Sağlık çalışanları iş bıraktı

Milas’ta görev yapan sağlık çalışanları, Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde, bugün bir günlük grev eylemi gerçekleştirdi.

Sağlık çalışanları iş bıraktı
 

Sağlık çalışanlarının gerçekleştirdiği grev kapsamında acil sağlık hizmetleri dışında poliklinik hizmeti verilmedi.  Hak ettikleri ücretler ve çalışma koşullarına, sağlıkta şiddete karşın etkin yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi başta olmak sorunlarının çözümüne dikkat çekmeyi amaçlayan hekimler ve sağlık çalışanları, Milas Devlet Hastanesi önünde bugün sabah 09:30’da bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Sağlık çalışanları adına açıklamayı Op. Dr. Süleyman Koç yaptı. Koç, “Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz! Ekonomik ve özlük haklarımız; halkın sağlık hakkı için G(ö)revdeyiz!” diyerek söze başladı. 

Artık geçinemediklerini dile getiren Koç, "Sağlığı alınıp satılan bir meta, hastaneleri işletme, hastaları müşteri ve sağlık çalışanlarını köle olarak gören anlayışın yürürlüğe koyduğu sağlıkta dönüşüm programı ile, sağlık emekçilerinin emeği ucuzlatılmış, çalışma koşulları kötüleşmiş, halkın sağlık hakkı elinden alınmış; gelinen aşamada sağlık sistemi işlemez hale gelmiştir. Pandeminin katmerleştirdiği sağlık emekçilerinin çalışma koşullarında artan zorluklar ve ekonomik krizin de derinleştirdiği ekonomik hakları ile ilgili büyük kayıpları yaşamaya devam ediyoruz. Siyasal iktidar sağlık hizmetlerini üreten hekimleri ve sağlık çalışanlarının haklarını görmezden gelmekte, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık geçinemiyoruz" dedi.

Koç, sağlık çalışanlarının talebini ise şu şekilde sıraladı:

“Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi. Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması. Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması. Ek göstergelerin 3600'den 7200'e kadar kademeli olarak yükseltilmesi. Nitelikli ve yeterli sayıda sağlık çalışanlarından oluşan bir ekiple, koruyucu sağlık hizmetlerinin daha fazla önemsendiği birinci basamak oluşturulması; Aile Hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi. Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması. Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi. Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK'ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi. Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi. Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin, örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması. Sağlığa ve sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması. Hangi statüde olursa olsun tüm sağlık çalışanı emeklilerine yoksulluk sınırının üstünde emekli maaşı bağlanması. Tıp öğrencilerinin barınma, beslenme, eğitim gibi temel haklarını da içeren bütün sorunlarına ivedilikle çözüm bulunması."

Basın açıklamasına ADD Milas Şube Başkanı Mehmet Ateş de katılarak destek verdi.

 

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

Site en altı
yukarı çık