Advert       Advert     Advert       Advert
Advert       Advert     Advert       Advert
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında Markanın İptali
Av. Ezgi EFENDİOĞLU ÇİÇEK...

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında Markanın İptali

Bu içerik 959 kez okundu.

HUKUK KÖŞESİ / Av. Ezgi EFENDİOĞLU ÇİÇEK / [email protected]

01.11.2017 tarihli yazımızda, 6769 sayılı yasa uyarınca markanın hükümsüzlüğü ve bunun etkilerini kaleme almıştık. Bu yazımızda ise, tescil edilmiş bir markanın hükümsüzlüğünden farklı olarak, hangi hallerde iptal edilebileceğini ve iptal uygulamasını açıklamaya çalışacağız.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girmeden önce marka hukuku uygulamalarında tek mevzuat diyebileceğimiz 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. maddesi markanın iptali hükümlerini şu şekilde ele almış idi: Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:

a)Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden, markanın farklı unsurlarla kullanılması,

b)Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,

c)Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,

d)Markayı taşıyan malın ithalatı.

556 sayılı KHK’nın bu maddesi, 6769 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden tam dört gün önce, 06.01.2017 tarihli 29940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Mahkemenin gerekçesi ise marka hakkının temelde bir “mülkiyet hakkı” olduğu ve mülkiyet hakkının kanun hükmünde kararnameler ile sınırlandırılmasının mümkün olmamasıdır. Anayasa Mahkemesi’nin bu iptal kararıyla yasada ve uygulamada markanın kullanılma şartları ve iptali hükümleri bakımından büyük bir boşluk oluşmuş ve ardından 10.01.2017 tarihinde 6769 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle bu boşluk, yerini yasanın 26. maddesine bırakmıştır. Buna göre tescilli bir markanın;

·“jenerik marka” olması, yani tescilli olduğu mal ve hizmetler için yaygınlaşmış bir ad haline gelmesi durumunda,

·Tescil tarihinden itibaren beş yıl boyunca “ciddi” biçimde kullanılmaması,

·Kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması,

·Garanti markası ve ortak marka için gereken teknik şartnamenin bulunmaması durumlarında markanın iptali talep edilebilir.

6769 sayılı yasanın markanın iptali hükümlerini düzenleyen 26. maddesi bir yenilik daha getirerek markanın iptali taleplerinin mahkemelere değil, doğrudan Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmasını öngörmüştür. Böylelikle bir markanın iptal halleri 2015/2436 sayılı AB Direktifi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü doğrultusunda söz konusu yetki Kuruma (kısa adıyla Türk Patent) verilerek yeniden düzenlenmiştir. İlgili kişiler Kuruma yapacakları markanın iptali taleplerinde husumeti, iptalini talep ettikleri markanın sicilde belirtilen sahibine veya hukuki haleflerine karşı yönelteceklerdir.

Kanun, hakkın kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla, markasını ciddi biçimde kullanmayan ancak markanın iptal edileceği düşüncesiyle bir an evvel markasını kullanmaya başlayanlar için de önlem niteliğinde bir hükme yer vermiştir. Buna göre, markanın, iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanımı gerçekleşmişse, talebin kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmayacaktır.

Son olarak, tarafların hukuki dinlenilme hakkının sağlanması amacıyla iptali talep edilen markanın sahibine cevaplarını ve delillerini sunabilmesi için Kurum tarafından bir aylık süre verilmesi öngörülmüştür. Kurum bu şekilde tarafların iddia ve cevaplarını aldıktan sonra dosya üzerinden markanın iptaline veya iptal şartlarının oluşmadığına karar verecektir.

Kurum tarafından iptal kararı verilmesi halinde bu karar, markanın iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkili olur. Ancak, iptal şartlarının daha önceki bir tarihte doğmuş olduğunun ispatlanması halinde talep tarihinden daha önceki bir tarihe etkili olacak şekilde de iptal kararı verilmesi mümkündür.

Markanın iptaline dair verilen kararlar sonrasında marka sicilden terkin edilerek bültende yayınlanır.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X