Advert       Advert     Advert       Advert
Advert       Advert     Advert       Advert

“Balık çiftliklerinin taşınması söz konusu değildir”

ÖNDER Haber / Adem KANKAYNAR

“Balık çiftliklerinin taşınması söz konusu değildir”
Bu içerik 488 kez okundu.

Önceki gün Gıda Tarım ve Hayvancılık Muğla İl Müdürlüğü tarafından, Bodrum Mandalya Körfezi’nde yer alan balık çiftlikleri konusunda basına yansıyan iddialarla ilgili yapılan açıklamanın bir benzeri de Gıda Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürlüğü tarafından yapıldı. İlçe Müdürü Eşref Arslan, bölgedeki balık çiftliklerinin Mersin’e taşınmasının söz konusu olmadığını söyledi.

 

“Hiçbir balık çiftliğinin Mersin’e taşınması söz konusu değil”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürü Eşref Arslan, konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. İlçe Müdürü Arslan, bazı yayın organlarında çıkan haberlerin doğru olmadığını, Bodrum Mandalya Körfezi ve Milas sınırları içerisinde faaliyet gösteren hiçbir balık çiftliğinin Mersin’e taşınmasının söz konusu olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Bu tür haberler kim ya da kimler tarafından hangi niyetle yapılıyor bilmiyoruz, ancak gerçek olan şu ki, yöremiz için en önemli ihracat kalemi olan su ürünlerinin, bulundukları bölgeden kaldırılarak başka yerlere taşınması söz konusu değildir.

Öte yandan, Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik iş ve işlemler, ilgili mevzuatlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.Aynı zamanda denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği yapan tesislerin ruhsat işlemleri, ilgili Bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınarak yapılmaktadır.

Çevresel Etki ve Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu alınmadan hiçbir su ürünleri yetiştiricilik tesisinin kurulmasına kesinlikle izin verilmemektedir.İddialara konu Mandalya körfezinde bulunan tesislerin bulunduğu Milas ve Bodrum yetiştiricilik alanları için 2007 yılında olumlu ÇED raporu verilmiştir.

Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri; kıyıdan uzaklık, derinlik, akıntı hızı ve çevresel koruyucu tedbirler gibi kriterler dikkate alınarak bilimsel kuruluşlar ile 12 ilgili kurumun olumlu görüşleri doğrultusunda ruhsatlandırılmaktadır.Mandalya körfezinde faaliyet gösteren balık çiftlikleri de; gerekli bütün iş ve işlemlerini tamamladıkları ve yerine getirdikleri için yetiştiricilik izni almışlardır.Ruhsatı bulunmayan hiçbir tesisin faaliyette bulunması mümkün değildir.

Muğla ilinde su ürünleri yetiştiriciliği için tespit edilen alanlar, sayı ve kapasiteleri itibariyle çevresel hassasiyetler doğrultusunda koruma ve sürdürülebilirlik ilkesi dikkate alınarak belirlenmiştir.Ayrıca mevzuat gereği bu tesislerin denetimleri ve bulundukları deniz alanına ait su analizleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Ülkemizde balık yetiştiriciliği yapılan işletmeler ve bu işletmelerde kullanılan yemler de mevzuat hükümlerine uygunluğu bakımından denetlenmektedir.Bu denetimler, ülkemizin resmi kurumlarının yanında bağımsız uluslararası kalite ve sertifikasyon kuruluşlarınca da yapılmaktadır.Aynı zamanda ülkemizde üretim yapan firmaların yetiştirdiği balıklara, Uluslararası Kalite Enstitüsü tarafından son yıllarda dünyanın en kaliteli balıkları ödülleri verilmektedir.

Ülkemiz genelindeki bütün balık çiftliklerinde kullanılan yemler ve yetiştirilen balıklar, her türlü hijyen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak üretildiğinden, balıklarımızın büyük bir bölümü başta AB ülkeleri olmak üzere 80 farklı ülkeye ihraç edilmektedir.

Sadece bölgemizde değil ülkemizin diğer yerlerinde üretimde bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesislerimizle ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesi önem taşımaktadır.

Mandalya körfezinde 1989 yılından beri balık çiftlikleri faaliyettedir.Şunu açıkça vurgulamak isterim ki; ne geçmişte ne de bugün bölgede ruhsatsız olarak çalışan hiçbir işletme yoktur.

2008 yılında yapılan bir yasal düzenlemeyle çiftlikler kıyılardan uzaklaşmış, açık deniz tabir edilen offshore tipi üretim modeli benimsenmiştir.Bu üretim modeli, ileri teknoloji gerektiren, otomasyon içeren tam kontrollü sistemlerdir.

2008 yılında Mandalya körfezinde Bodrum bölgesi ve Milas bölgesi olarak adlandırılan iki bölge belirlenmiş, iki bölgenin toplam kapasitesi olan 89.000 ton/yıl üretim için iki ayrı Çevre etki değerlendirme raporu hazırlanmış (BÖLGESEL ÇED) ve ÇED OLUMLU raporu bakanlıkça tanzim edilmiştir. Kapasite altında proje hazırlayıp ÇED gerekli değil raporu almamış bilakis bölge kapasitesinin tamamı nazara alınarak ÇED çalışması yapılmıştır.

Başka hiçbir sektörde olmadığı şekilde Balık çiftlikleri kirlilik izleme prosedürüne tabidir. Yine 2008 yılında Çevre Bakanlığınca çıkartılan bir mevzuat çerçevesinde çiftliklerin tamamından yüzey, orta su ve dip çamurundan her yıl Mayıs ve Ağustos aylarında akredite laboratuar ve üniversiteler tarafından numune alınmakta, özellikle azot, fosfor, nitrit, nitrat gibi kirlilik parametreleri analiz edilerek TRİX raporu düzenlenmekte ve Çevre Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır. İddia edildiğinin aksine bu analizlerde 2008 yılından bugüne kadar hiçbir çiftlikte kirlilik emaresine rastlanılmamıştır.

Denizde kurulu bulunan tesislerin karadan 0,6 deniz mili açığa, 30 metre ve daha derin sularda ve 0,1 m/sn akıntı hızına sahip yerlerde faaliyet göstermesi sağlanmıştır. Böylece hem su ürünleri yetiştiriciliğinin çevreye etkisinin azaltılması hem de gıda güvenliği açısından bir tehdit unsuru olan evsel atıklar, sulama suları ve turizm tesislerinden kaynaklanan kirlilikten su ürünleri yetiştiricilik alanlarının ve üretilen ürünlerin mümkün olduğu kadar etkilenmemesi yönünde çaba sarf edilmiştir.

Su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün sürdürülebilir gelişimini sağlamak için Bakanlığımızca Çevre Dostu Yetiştiricilik ilkesi çerçevesinde denizde su ürünleri yetiştiricilik alanları tespit edilmiş olup, bu planlamalar yapılırken yürürlükteki mevzuata uygun hareket edilmektedir.

Mandalya bölgesinden sadece 2017 yılında 80 ülkeye 47 bin 500 ton balık ihraç edilmiş olup ülke ekonomisine 309 milyon dolar katkı sağlamıştır. Ayrıca bu sektörde 5 bin kişi istihdam etmektedir.”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürü Eşref Arslan, açıklamasının sonunda, bu bilgiler çerçevesinde, bazı yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını tekrar vurguladı.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X