​​​​​​​Belediye meclisi Cuma günü toplanıyor

​​​​​​​Milas Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısı 7 Ekim Cuma günü saat 14:30’da Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda toplanacak.

​​​​​​​Belediye meclisi Cuma günü toplanıyor
  • 05 October 2022, Wednesday 9:34

Meclis gündemi aşağıdaki gibi:

1-Açılış ve yoklama

2-2023 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve izleyen 2 yılın Gelir-Gider Bütçe Taslağı ve Ücret tarifelerinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

3-2023 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

4-Belediyemizin 2023 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

5-%100 Sermayesi Milas Belediyemize ait şirketimizin yeni işletmeler açıp faaliyete başlamak için Ayni ve Nakdi olarak 425.000 paya karşılık gelen 42.500.000 TL (Kırkikimilyonbeşyüzbintürklirası) olan sermayesini, 75.000 paya karşılık 7.500.000 TL (Yedimilyonbeşyüzbintürklirası) nakdi sermaye artırımı yaparak toplamda 500.000 paya karşılık gelecek şekilde 50.000.000 TL (Ellimilyontürklirası) olması talebinin görüşülmesi. (Milas Belediyesi Gıda İnş.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti.)

6-İlçemiz Çamköy Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 186 nolu taşınmazın 10 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkarılması talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

7-Gülşen BAHITLI’nın, İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi 593 ada 22 parselde kayıtlı bulunan taşınmazının yolda kalması nedeniyle kamulaştırılması veya takas edilmesini talebinin görüşülmesi. ( Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

8-Mehmet EYHAN’ın; İlçemiz Selimiye Mahallesi 354 ada 17 parseline şuyulu olan mülkiyeti Belediyemize ait 354 ada 25 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı 169,46m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

9-İbrahim KULAÇ’ın, İlçemiz, Ören Mahallesi 156 ada 1120 parselde (eski 2999 parsel) kayıtlı taşınmazının 10-15 yıl önce üzerinde izin alınmadan yol geçirildiğini, arsasının yolun altında kalan metrekare kadar başka bir Belediye arsası ile takas edilmesini bu mümkün değil ise yolun kullanıma kapatılmasını veya kendi kullanımına verilmesi talebinin görüşülmesi (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

10-Zekeriya BELEN’in;  İlçemiz Karakuyu Mahallesi 111 parselde kayırlı taşınmazına ulaşan kadastral yolu bulunmadığından mülkiyeti belediyemize ait parselin bitişiğinde bulunan 116 parselden 50,93 m2 bedeli karşılığında geçit hakkı talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

11-Reşit ÖZER'in Kuva-yi Milliye'nin kurucularından dedeleri Müftü Mehmet Rüştü Efendi (ÖZER) ile Müftüzade Teğmen Osman Zeki Bey (ÖZER) in isimlerinin yaşatılması için İlçemizde bulunan birer caddeye isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

 

 

 

 

12-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi,

1-Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin ihtiyacı karşılamayacağı anlaşıldığından, mali yıl içerisinde harcanması zorunlu bulunan 2022 Mali Yılı Gider Bütçesine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin  37'nci maddesi gereğince, yeni gelir kaynakları gösterilmesi koşulu ile toplam 60.000.000,00.-TL (Altmışmilyon) Ek Ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi.

2-Belediyemize ait Ören Çay Bahçesinde satılacak olan ürünlerin satış ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi,

13-İlçemiz Selimiye Mahallesi Eskipazar Altı Küme Evleri Bölgesinin İçkili Yerler Bölgesinden çıkarılması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili yerler Belirleme Komisyon raporunun görüşülmesi,

14-İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

1-Mustafa YÜKSEL Hazır Beton Mad. Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Metin ŞAHİN’in, İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 349 ada 261 parseline şuyulu bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait 349 ada 267  parsel nolu 102,55 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı  taşınmazı  satın alma talebinin görüşülmesi

2-Mülkiyeti Belediyemize ait yaklaşık 51 adet taşınmazın üzerinde bulunan yapılara vatandaşlar tarafından 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen 16 ncı madde kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınmış olup, alınan Yapı Kayıt Belgelerine istinaden Belediye mülkiyetindeki taşınmazların rayiç değerlerinin tespiti, yapı kayıt belgesine yada yapı kayıt belgelerine konu parsellerin ne şekilde taksim edileceği ve belirleneceği talebinin görüşülmesi,

3-İlçemiz Ören Mahallesi 156 ada 665 parsel maliki Lütfü ÖNER’in taşınmazının yolda kalan kısmının kamulaştırılmasını, kamulaştırılma kararı alınması durumunda yazınızda belirtilen Ören Mahallesi 312 ada 5 parsel nolu arsa satış bedeli ile takas edilmesi talebinin görüşülmesi.

4-Şakir BİROL’ün; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 267 ada 111 parselde kayıtlı arsa vasıflı 82,00m2 büyüklüğündeki taşınmazının tamamının yolda kalması nedeniyle kamulaştırılmasını talebinin görüşülmesi.

5-Rafia ÖNER’in , İlçemiz Alatepe Mahallesi 105 ada 307 parsel maliki ilgi dilekçesinde 1128,07 m² yüzölçümlü tarlasına çok amaçlı sosyal tesis yapılmasını, bu tesise oğlunun adının verilmesi ve fotoğrafının asılması şartıyla bila bedel ile Belediyemize şartlı bağış talebinin görüşülmesi.

6-Gülşen BİTİK Vekili Av. Uğur GÖKKOYUN’un; İlçemiz Güllük Mahallesi 366 ada 52 parseline şuyulu olan mülkiyeti Belediyemize ait 366 ada 116  parsel nolu arsa vasıflı 37,57m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.

7-İlçemiz, Selimiye Mahallesi 4063 parselde kayıtlı 157,00 m² büyüklüğündeki taşınmazın tapu bilgilerinde 105,00 m²si Cemile ALTIN'a 52,00 m²si Belediyemize ait olduğu, Belediyemize ait 52 m²lik hissenin mülga Selimiye Belediyesinin 12/03/2004 tarih 29 sayılı encümen kararı ile Cemile ALTIN'a satılmasına karar verilmiş ilgili tarafından ödemeleri yapılmış fakat tapu devir işlemleri yapılmadığından, tapu devir işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı talebinin görüşülmesi.

8-İlçemiz, Kazıklıbucak Mahallesi 167 ada 2 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait 3,981.39 m² yüzölçümlü taşınmazı, 167 ada 1 parsel ve 168 ada 1 parsel maliki olan Bodrum Gayrimenkul Yatırımcılığı İnş. Taah. Tur. A.Ş’nin satın alma talebinin görüşülmesi

 

9-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 830 ada 4 parsel maliki Doğan DÖVER Vekili Av. Kağan DÖVER ilgi dilekçesinde herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmadan fiili olarak el atılmak suretiyle Belediyemizce yol yapıldığını kamulaştırmasız el atma bedelinin tarafına ödenmesi talebinin görüşülmesi.

10-İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 390 ada 72 parsel maliki Hasan PEK’in; evine giriş çıkışı olmadığından 390 adada bulunan parsellerin kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.

11-Atilla ARTAN’ın; İlçemiz Bozbük Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezi ve muhtarlık binasının arkasındaki  yola babasının Kore Gazisi olması nedeniyle "Gazi Sokak" ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.

12-Yahya AKSOY’un İlçemiz Güllük Mahallesi'nde bulunan Oba Sahil Evleri Kooperatifi kurucusu İzzet ŞAHİN'in Oba Sitesinde bulunan evinin bitişiğinden geçen yola isminin verilmesini talebinin görüşülmesi.

13-Hayıtlı – Ahmet Çavuş Mahalle sakinlerinin; İlçemiz Balavca Deresi kenarında yer alan Aplangeç Parkına Üç Fidan/Aplangeç Parkı ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.

14-Kılıç Holding A.Ş. Vekili H. Can GÖKPINAR’ın ilgi dilekçesinde İlçemiz Kemikler Mahallesi'nde bulunan tapunun 135 ada 14 parsel numarasında kayıtlı olan taşınmaz içerisinde bulunan binalarının parsel sınırından geçmekte olan kadastral yola isim verilmesi talebinin görüşülmesi.

15-İlçemiz Hacıabdi Mahallesi, 101 ada 39 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi.

16-İlçemiz  İsmetpaşa Mahallesi, 465 ada 113 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi.

17-İlçemiz Burgaz Mahallesi, 1004 ada 6-7  parsel numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlanan 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi.

18-İlçemiz,  Kazıklıbucak Mahallesinde bulunan 105 ada, 337 (1-2) parsel numaralı taşınmazın deniz cephesinde Mandalya Yat Yanaşma Yeri Yönetim ve Destek Birimleri Bakım Onarım ve Teknik Sosyal Altyapı Alanı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi.

 

 

2022 EKİM AYI MECLİS EK GÜNDEMİ     :

1-Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 6. Bölüm (Muhtaçlık Yardımı Değerlendirme Kriterleri) 14. Maddesi “ Yardım Komisyonu Yönetmeliğin 7. Maddesi doğrultusunda müracaatta bunan vatandaşlar ile 8. Maddede belirtilen başvurulur 9. Maddede yapılan resen değerlendirme sonucunda kişiler hakkında düzenlenen rapora dayanarak Yönetmelik ekinde yer alan Ek:1 formundaki puanlamaya göre kimlere yardım yapılıp yapılmayacağına karar verir” hükmü gereğince  nakdi miktarlar ve yüzdelik oranlar yeniden düzenlenmiş olup hazırlanan puanlama cetveli taslağının görüşülmesi, (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

2-Bafa ve Çevre Mahalleler Koruma Geliştirme ve Dayanışma Derneğinin (Bafa-Der) belediyemiz ile ortak hizmet projesi kapsamında okul destek dersleri, bilgisayar programları, yabancı dil ve el sanatları vb. eğitim kursları vermek ve bu etkinlikleri geliştirmek için şu an kapalı bulunan 810 parselde kayıtlı kütüphane binasının ve Park Caddesi üzerinde, kooperatif karşısındaki boş bulunan, mülkiyeti belediyemize ait 795 parselde kayıtlı evin kullanımının uygun olduğu, tadilat için gerekli malzeme tahsisi konusunda destek talebi ile ilgili olarak 5393 sayılı yasanın 75/c maddesi gereğince Bafa-Der ile belediyemizin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ortak hizmet projesi geliştirilmesi ve bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. (Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

Site en altı
yukarı çık