olumlu katkıların artarak devamını diliyorum.

 

Basın Yayın ve Enformasyon Muğla İl Müdürü Sezgin Sağun,

Kişi, kurum ve toplum katmanlarına, kamu yararı gözeterek tarafsız yayınlar yapan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Nitekim 15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışmasında basınımızın üstlendiği rol demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu göstermiştir.

Basın Yayın ve Enformasyon Muğla İl Müdürlüğü olarak medya sektöründe fedakârca çalışan basın mensuplarımıza, mesleki gelişimlerine katkı sunmak için konferans-seminer-eğitim düzenleme, kültür ve tanıtım gezileri organize etme, Muğla-Aydın-Denizli illerinin ayrı ayrı basın tarihini kitaplaştırma, tarafımıza iletilen talepler ve tevdi edilen görevler konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Mesai kavramı gözetmeksizin çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramının 110. Yıldönümünü kutlar, ebediyete intikal etmiş olan basın çalışanlarını rahmetle yad eder, fedakârca görevini yürütmeye çalışan tüm basın mensuplarına başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim.

 

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete,

Bilindiği gibi 24 Temmuz 1908’de basında sansürün kaldırılmasından bu yana 24 Temmuz tarihi, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Basın, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru, kamuoyunun gözü, kulağı, sesi ve vicdanıdır. Demokrasinin benimsendiği toplumlarda iletişimin en güçlü araçlarından olan basın, demokrasinin sürekliliği için temel oluşturarak toplumun gelişmesinde büyük rol oynar.

Hızla gelişen dünyamızda etkinliği her geçen gün artan medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğü, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması açısından hayati önem taşır. Demokrasinin işlerlik kazanması, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Basın meslek ilkelerini ve etiğini gözeterek, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma, hızlı haber verme, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturma ve toplumu aydınlatma işlevinde bulunmaktadır.

Bu düşüncelerle; zor şartlarda ve büyük bir özveriyle kamuoyunu aydınlatan, bilgilendiren ve her koşulda sorumluluk duygusu ile hareket ederek topluma haber verme görevini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı’nı kutluyorum.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X