Mayıs ayı meclis toplantısı 8 Mayıs’ta

​​​​​​​Milas Belediye Meclisi, olağan meclis toplantısı 8 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Mayıs ayı meclis toplantısı 8 Mayıs’ta
  • 03 May 2023, Wednesday 15:15

Milas Belediye Meclisi 2023 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, 8 Mayıs Pazartesi günü Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. 10 ana gündem maddesi ile 10 İmar Komisyon Raporu’nun görüşülerek karara bağlanacağı meclis toplantısı saat 14.00’te başlayacak. Meclis toplantısı, Milas Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gündem maddeleri ise şu şekilde:

2023 MAYIS AYI MECLİS  GÜNDEMİ:

1-Açılış ve yoklama

2-2022 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

3-İlçemiz Burgaz Mahallesi 22 ada 20 parsel maliki Alper ÖNCER’in parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 22 ada 47 parsel (73,69m2) ve 22 ada 48 parselde (176,75m2) kayıtlı arsa vasıflı taşınmazları satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

4- İlçemiz Şevketiye Mahallesi 1060 ada 133 parsel maliki Selçuk ŞAHİN Vekili Emrah ALTIKULAÇ’ın parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1060 ada 287 parselde kayıtlı 51,71m2 lik taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

5-İlçemiz Koru Mahallesi 102 ada 341 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. madde kapsamında Milas Süt Üreticileri Birliğine piyasa rayiç bedeli üzerinden satılıp / satılmayacağı hususunun görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

6- İlçemiz Güllük Mahallesi 308 ada 5 parsel maliklerinin, mülkiyeti Belediyemize ait ihdastan oluşan 201,92 m² yüzölçümlü arsa vasıflı 308 ada 18 parselin, kendilerine ait 308 ada 5 parselde yapacak olduğu yola terk alanı ile takas edilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

7-İlçemiz Bozalan Mahallesi 1890 ve 1824 parsel malikleri Ünlüsoy Tatil Sitesinin;, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında yol alanında kalan 274 ada 2 parselin kamulaştırma yapılmaması nedeni ile mağdur olduklarını bu nedenle kamulaştırma yapılması talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

8-Akmercan Muğla Doğal Gaz Dağ.San.Tic.A.Ş.nin; Doğalgaz dağıtım hatları tatbikat projesi kapsamında 2023 yılında bir adet Hayıtlı Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde yer alan ve Ek-1 deki krokide olduğu gibi imar planında Park olarak ayrılan alana Bölge Regülatörünün montajının yapılacağı, park alanı olarak ayrılan alanlar içerisine diğer alt ve üst yapılara gerekli olan emniyet mesafelerini sağladıktan sonra Bölge Regülatörünün montajının yapılarak Ek-2 deki fotoğraftan da görüldüğü gibi dışarıdan müdahaleleri önlemek ve aynı zamanda güvenlik için tel çit ile çevrileceği, tel çit ile birlikte Bölge Regülatörünün kapladığı alanın 25 m² olduğu ve Bölge Regülatörünün montajı için gerekli izinlerin verilmesi talebinin görüşülmesi.(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

9-Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait İlçemiz Boğaziçi Mahallesi kain tapunun 6900, 6904, 3100, 6891 ve 6899 parseller arasında deniz cephesi tarafında kalan park alanı içerisindeki 6 m2 büfenin 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince 10 yıl süre ile 2886 sayılı kanunun 45 nci maddesi gereğince kiralama ihalesine çıkarılması talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

10-Reşit ÖZER'in  Türkiye'nin bağımsızlığının kazanılmasında çok önemli yeri olan  Kuva-yi Milliye'nin kurucularından dedeleri Müftü Mehmet Rüştü (ÖZER) ile Müftüzade Teğmen Osman Zeki Bey (ÖZER) 'in isimlerinin yaşatılması için ilçemizde bulunan birer parka isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi.( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

 

11-İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

1-İlçemiz Hayıtlı Mahallesi 457 ada 317 parselde kayıtlı taşınmaz maliki Esen KOÇ’un, taşınmazının Spor Tesisleri Alanında kalması nedeniyle kamulaştırılmasını ve geriye dönük 5 yıllık ecrimisil bedelinin  ödenmesi talebinin görüşülmesi.( Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

2-İlçemiz Mutluca Mahallesi 155 ada 102 ve 104 parsel maliki Celalattin GÜÇLÜ Vekili Av. İbrahim KARAALP’in, taşınmazlarının yol altında kaldığını ancak bugüne kadar Belediye tarafından kamulaştırma işlemi yapılmadığını, kamulaştırmasız el atma olgusu gerçekleştiğini, kamulaştırmasız el konulan taşınmazların mevzuat çerçevesinde nakdi ödeme olarak bedelinin ödenmesi ve kullanılan süreler için ecrimisil bedellerinin ödenmesi veya bedelleri değerinde takas edilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

3-Polat Global İnvestments Turizm İnşaat Taahhüt Kuyumculuk İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Sadık YALÇINKAYA’nın; İlçemiz Güllük Mahallesi 1717 parselde kayıtlı arsa vasıflı  279,87 m2 büyüklüğündeki taşınmazın Belediyemize ait olan 68,97m2 lik kısmını diğer hissedar olarak satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

4-İlçemiz Ören Mahallesi 388 ada 9 ve 10 parsel maliki Hüseyin GÜLTEN vk. Hatice GEL’in maliki oldukları parsellerde imar uygulamasına istinaden yola terk alanları oluştuğu, yapılan bu terklere karşılık Belediyemize ait 388 ada 12 parselle takas yapılması talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

5-Demet KESKİN Vekili Salih ÖLMEZ’in; İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi 1039 ada 1,2,3 ve 4 parsellerin birbiriyle şuyulu olması, bu parsellerin imar uygulama dosyası hazırlandığında 1039 ada 1 ve 2 parselin toplam 602,79 m² yola terki olduğu, mülkiyeti Belediyemize ait 1039 ada 3 ve 4 parsellerin ihdas yoluyla bu kök parselden terk yapıldığı fakat plan tadilatı sonucunda ihdas ve yola terk çıktığından bu terk olan 602,79 m² kısım ile Belediyemize ait 1039 ada 3 ve 4 parselin takas edilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

6-İlçemiz Selimiye Mahallesinde 177 ada 75 ve 104 parsel maliklerinin; 177 ada 75 parselde bulunan yaklaşık 1800 m² ve 177 ada 104 parselde bulunan yaklaşık 1665 m² büyüklüğündeki yolların kamulaştırılması talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

7-Fen İşleri Müdürlüğünün; İlçemiz Mutluca Mahallesi 1. Soğukkuyu Caddesi üzerinde beton parke taşı ile kaplama işi yapılacağı ancak 155 ada 178 parselin yola terk işlemleri yapılmadığından beton parke taşı ile kaplama işinin yapılamadığı, ekli krokide gösterilen taralı alanın yaklaşık 1119,53 m²lik kısmının yolda kaldığından kamulaştırma işleminin yapılıp yapılamayacağı talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

8-T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.02.2021 tarih ve 10598 sayılı kararında yer alan eksiklerin tamamlanarak hazırlanan Milas Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı'nın  Belediyemiz Meclisince incelenerek, değerlendirilmesi ve  bir karar alınması talebinin görüşülmesi. (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

9-İlçemiz Kazıklı Mahallesi 223 ada 1-2 parseller, 219 ada 27 parsel ve 105 ada 3 parsel ile ilave tahsisli taşınmazlar üzerinde hazırlanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Belediyemiz Meclisinde incelenerek kurum görüşü oluşturulması talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

10-BGT Beton Gazbeton Tuğla Yapı Mlz. Peyzaj Mim. İnş. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. adına Turgut DALBUDAK; İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi 381 ada 126 parselinde kayıtlı taşınmazla ilgili Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  Müdürlüğünün yazısı gereği ilgi taşınmazın  2863 sayılı yasa kapsamında tescilli kentsel, arkeolojik ve tarihi sit alanları dışında kalmakta olduğundan konunun ilgili mevzuat kapsamında Belediyenizce değerlendirilmesi' gerektiği belirtildiğinden ilgi dilekçe ile yapılaşmaya esas plan bilgisinin Belediye Meclisi'nce değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

Site en altı
yukarı çık