Kurban kesim fiyatları belirlendi

Kurban satış yeri, kesim yeri ve ücretleri başta olmak üzere Muğla Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu, bazı kararlar aldı.

Kurban kesim fiyatları belirlendi

Muğla Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Buna göre; büyükbaş hayvan kesim ücreti; 1250 TL, Küçükbaş hayvan kesim ücreti 300 TL olarak belirlendi. Kararda belediye mezbahalarında kesilen kurbanlardan kamu hizmeti düşünülerek kesim ücreti hariç ücret alınmayacağı belirtildi.

Kurban Bayramı’na az bir zaman kalması nedeniyle Muğla Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından 2023 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği ile alınan kararlar belirlendi.

Alınan kararlar şu şekilde;  

1- Kurban Satış Yeri Olarak;

a) 2023 yılında ilçe kurban kesim komisyonu kararları doğrultusunda hayvan satış yerleri belirlenmesi ve belirlenen yerlerde kurbanlık hayvanların satılmasına, b) Bu mekânların insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan hakları gözetilerek etrafı branda ile çevrili üstü kapalı, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde hazırlanmasına,

c) İlçe kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen görevlilerden oluşacak "Kurban Kontrol ve Denetim Birimi"nin kurban satış yerlerinin denetleyerek uygunluğunun kontrol edilmesine,

2- Kurban Kesim Yeri Olarak;

a) Tüm ilçelerde Belediye Mezbahalarında ve kurban kesim komisyonlarının belirlediği kurban kesim yerlerinde kesimlerin yapılmasına, Kurban öncesi kesim yerlerinin komisyonca gerekli denetimin yapılmasına,

b) Kesim yerinin dezenfekte edilebilir, zeminde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan, dini ve hijyenik şartlara uygun ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesine,

c) İlçe Kurban Komisyonlarınca belirlenen Kurban kesim alanları dışında, izin verilmeyen alanlarda kurban kesilmesi ya da çevreyi kirletecek şekilde her türlü atığı kontrolsüz olarak bırakanlara kolluk kuvveti ve zabıta birimlerince gerekli uyarın yapılarak, aksi yönde hareket edenler tutanakla, kamera veya fotoğrafla tespit edilerek 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı uygulanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirilmesine,

d) Mevsim itibariyle; İlçe Komisyonlarınca belirlenen kurban kesim yerlerinin kapalı hale getirilmesi, gerekli alt ve üst yapının belediyece sağlanması, kesim yerlerine yeterli su bağlanması, hayvanların derilerinin yüzülmesi ve etlerin parçalanması esnasında kurbanlardan çıkan atıkların toplanması için kafi miktarda çöp bidonunun belediyelerce temin edilmesine,

e) Kesim yerlerinde görev yapmak üzere; Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Veteriner Hekimlerden ve ilçe belediyelerinde var ise veteriner hekimlerin kesim günleri için görevlendirilmelerinin sağlanması, yeteri derecede Veteriner Hekim yok ise Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordineli çalışarak Veteriner Hekim görevlendirilmesi sağlanması, ayrıca Belediye Başkanlığı tarafından kesim sırasında çizme ve önlük giyerek ve her yıl Kurban Bayramından önce hijyen eğitimi almış kasaplardan yeterli sayıda kesim elamanı görevlendirilmesine,

f) Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği (Madde 11 f) Kurban kesim yerinde kurbanını kendisi kesmek isteyenden alınacak tesisten yararlanma ücretinin miktarı ile kurbanını tesiste görevli kasaba kestirmek isteyenden alınacak tesisten yararlanma ve kesim ücretinin miktarını, uygulamayı kolaylaştıracak ve uygun olmayan yerlerde kesime sebebiyet vermeyecek şekilde, mahalli ekonomik imkânları göz önünde bulundurarak tespit ederler.) kurban komisyonunca belirlenen geçici kurban kesim yerlerinde büyükbaş kesim ücretinin 200 TL, küçükbaş kesim ücretinin 50 TL olarak belirlenmesine,

g) Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği (Madde 15- Kurban kesim yerlerinde, kurbanını kendisi kesecek olanların, tesisten yararlanma ücretini, kurbanını görevli kasaba kestirecek olanların tesisten yararlanma ve kesim ücretini, bankada açılmış olan "Kurban Komisyonu Hesabı"na veya vakıf makbuzu karşılığında vakfa yatırdığını gösteren banka dekontunu veya makbuzu, kurban kesim yerinde Komisyonca görevlendirilen temsilciye ibraz etmeleri gerekir. Makbuz karşılığında vakıf tarafından tahsil edilen paralar en kısa sürede "Kurban Komisyonu Hesabı "na yatırılır.) geçici kurban kesim yerlerinden tahsil edilen ücretlerin kurban organizasyonunda görevli tüm personelin yolluk, yevmiye ve fazla mesai ücreti gibi giderlerinin karşılanmasında kullanılmasına hassasiyet gösterilmesine,

h) İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına ve sağlık şartlarına uymak suretiyle, mezbahane ile kurban kesim yerlerinde kurban kesilmesine, özel bahçesinde veya kurban kesmeye uygun mülkünde kurban kesmek isteyenlerin dışında kesim yapacakların Belediyelerce belirlenen toplu kesim yerlerine yönlendirilmesine ve bu konuda gerekli bilgilendirme yapılmasına, bunun dışında park meydan, cadde sokak vs. umuma açık ve kurban kesimi için uygun olmayan yerlerde kurban kesimi yapılmaması için Büyükşehir Belediye ve Kaymakamlıkça görevlendirilen. personel isim listelerinin İl Müftülüğüne bildirilmesi, İlçe Belediye Zabıtasınca ve yetkili Kamu Personellerince gerekli uyarıların yapılması, ihtiyaç halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarınca koordineli çalışılması, gerekli kontrol yapılarak belediyece halkın uyarılması, ayrıca bu konunun İl/İlçe Müftülüğünce yapılan vaaz ve okunan hutbelerde halka duyurulmasına,

i) İlçe Müftülükleri tarafından kurban kesim yerlerinde Bayram süresince yeteri kadar din görevlisi görevlendirilmesine, görevli imamların bayram namazını müteakiben mezbahalara intikalinin sağlanmasına,

j) İlçe Belediye Başkanlıklarınca kesim yerleri için periyodik olarak sürekli çöp kamyonunun temizliği sağlayacak bir ekip ile birlikte dolaştırılması; kurbanlık hayvanların zemini temiz ve kuru, etrafı ve üstü kapalı mahallerde ( büyükbaş hayvanlar için uzun ipli yular) muhafaza edilip nakilleri sırasında yeteri kadar tecrübeli eleman bulundurulması, satış yerlerinin temizlenmesi ve oluşan atıkların alınması işleminin günlük olarak muntazaman yapılması ve toplanan atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesine,

3- Kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan; yavrulu olanların kesilmemesi, kurban kesim yerlerine incitmeden getirilmesi, kurbanlık hayvanlarda kurban olup olmayacağı ( yaş ve diğer vasıflardan dolayı) şüpheli olanların durumu için İl Müftülüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden bilgi alınması, kesimin keskin bıçakla yapılması yönünde İl Müftülüğünce yapılan vaaz ve okunan hutbelerde halkın uyarılmasına, Vekaletle Kurban organizasyonu konusunda müftülüklerce bilgilendirme yapılmasına,

4- Kurban olarak satın alınacak hayvanların (sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan) Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve TÜRKVET kayıt sisteminde kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiği konusunda hatırlatmaların komisyon üyesi kurumlar tarafından yapılmasına,

5- İlimizde kurban bayramı öncesinde kolluk kuvvetlerin (Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünce) kaçak hayvan nakliyatının önlenmesinde gerekli tedbirlerin alınması ve sıkı denetimlerin yapılması,

6- Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, devamlı aç ve susuz bırakmak, kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücuduna müdahalede bulunmak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre yasak olduğundan Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından halka duyuruda bulunulması ve İl/İlçe Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde vatandaşların bu konuda uyarılmasına,

7- Kurban edilecek küçük ve büyükbaş hayvanların kulak küpe ve pasaportlarının Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce kontrol edilip kurbanlık hayvan seçiminde kulak küpe ve pasaportları bulunan hayvanları almaları yönünde halka duyurulmasına ve uygulama anında uyarılmasına, kesilen hayvanların küpeleri, kesimde görevliler tarafından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ulaştırmak üzere muhafaza edilmesine, kurbanı kendi kesen vatandaşların da kulak küpelerini Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ulaştırmasına, bu konunun Belediye Başkanlığınca duyuru yapılmasına ve İl/İlçe Müftülüğü tarafından Cuma ve Bayram hutbelerinde cemaate duyurulmasına,

8- Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı gereği makbuz mukabili kesim ücreti olarak; -Büyükbaş Hayvan kesim ücreti 1.250,00 TL(BİNİKİYÜZELLİTÜRKLİRASI), -Küçükbaş Hayvan kesim ücreti 300,00 TL(ÜÇYÜZTÜRKLİRASI), olarak belirlenmesine,

9- Belediye Mezbahalarında kesilen kurbanlardan, kamu hizmeti düşünülerek kesim ücreti hariç ücret alınmamasına;

10- Makbuz karşılığı alınan kurban kesim ücretlerinin, İlçe Kurban Komisyonunun belirleyeceği oranda görevli kasaplara ve ilgili kamu çalışanlarına taksim edilmesine hassasiyet gösterilmesine,

11-Komisyonca belirlenen belediyeye ait kurban kesim yerlerinde vatandaşın gönüllü olarak bıraktığı sakatat vb. Hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla ilçe komisyonları marifetiyle bu ürünlerin işleme konusunda dilekçeyle başvuran yetki belgesine haiz rayiç bedel üzerinden makbuz karşılığı kişilere satılması ve elde edilen gelirin kurban kesiminde ve sakatat satışında görev alan personellere eşit şekilde taksim edilmesine,

12- Kesim ücreti makbuzunun İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca bastırılmasına,

13- İlçelerde bulunan mezbahalar Büyükşehir Belediyesine bağlı olduğundan fiyatların ilçe komisyonlarınca aynı tutulmasına,

14- Büyükbaş hayvanların bölgelerdeki teknik ve sıhhi imkânsızlıklar nedeniyle sadece kesimhanelerde kesilmesi için halkın ilçe müftülüklerince bilgilendirilmesi ve vaazlarda vatandaşların bu konuda yönlendirilmesine,

15- Yönetmelik gereği Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Kurban Rehberi" nin ilgili Kurum ve Kuruluşlarca internet web sayfalarında yayımlanmasına, ilçe müftülükleri tarafından hazırlanan "İdeal Bir Kurban Nasıl Kesilmelidir" bilgi notunun kurban kesecek kasaplara ulaştırılmasına,

16- Bayram süresince Kurban satış ve kesim yerlerinde sağlık yönünden doğabilecek aksaklıklar için İl Sağlık Müdürlüğünce ve asayişin sağlanması bakımından İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli tedbirin alınmasına,

17- Kurban ile ilgili bilgi almak isteyenlerin Çağrı merkezi 444 48 01 no'lu hattını aramaları ile ilgili Belediye Başkanlığınca ve İl/İlçe Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde halka duyurulmasına,

18- Aşağıda imzası bulunan komisyon üyeleri tarafından alınan iş bu kararın mahalli yazılı ve görsel basın organlarında yayınlanması için Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmesine,

19-Büyükşehire ait mezbahaların bulunduğu ilçelerde, sorumlu veteriner hekimin ilçe komisyonlarına dahil edilmesine.

20-İlgili Kurumlar tarafından 25/05/2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2023 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğe riayet edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

Site en altı
yukarı çık