Advert       Advert     Advert       Advert
Advert       Advert     Advert       Advert

“Krizin faturası emeklilere çıkarılmamalı”

ÖNDER Haber - Adem KANKAYNAR -

“Krizin faturası emeklilere çıkarılmamalı”
Bu içerik 246 kez okundu.

TümEmeklilerSendikasıMilasŞubesi, bir basın toplantısıdüzenleyerek, dövizdekidalgalanmalardankaynaklananekonomiksıkıntılardan en fazlaemeklilerinzarargördüğünübelirterek; “Savaştamtamlarıylahalkuyutularakkrizinfaturasıbizlereçıkarılmamalıdır” denildi.

İçindebulunduğumuz 2018 yılınınTemmuz-AğustosaylarındakuruluşişlemleritamamlananTümEmeklilerSendikasıMilasŞubesitarafındandünöğlesaatlerindebir basın toplantısıdüzenlendi.GenelMerkeztarafındanşubeninkurulmasıiçinyetkiverilen Mustafa Ali Demircivearkadaşlarıtarafındanyapılanaçıklamada, “Ülkedetümkesimlerpahalılıkvezamlaraltındainiminiminlerken, mevcuthükümetinbaşıülkede ‘krizyok, spekülasyonvar’ derken, sorunun ne kadarciddiyealındığınıgöstermektedir” denildi.

ŞubeTemsilcisi Mustafa Ali Demirciyaptığıaçıklamadaşunlarısöyledi:

“Krizi biz emeklilerveemekçileryaratmadı, bedelini biz ödemeyeceğiz. Eskidensöylenenbir slogan vardı; ‘Zam, zam, zam… Ucuzluk ne zaman’ denilirdi.Biz de bugünbukonuda Mustafa Kemal Atatürk’ünsözünühatırlatarakdiyoruzki; ‘Üretmeyemecburuz.Çalışmadan, yorulmadanveüretmedenrahatyaşamanınyollarınıaramayıalışkanlıkhalinegetirmişuluslar, önceonurlarını, sonraözgülüklerinivedahasonra da gelecekleriniyitirmeyemahkûmdurlar.’

AKP ne yapıyor?CumhuriyetdönemininkazanımlarıolanSümer’i, Tekel’i, Petkim’i, Seka’yı, Telekom’u, PTT’yi, limanları, barajları, köprüleri, otoyolları, son olarak da şekerfabrikalarınıveniceleriniyabancılarasattı. Yıllardır ‘Birdikiliağaçlarıyok’ dedikleribuülkeninkurucularınınyarattıklarıtümdeğerleriyandaşlaraveyabancılara, özelleştirmeadıaltındasattılar.

MercimekKanada’dan, kırmızı et MüslümankatiliSırbistan’dan, kurusoğanİran’dan, SarımsakÇin’den, PirinçABD’den, kurufasulyeGüneyKore’den, zeytinyağıTunus’tanithaledilenTürkiye’de, AKP iktidarıülkedetarımvehayvancılığıbitirdiğigibiyerlitohumileülkemizdeçiftçimizintarımyapmasını da yasakladı.

Son biryıldaelektriğeyüzde 45, doğalgaz’ayüzde 35 zamyapıldı.Dövizvefaizyükseliyor, enflasyonartıyor.Temelgıdamaddeleri, suveakaryakıtagelenzamlaremeklinin, asgariücretlinin, memurun, köylününyaşamınıçekilmezdurumagetirdi.

Enerjikaynakları, tarımvehayvancılıkilesanayiürünlerindeyerlikaynaklaradönülmedenbukrizlerhepolacakvefaturasını da halködeyecektir.Gelenzamlar domino taşıgibizincirleme her ürüneyansıyacaktır.

Artıkyeter! İktidarınyokdediğikriz her geçengünderinleşiyor.Kriziyaratanlarkabuletmiyorlar. Yokdiyerekmanipülasyonvedışgüçlerinoyunudiyerekhalkıuyutmayaçalışıyorlar.Krizinsorumlusu biz emeklilerdeğiliz.Kim o zaman?

Mücahitmüteahhitler, emekbaronları, döviztüccarları, borsasimsarlarıilebirliktehalkaişyerine ‘KEK’, fabrikayerine ‘KIRAATHANE’ verenlerilefakirizdiyenlere ‘Buzdolabımızvar’ diyenlerdir.

KendilerineyerliveMillidiyerek, ŞekeriCARGİLL’e, fındığıİtalyanFERREROY’a, veripülkenintümekonomikdeğerleriniyandaşlarveyabancılarasatanlarhanikrizyoktu?

24 Haziran’da ‘Cariaçığıdüşüreceğim, faiziindireceğim, dolarinecek, demokrasiyiileridüzeyetaşıyacağım, enflasyonudüşüreceğim’ diyenler ne oldu?Verilensözlerunutuldu mu?

DarbeninarkasındaFETÖ’nünkoruyucusu, YPG’yesilahveren, ekonomimizesaldıran ABD diyenler, hangigerekçeileTürkiyeekonomisininyönetimini ABD şirketi MC KİNSEY’everdiniz?

Şimdisizi Mustafa Kemal Atatürk’ünsözüyleuyarıyoruz; ‘Hangibağımsızlıkvardırki, yabancılarınnasihatleriyle, yabancılarınplanlarıylayükselebilsin?Tarih, böylebirolaykaydetmemiştir.’

Tümemeklileriinsanlıkonurunayakışan; sağlıklı, mutluvehuzurlubiryaşamiçin, çocuklarımızınvetorunlarımızıngeleceğiiçinTümEmeklilerSendikasıçatısıaltındaörgütlenmeyedavetediyoruz.

Emekliyurttaş, sensizbireksiğiz… Birliktegüçlüyüz… Birliktebaşarabiliriz…”

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X