Birliğim Gıda Sol Sabit
Sağ Sabit SARI KONAK

Şoför esnafı sorunlar yumağı!..

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, S.S. 42 No’lu Şehiriçi Taşımacılık Kooperatifi Başkanı Ahmet Arıcı ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir basın toplantısıyla, şoför esnafının bugün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları bir kez daha dile getirerek; “Özellikle kırsalda büyük sorunlarımız var. Bu sorunlara kısa vadede bir çözüm bulunamazsa, gelecek yıldan itibaren toplu taşımada büyük sorunlarla karşılaşacağız” dedi.

Şoför esnafı sorunlar yumağı!..
  • 12 Aralık 2018, Çarşamba 10:00

İçinde bulunduğumuz 2018 yılının sonlarına yaklaşırken, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de, Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, genel anlamda kendileri açısından yılın bir değerlendirmesini yaptı. S.S. 42 Nolu Şehiriçi Taşımacılık Kooperatifi Başkanı Ahmet Arıcı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda geniş bir açıklamada bulunan Oda Başkanı Paskal şunları söyledi:

“Ücretsiz taşıma nedeniyle her ay en az 1500-2000 lira zarar ediyoruz”

“2014 yılında Muğla’nın Büyükşehir Statüsü’ne kavuşmasıyla bir dizi sorunlarla karşılaştık. ‘Toplu Taşımada Dönüşüm’ adı altında başlatılan proje doğrultusunda şoför esnafına dayatmada bulunuldu. Özellikle kırsaldaki mahalle sayısının çok olduğu ilçemizde bu projeye ayak uydurmanın sıkıntılarını yaşadık ve halen de yaşıyoruz. Bilindiği gibi il içi yolcu taşımacılığının planlaması, kontrolü ve uygulamadaki işlemler yasal olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi kontrolündedir. Belediyemizin yasa ile kurulmuş UKOME kurulları, meclis ve diğer yetkili kurullarıyla bu çalışmalar düzenlenmektedir.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden çıkan yönergeler ışığında UKOME kurulundan alınan kararlar ve ulaştırma planlarıyla bu faaliyetler düzenlenmiş durumdadır. Bunlar ışığında toplu taşımalar, servis faaliyetleri ve taksi hizmetleri için yönerge ve UKOME kararları alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Bütün bunlar 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili Bakanlıkların yönetmelikleriyle uygulanmaktadır. 2014 yılından buyana yapılan bu çalışmalardaki olumlu ve olumsuz tespitlerimizin, vatandaşlarımızın kaliteli bir ulaşım hizmeti alması ve esnafımızın da çalışma şartlarını iyileştirmek için yapmak durumunda olduğumuzu bildirip önerilerimizi paylaşma ihtiyacı hissettik.

“Ya projeye katıl ya da taşımayı bırak mantığı yanlış”

Bu tespit ve önerilerimizi devletimizin yetkili ve ilgili bakanlıklara, TŞOF, TESK gibi üst örgütlere ve bölgemiz milletvekillerine de ulaştırarak gerekli iyileştirmeleri sağlayan yasa değişikliklerini talep etmekteyiz.

2014 yılından önce ilimizde ve ilçelerimizde bu taşıma belediye araçları dışında çoğunlukla İlçe ve İl Trafik Komisyonlarında yetkilendirilmiş taşıma kooperatifleri ve aynı kurullarca yetkilendirilmiş köy statülü dediğimiz köy ve mahallelerdeki bireysel taşımacıların minibüs ve otobüs türü araçlarıyla yapılmaktaydı.

Belediyemiz ÖTTA adı altında dönüşüm projesiyle bu kooperatiflerin bir kısmı dönüştürüldü. Buradaki amaç, minibüs türü araçların otobüs türüne çevrilerek, yasadan kaynaklanan ücretsiz taşıma ve engelli vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarından yararlanmasıydı. Ayrıca elektronik biniş kartı, belediyemiz tarafından takip ve benzeri elektronik sistemlerle takibi, fiyatların tek merkezden belirlenmesi, kaliteli bir taşımanın oluşmasını sağlamak için birbirleriyle entegreli ulaşım sisteminin kullanılması amaçlanmıştır. Bu projeyle dönüşüme katılan taşımacılarda sorunlar da beraberinde gelmiştir. İndirimli ve ücretsiz taşıma hakkına sahip vatandaşlar için ödenen teşvik miktarı 2015-2016-2017 yılları içerisinde herhangi bir artışa gitmemiş 750.00 TL’de sabit tutulmuştur. 2018 yılı Haziran ayında Muğla İli için bin liraya çıkartılmıştır. Halbuki akaryakıt, sigorta, kasko, araçların bakım ve onarımları ile yedek parçadaki artış, işçilik giderleri, motorlu taşıtlar vergisinde yaşanan artışlar ve yıllık enflasyon artışı göz önünde bulundurulduğunda, yapılan desteğin sürdürülebilir ve maliyetleri karşılanabilir olmaktan çok uzak olduğu görülmektedir.

Ayrıca; İl içini(şehir içi) kapsayan güzergâhlardaki toplu taşıma hizmetlerinin teknik ve fiziki yapısı(ayakta yolcu gibi) bazı büyük şehirlerde uygun olmasına rağmen, Muğla ilimizin yapısı incelendiğinde, ilimize teknik olarak uymadığı görülmektedir. Muğla’da, ilçeler arası taşımacılık yapan araçların güzergâhları 280 kilometreye çıkabilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çıkarılan indirimli ve ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında ayakta yolcu taşıma alanı bulunan araçlar ile çok uzun mesafelerde ayakta yolcu taşımacılığı yapılması, vatandaşlar arasında memnuniyetsizlik yaratmakta, trafik ve yolcu güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Vatandaşlar ayakta yolculuk yapmak istemeyerek, alternatif yolculuk arayışı içerisine girmektedir. Ücretsiz biniş gruplarının yoğun olması nedeniyle araç kapasitelerinin dolu olduğu, taşımacı esnafın araçlar dolu olmasına rağmen para kazanamadıkları görülmektedir. Bu sebeple ilçeler arası taşımacılıkta mesafeye sınırlandırma getirilerek ayakta yolcu taşımacılığından çıkarılması ve ücretsiz taşıma hakkının 30 km. ile de sınırlandırılması gerekmektedir. Çünkü ilçeler arası ayakta yolcu taşınması trafikte büyük tehlike arz etmektedir.

Diğer bir nokta da bu projenin kırsal bölgelerdeki durumudur. Kırsal bölgelerdeki yolların fiziki durumu, köylerdeki genç nüfusun yoğun olan yerlere kayması sonucu mahallelerde ücretsiz taşınan vatandaş çok olduğundan taşıma maliyeti destek alsa da karşılanamaz boyuttadır. Bu bölgedeki taşımacı esnafımızın alt yapısı ve ekonomisi bu dönüşümü gerçekleştirecek düzeyde değildir.

Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi, buradaki taşımayı belediye ile birlikte yapabiliriz. Bu bölgedeki esnafımızı belediye olarak diğer yasal sorumluluklarını yerine getirmesi şartıyla yıllık güzergâh belgelerini düzenleyip yukarıda bahsettiğimiz ÖTTA projesine uyumlu bir hale getirmek için geçiş süreci sağlayıp bu sürede yasalara da uyan farklı alternatifler denenebilir.

Kırsalda toplu taşımacılık hizmeti veren taşımacılara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aylık destek ödenmesine ek olarak, mali destek yapılması uygun olacaktır. Ya projeye katıl ya da taşımayı bırak mantığı günümüz şartlarında olumlu bir mantık değildir. Bu işi kırsalda yapan esnafımız 20-30 yıldır bu taşımayı yapmaktadır. Bu esnafa bu işi bırak demek adaletli bir yaklaşım değildir.

Şoför esnafı olarak araçlarımızın yıllık; sigorta, kasko, MTV, fenni muayene ve genel bakım giderleri için yaklaşık 9.800 lira, çalışan şoförün yıllık maliyeti 28 bin lira, vergi ve harçlara ise yılda yaklaşık olarak 12 bin lira harcıyoruz. Buna, işletme maliyeti olarak da yaklaşık 36 bin lirayı eklediğinizde, yıllık ortalama 90 ila 100 bin lira bir sabit gideriniz var.

Mazot 1 yıl önce 3,77.- TL iken bugünün şartlarında 6,41 liraya ulaştı. Yaklaşık %70 akaryakıt zammı söz konusu… Bundan bir-iki yıl önce araçların fiyatı 140 ila 195 bin lira arasında gezinirken günümüz şartlarında 240 ila 315 bin lira arasında bir rakama ulaşmıştır.

Bu ekonomik durumda lastik, yedek parça ve yağ fiyatları, akaryakıt fiyatları  %70’lere varan artışlar almıştır. Oysa toplu taşımaya ve servislere verilen zamlar %12,5 - 15 arasında kalmıştır. Bu ekonomik veriler piyasada herkesin bildiği sade verilerdir. Bu durumda belli iyileştirmeler yapılmadığı sürece şoför esnafımızın işini devam ettirememesi sonucunu doğuracaktır. Kaldı ki taşıma maliyetindeki bu olumsuzluk, sadece esnafımız olan özel taşımacıların yanında, belediyemizin taşıma maliyetlerini de etkilemektedir. Bu şekilde sürekliliği sağlamak zordur”.

 “Belgelerin düzenlenmesinde bölgemizin coğrafi durumu göz önüne alınmalıdır”

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, yaptığı açıklamada, servis taşımacılığı yapan şoför esnafının sorunlarına değinerek şöyle devam etti: “İlimizde servis taşımacılığı yapan esnafımız Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararı ile ve ilgili kurul kararları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Okul servisleri ve personel servisleri adı altında 2 gruptadır.

Okul servis araçları okul paketi tescilli olup, okul servis yönetmeliği, mevcut taşıma kanunları ve UKOME kurul kararları çerçevesinde çalışmaktadır. Sağlıklı bir öğrenci taşımacılığı yapılabilmesi için Çalışma İzin Belgesi, Güzergâh İzin Belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenmesinde bölgemizin coğrafi durumu göz önüne alınmalıdır. Öğrencilerin sağlıklı taşınmasından taviz vermeyen, daha sade ve hızlı bir şekilde bu belgelere sahip olmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Ocak-Şubat aylarında alınan çalışma izin belgeleri için ilçelerde yığılmayı önleyici tedbirler alınmalıdır. Araç uygunluk belgesinin geçerlilik süresi uzatılmalıdır.

Eğitim-öğretimin 8 aylık dönemi 2 ayrı yıla denk geldiği için 2 defa güzergâh belgesi alma zorunluluğunun çözülmesi gerekmektedir. Bakanlığımızca istenen ve 2019 yılına kadar uzatılan kamera, takip cihazı, koltuk sensörü vb. cihazların pahalılığı esnafımıza zorluklar yaşatmaktadır. Mevcut kanunların bölgemizde uygulanmasının zamanı konusunda sonuna kadar süre değerlendirilmelidir.

Belge harçlarının makul düzeyde kalmasının sağlanması, araç çekme sürelerinin 180 günden biraz daha fazla olması, esnafımızın ekonomik ve sosyal durumları göz önüne alınırsa daha da yararlı olacaktır. Esnafımızın çoğu bireysel taşımacı olup araçlarında kendileri çalışmaktadır. Araçlarda bulunması gereken yardımcı personelin lise mezunu olması ve ücreti, taşıma maliyetini çok arttırmakta olup, esnafımızın çoğunun eşleri ile bu hizmeti görmesi hem istihdama hem de ekonomiye katkı verecektir. Lise mezunu aranma şartı, lise mezunu olmayan kişilere verilecek kurslarla desteklenerek kaldırılabilir. Bu konu ile ilgili yetkili kurumlara gerekli müracaatlar, odalar ve üst birliklerce yapılmıştır.

Personel servisi taşımacılığı yapan araçların yaşlarının, Karayolu Taşıma Kanunu’nda belirtilen yaş sınırı içerisinde kalmak kaydıyla yükseltilmesi kırsal kesimde yaşayan esnaflarımızı rahatlatacaktır. Diğer İllerde personel servisi araçlarının yaş sınırı Muğla İlimize nazaran daha yüksektir. Artan "0" km. Araçların da yeni maliyetleri göz önüne alındığında bu talebimiz daha iyi anlaşılacaktır.

Yukarıda bir kısmını anlattığımız konularda iyileştirme yapıldığı takdirde Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldıkları yetki belgeleriyle amaç dışı çalışan araçların esnafımıza verdiği zarar da azalmış olacaktır.

“Taksici esnafı gözden çıkarılmamalı”

İlçemiz genelindeki mevcut taksi duraklarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi, ihtiyaç duyulan noktalara ilave taksi durağının konulması gerektiğini belirten Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, ‘Korsan’ taşımanın da önüne geçilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

Oda Başkanı Paskal konuya ilişkin şunları söyledi:

“İlimizde taksi ile yolcu taşımacılığı muhtelif tarihlerde uygulamaya geçen tahditli taksi plakalı araçlarla yapılmaktadır. Bu araçlar muhtelif durak ve taksi kooperatifleri şeklinde çalışmaktadır. Muğla İlimiz büyükşehir olmadan önce il ve ilçe trafik komisyonları ve belediye encümeni kararlarıyla yetkilendirilmiştir. Bazı ilçeler tahdit kapsamına girip durak yeri belli olmayan az da olsa taksilerimiz vardır. Muğla İlimiz büyükşehir olduktan sonra çıkarılan yönerge ile çalışmaları planlanmış durumdadır. Daha sonra UKOME kararlarıyla araç yaşı, çalışma izin belgeleri, çalışma esasları detaylandırılmıştır. Durak yerleri bazı ilçe belediyeleri tarafından belirlenmesine rağmen belediyemizin yeni güncelleme çalışmalarıyla durak yeri, sayısı ve benzeri sorunlar giderilmeye çalışılmış, fakat hala sonuçlanmamıştır. Taksileri geliştirmek için yapılan çalışmalar yukarıda bahsettiğimiz alt yapı eksiklikleri sebebiyle tamamlanamamıştır. Durak yeri, durak tipleri, durak sayılarının günümüz şartlarına göre tekrar düzenlenmeye ihtiyacı vardır. Yurt dışından gelecek turistleri karşılayacak düzeyde İngilizce eğitimi, kamu hizmeti yaptığının fark edileceği görsellikler geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz.

Son zamanlarda UBER adı altındaki korsan taşımacılıkla mücadelede kendimizi geliştirmek zorundayız. Taksimetrenin yasalara uygun şekilde kullanılması, araçların temizliği, müşteriye davranış vb. konularda duyarlı olmak zorundayız.

Muğla İlinde yeni uygulamaya konulan kademeli taksimetre (kilometre uzadıkça fiyat azalan) olumlu bir gelişme olmasına rağmen kademedeki kilometre başı fiyatlandırma düşük kalmıştır. İlk fırsatta belediyemizin yetkili kurumlarınca bu konu değerlendirilmelidir.

Bakanlığımızın yazısıyla getirilen kamera ve takip sistemi cihazlarının maliyeti çok yüksektir. Takside kamera özellikle iç kamera zorunluluğu tekrar değerlendirilmeli, mümkünse kaldırılmalıdır. Kaldırılmayacaksa da bu cihazların alımında vergi indirimi uygulanmalıdır. Çünkü bu hizmeti yapanlar da kamu hizmeti yapmakta olup, bu konu kamu güvenliğimizi ilgilendirmektedir.

Diğer ticari araçlardaki gibi belge ücretleri iyileştirmeli ve bu belgeleri alırken zaman kaybı engellenmelidir.

Korsan taşıma bölgemizde en önemli sorundur. Bunun için denetimlerin yoğunlaşmasının yanında bu mücadeleye katkı yapacak gelişmeleri taksici esnafı olarak uygulamalıyız. VIP dediğimiz daha üst kalitede taksi hizmeti için duraklara ilave edeceğimiz bu tür araçların sayısı, durak ve kooperatiflere nasıl tahsis edileceği, fiyatlandırmasının nasıl olacağı en ince ayrıntısına kadar birlikte planlanıp uygulanmalıdır. UBER ve benzeri korsan taşımacıların kullandığı internet üzerinden taksi çağırma modeli duraklara uygulanırken bu sistem iyice araştırılarak ve çevrede uygulanan bölgeler varsa incelenerek yapılmalıdır.

İlçelerimizdeki duraksız taksiler için diğer taksici esnaf mağdur edilmeden durak tahsisi yapılmalıdır. Bölgelerde yeni taksi ihtiyacı olan noktalara durak tahsisi yapılırken, bölgedeki taksicilerin eskiden buyana çalışma hakları korunmalıdır.”

 

                                                                                        

 

 

 

Editör: Adem KANKAYNAR
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık