Sosyalist Güç Birliği kuruldu

Ülkemiz siyaset sahnesinde, millet ittifakı, cumhur ittifakı gibi oluşumlar varken, solda da birlikte hareket etmenin yolları aranıyordu bir süredir. Cumartesi günü yapılan bir açıklamayla, Türk solunun önemli bir bölümü tarafından, sadece seçimde değil, genel olarak birlikte hareket etmek amacıyla Sosyalist Güç Birliği’nin kurulduğu ilan edildi.

Sosyalist Güç Birliği kuruldu

Türkiye Komünist Partisi, Devrim Hareketi, Sol Parti ve Türkiye Komünist Hareketi'nin çağrısıyla Cumartesi günü kuruluşunu ilan eden Sosyalist Güç Birliği, Ankara TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda açılış konuşmasını ilk çağrıcılar arasında yer alan Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir yaptı.

Özdemir, "Memleketin içine sürüklendiği karanlığı dağıtabilecek bir programın temel ilkelerini kamuoyuyla paylaşmak üzere bir aradayız. İçinde bulunduğumuz karanlığa son vermek ve halk düşmanı düzeni değiştirmek ancak devrimci politikalarla mümkündür. Bu tarihsel sorumluluğu omuzlarında hisseden bağımsızlıkçı ve yurtsever aydınları, emek ve meslek örgütü temsilcileri, toplumsal muhalefet güçlerinin temsilcileri ve sosyalist partiler bir araya gelerek Sosyalist Güç Birliğini oluşturdular. Özgür, eşit ve aydınlık bir gelecek için temel mücadele hedeflerini belirlediler." dedi ve bu hedeflerle kaleme alınan metni okudu.

Metnin okunmasının ardından Türkiye Komünist Partisi adına Ozan Yılmaz, Devrim Hareketi adına Ercan Bölükbaşı, Sol Parti adına İsmail Hakkı Tombul ve Türkiye Komünist Hareketi adına Umut Kuruç toplantıya katılanların sorularını yanıtladı.

İlk çağrıcıların da duyurulduğu toplantıda kamuoyuyla paylaşılan metin şu şekilde:

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ

Cumhuriyet tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçiyoruz.

AKP, yirmi yıllık iktidarı boyunca Cumhuriyet’in kazanımlarını tek tek ortadan kaldırarak tam boy piyasacı ve işbirlikçi bir siyasal İslamcı rejimi kurdu. Sermaye yanlısı uygulamalarıyla emperyalist-kapitalist sistemin ülkemiz üzerindeki boyunduruğunu güçlendirdi. Hak ve özgürlükleri tümüyle ortadan kaldırarak sürdürülen bu sömürü ve baskı düzeni ülkemizi sonu gelmez bir felakete sürükledi.

Bu durum bugün ülkenin en temel sorunu haline gelmiş, AKP’nin yarattığı bu felaketle bütünlüklü bir hesaplaşma geniş emekçi halk kesimleri için adeta bir hayat memat meselesine dönüşmüştür.

Buna karşı Millet İttifakı’nın sağ ve sermaye yanlısı karakteri ile politikalarının da ülkemizin ve halkımızın gerçek sorunlarına çözüm olamayacağı açıktır.

Bu tablo halkımız için bir çıkış yolu sunmamaktadır. Her türlü hile ve zorbalığa başvuracağı açık olan gerici iktidardan ülkemizin kurtulması ancak ilerici toplumsal kesimlerin örgütlü ve dinamik mücadelesiyle sağlanabilir.

Önümüzdeki kritik eşikte bu halk düşmanı rejime son vermek için, yirmi yıldır AKP’ye ve onun temsil ettiği bu düzene karşı mücadelenin her aşamasında olduğu gibi, bugün de üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğiz. Biz aşağıda imzası olanlar, bu bilinçle ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için birlikte hareket etmek, emekçi halkın hayati sorunlarının kaynağına karşı ortak bir mücadele geliştirmek üzere aşağıdaki temel mücadele hedefleri doğrultusunda bir araya geliyoruz. Tüm yurtsever insanlarımızı ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz:

Yarınlarımızı sermaye çetelerinin, tarikatların, bir avuç haraminin ve emperyalizmin pençesinden gerçekten kurtararak emekçilerin laik, demokratik, bağımsız cumhuriyetini kurmanın yolu da buradan geçecektir.

1- Ülkenin ve halkın geleceği hakkında tüm kararların, yerli ve yabancı sermaye ile gericiliğin ve emperyalizmin çıkarlarını temsil eden, siyasi iktidarın tek bir kişide toplandığı bu ucube rejim ortadan kaldırılmalıdır. Emekçi halkın siyasete güçlü bir biçimde katılımını sağlayacak, seçim sistemi de dâhil olmak üzere, bütünlüklü bir mekanizma kurulmalıdır.

2- İnsanın insanı sömürdüğü, eşitsizlik ve adaletsizliğin her gün daha da derinleştiği bu toplumsal ve siyasi düzeni reddediyoruz. Sermaye ve patronların zenginleştiği, emekçilerin her geçen gün yoksullaştığı kriz koşulları hızlı bir çöküşü de işaret etmektedir. Bu gidişi tersine çevirmek, sömürünün ve işsizliğin ortadan kaldırılacağı, insanca bir yaşamın kurulacağı bir cumhuriyet için harekete geçiyoruz. Özelleştirmelere son verilmeli, peşkeş çekilmiş bütün kamu varlıkları ve sektörler kamulaştırılmalıdır. Eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri başta olmak üzere tüm insani ihtiyaçlar kamu hizmeti olmalı, eşit ve ücretsiz sunulmalıdır. Emperyalist tekellerin topraklarımız üzerindeki yağmasına son verilmeli, ekonomi planlama ilkesine göre yeniden tasarlanmalıdır.

3- Bağımsız ve egemen bir Türkiye için emperyalizme karşı mücadelede kararlıyız. Emperyalizmin yeni savaş cepheleri açarak coğrafyamızı yıkıma sürüklediği, savaş örgütü NATO’nun yayılmacı politikalarını en tehlikeli savaş senaryolarıyla hızlandırdığı bir dönemde yıllardır dile getirdiğimiz hedef daha da acildir: Türkiye NATO’dan çıkmalıdır. Ülkemizdeki yabancı üsler kapatılmalıdır.

4- Devletin tüm kademelerine ve toplumsal yaşama egemen olan tarikatlara, bilimsel düşünceyi ve tüm özgürlük alanlarını yok ederek başta kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere tüm toplumu dinselleşmeyle baskı altına almaya çalışan gericiliğe karşı, laiklik için bir araya geliyoruz. Tarikat ve cemaat kadrolaşmaları tasfiye edilmelidir. Eğitim birliği sağlanmalı, tarikat ve cemaat okulları ile yurtları kapatılmalıdır.

5- Yurttaşlığın tesis edilerek etnik, dinsel, mezhepsel ve toplumsal cinsiyetten kaynaklı farklılıklar nedeniyle ayrımcılığın ve karşıtlıkların ortadan kaldırıldığı, herkesin eşit ve kardeşçe yaşayacağı özgür bir cumhuriyet hepimizin özlemidir. Bunu gerçekleştirmek isteyen herkesi ortak mücadeleye davet ediyoruz.

Türkiye'nin aydınlık geleceği için bu temel ilkeler doğrultusunda Sosyalist Güç Birliği olarak birlikte yürüyeceğiz. Yaklaşmakta olan seçimlerde de devrimci sorumluluğun bilinciyle ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkacağız.

Tüm ilericileri, sosyalistleri, komünistleri, devrimcileri, yurtsever emekçi halkımızı bu sorumluluğu paylaşmaya ve Sosyalist Güç Birliği’ni birlikte büyütmeye çağırıyoruz.”

Sosyalist Güç Birliği'nin ilk çağrıcıları

Abdurrahman Bayramoğlu, Avuka t- Adil Salih, Ressam - Adnan Serdaroğlu, DİSK Birleşik Metal İş Genel Başkanı - Ahmet Abakay, Gazeteci, Yazar - Ahmet Yıldız, Akademisyen, Doç. Dr. - Ali Balkız, Yazar - Ali Bülent Erdem, Çiftçi-Sen Başkanı - Ali Rıza Aydın, Hukukçu, Yazar, Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü - Ali Ufuk Arıkan, SoL Haber Portalı Genel Yayın YönetmeniAlp Atamanalp, Mühendis - Alper Taş, SOL Parti PM Üyesi - Anıl Aba, Akademisyen - Arda Kavaklıoğlu, Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı - Arzu Becerik, Avukat, İKD Danışma Kurulu Üyesi - Aslıhan Çakaloğlu, Hekim - Asuman Doğan, Doç. Dr., Hekim - Atilla Özsever, Gazeteci, Yazar - Aydemir Güler, Siyasetçi, Yazar - Aysel Tekerek, TKH Genel Başkanı - Aysun Gezen, KESK Eski Eş Başkanı - Aytuğ Sinan Kaya, Ressam - Aziz Konukman, Prof. Dr., İktisatçı, Yazar - B. Sadık Albayrak, Edebiyat eleştirmeni, Yeni Gelen Dergisi GYY - Bahadır Berdicioğlu, KESK-BES Genel Başkanı - Baki Aslan, ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı - Baran Kaya, Avukat - Barış İnce, Edebiyatçı, yazar - Barış Mutluay, Akademisyen - Barış Terkoğlu, Gazeteci, Yazar - Barış Zeren, Akademisyen, Yazar, Dr. - Bayazıt İlhan, TTB Eski Genel Başkanı - Berkay Çelen, Yeni Ülke Dergisi YK Üyesi - Bilgütay Hakkı Durna, Hukukçu - Burak Gürbüz, Akademisyen, İktisatçı - Burçak Özoğlu, Akademisyen, Dağcı, Dayanışma Meclisi Sekretarya Üyesi - Bülent Emrah Parlak, Tiyatro sanatçısı - Bülent Forta, SOL Parti PM Üyesi - Candan Badem, Doç. Dr. - Cangül Örnek, Doç. Dr. - Celalettin Aykanat, Kemal Türkler Vakfı Başkanı - Celil Denktaş, Yazar, Çevirmen - Cem Alptekin, Hukukçu - Cemil Ozansü, Akademisyen, Yazar - Cengiz Kılçer, Yeni Ülke Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Edebiyatçı - Ceyda Karan, Gazeteci - Çağlar Tekin, Gazeteci - Çağrı Kınıkoğlu, Sinema Yazarı, Yönetmen - Çetin Yüksel, Avukat - Damla Özen, Tiyatro sanatçısı - Deniz Ali Gür, Akademisyen, yazar - Deniz Hakyemez, Akademisyen, yazar - Doğan Tılıç, Gazeteci, Prof.Dr - E. Zeynep Suda, Prof. Dr., Akademisyen - Ece Ataer, Türkolog, Yazar - Ekim İsmi, Yeni Ülke Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Ekrem Ataer, Müzisyen, Yazar - Elif Akkaya, Yayıncı - Elif Çongur, Akademisyen - Emin İgüs, Müzisyen - Emin Koramaz, Mühendis - Ender Helvacıoğlu, Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, yazar - Ender Yiğit, Tiyatro ve Seslendirme Sanatçısı - Engin Ayça, Sinema yönetmeni - Engin Solakoğlu, Emekli Diplomat - Enver Aysever, Gazeteci, Yazar - Ercan Bölükbaşı, Devrim Hareketi MKK Üyesi - Erçin Fırat, Devrim Hareketi Sözcüsü - Erdal Erzincan, Müzisyen - Erdal Güney, Müzisyen - Erendiz Atasü, Yazar - Erhan Karaçay, Mühendis - Erhan Nalçacı, Prof. Dr., Akademisyen, Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi - Erkan Altuner, Çevirmen - Eyüp Muhçu, Mimar - Fatih Yaşlı, Akademisyen, Yazar - Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim-Sen eski Başkanı - Fethi Yılmaz, Odatv Haber Müdürü, Yazar - Fevzi Engin, Akademisyen - Fevziye Sayılan, Yazar, Doç, Dr - Fırat Arapoğlu, Sanat Eleştirmeni - Fulya Durak, AV-SEN YK Üyesi - Gamze Yücesan Özdemir, Akademisyen, Prof. Dr. Yazar, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi, İKD GYK Üyesi - Gökhan Düren, Avukat, sendika eğitim uzmanı - Gökhan Kazbek, soL TV Genel Yayın Yönetmeni - Gülcan Altan, Müzisyen - Gülriz Erişgen, Prof. Dr., Akademisyen - Gülsen Tuncer, Tiyatro ve sinema sanatçısı - Gültekin Narinli, KESK-Yapı Yol-Sen Genel Başkanı - Güven Gürkan Öztan, Doç. Dr., Akademisyen - Güvenç Dağüstün, Müzisyen, yazar - H.Cevahir Kayam, Dr. Emekli Öğretim Üyesi - Hakan Tanıttıran, Yayıncı - Haluk Çetin, Müzisyen - Haluk Işık, Tiyatro Yönetmeni, Oyun Yazarı - Haluk Polat, Müzisyen - Hasan Aktaş, Sendika Eğitim Uzmanı, Gazete Manifesto Yazarı - Hasan Kırlangıç, İYİ - SEN Genel Başkanı - Hatice İkinci, Gazeteci - Haydar Ergülen, Edebiyatçı, Yazar - Hayri Kozanoğlu, Akademisyen, Prof.Dr - Hürriyet Yaşar, Yazar - Hüseyin Özel, Prof. Dr., İktisatçı - Irmak Ildır, Sınıf Tavrı YK üyesi - İbrahim Varlı, Gazeteci, Yazar - İhsan Can Akmarul, Hukukçu - İlke Kızmaz, Müzisyen - İlker Cenan Bıçakçı, Prof. Dr. - İlknur Başer, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi - İlyas Salman, Oyuncu - İsmail Hakkı Demircioğlu, Müzisyen - İsmail Hakkı Tombul, KESK eski Genel Başkanı - İzge Günal, Prof. Dr. - İzzettin Önder, Prof. Dr. - Kadir Sev, Sayıştay Eski Uzman Denetçisi - Kaya Güvenç, TMMOB Eski YK Başkanı - Kemal Alım, Birleşik Metal İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı - Kemal Aydoğan, Tiyatro Yönetmeni - Kemal Okuyan, TKP Genel Sekreteri - Kemal Parlak, Sınıf Tavrı Sözcüsü - Korkut Boratav, Prof. Dr., İktisatçı - Kurtuluş Kılçer, TKH Merkez Komite Üyesi - Levent Karaoğlu, Fotoğrafçı - Levent Ülgen, Tiyatro Sanatçısı - Levent Üzümcü, Oyuncu - Leyla Şahin, Şair - Mahir Ulutaş, Mühendis - Mehmet Baki Deniz, Akademisyen, Dr - Mehmet Bozkurt, Araştırmacı Tarihçi, Yazar - Mehmet Soğancı, TMMOB YK Eski Başkanı - Mehmet Somel, Öğretim Üyesi, Prof. Dr. - Melih Yeşilbağ, Akademisyen, Dr. - Meral Uysal, Akademisyen, Prof. Dr. - Mercan Erzincan, Müzisyen - Merdan Yanardağ, Gazeteci - Mesut Eren, Ressam - Mesut Odman, Yazar - Metin Coşkun, Tiyatro Sanatçısı - Metin Ebetürk, Sosyal İş Sendikası Eski Genel Başkanı - Metin Özuğurlu, Akademisyen, Prof.Dr - Murat Akad, Türkiye Barış Komitesi Başkanı - Murat Beşer, Müzik Yazarı - Murat Güner, Müzisyen - Murat Özveri, Dr., Hukukçu, yazar - Musa Özuğurlu, Gazeteci, Yazar - Mustafa Demir, Eğit-Der Eski Genel Başkanı - Mustafa Karadağ, Yargıçlar Sendikası Eski Başkanı - Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci, Yazar - Mustafa Kenan Aybastı, Yönetmen - Mustafa Köz, Şair, Yazar, Türkiye Yazarlar Sendikası Eski Başkanı - Mustafa Sönmez, İktisatçı, Yazar - Mustafa Ziya Ülkenciler, Sanat Yönetmeni - Müjde Tozbey Erden, Avukat, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı - Namık Koçak, Gazeteci - Nart Bozkurt, Kültür Araştırmacısı - Necati Çıtak, Doç. Dr., Hekim - Necdet Oral, Yazar, Dr. - Necmi Erdoğan, Akademisyen, Prof.Dr - Nejat İşler, Oyuncu - Neval Oğan Balkız, Hukukçu, Akademisyen - Nevin Eracar, Psikolog - Nevzat Evrim Önal, Doç. Dr., Akademisyen, Yazar - Nihat Behram, Şair, Yazar - Nurcan Gökdemir, Gazeteci - Oğuz Oyan, Prof. Dr., İktisatçı, Yazar, Dayanışma Meclisi Sözcüsü - Oğuz Türkyılmaz, Yazar - Oğuzhan Müftüoğlu, Birgün Yazarı - Olgu Ülkenciler, Sanatçı - Orhan Aydın, Sanatçı - Orhan Gökdemir, Gazeteci, Yazar - Osman Çakmakçı, Şair, çevirmen - Osman Özgüven, Dikili Belediyesi Eski Başkanı - Osman Öztürk, Hekim - Ozan Çoban, Eczacı, müzisyen - Ömer Koçağ, Ressam - Önder İşleyen, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi - Özgen Seçkin, Kültür ve Sanat Yazarı - Özgür Aydın, Prof. Dr., ÜKD Başkanı - Özgür Eryılmaz, Avukat - Özkan Atar, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Sekreteri - Özlem Şen, Avukat - Pınar İçel, SES Genel Sekreteri - Rıfat Okçabol, Prof. Dr., Eğitimci, Yazar - Sabahat Akkiraz, Müzisyen - Sadık Usta, Yazar - Sait Munzur, Karikatürist - Savaş Karabulut, Dr. Öğretim Üyesi - Selahattin Kural, Patronların Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü - Selçuk Candansayar, TAKSAV Genel Başkanı, Prof.Dr - Selçuk Uluata, Mühendis - Selin Aksoy, Avukatlar Sendikası Başkanı - Selin Pelek, Akademisyen - Semiha Özalp Günal, Dr., İKD GYK Üyesi - Serdar Şahinkaya, Dr., İktisatçı, Yazar - Serpil Güvenç, Yazar - Sertaç Canpolat, Editör, Çevirmen - Sırrı Emrah Üçer, Akademisyen - Sinan Sönmez, Prof. Dr., İktisatçı, Yazar - Suat Özeren, Dr., İktisatçı, Dayanışma Meclisi Sekreterya Üyesi - Suphi Varım, Yazar - Şevket Çavuşoğlu, FKF Genel Başkanı - Şeyda Özcan, Avukat, Emekçi Kadınlar Derneği - Tahsin Doğan, Eğit-Der Genel Başkanı - Tamer Akgökçe, Hukukçu - Taner Timur, Prof.Dr. - Taner Yüzgeç, Mühendis - Temel Er Ersoy, Güvenlik Uzmanı - Timur Soykan, Gazeteci, Yazar - Tolga Binbay, Psikiyatrist, Akademisyen, Yazar - Tuğrul Keskin, Şair, Yazar - Uğur Pişmanlık, Gazeteci, Yazar - Ulaş Karadağ, Dr. Akademisyen - Ulaş Özer, Müzisyen, Akademisyen - Umut Kuruç, İKD Genel Başkanı - Volkan Terzioğlu, Müzisyen - Yakup Kepenek, Ekonomist, Prof.Dr - Yasin Durak, SOL Kültür Yayınları, Editörü - Yasin Gökberk Çınar, Avukat, Yurttaş Hukuku - Yaşar Aydın, BirGün Gazetesi - Yiğit Günay, Sanat Tarihçisi - Yunus Yener, Mühendis - Zafer Köse, Edebiyatçı, Yazar - Zehra Güner Karaoğlu, Birlik Sendikası Genel Başkanı - Ziya Yergök, Adana Barosu eski Başkanı - Zuhal Okuyan, Prof. Dr., Akademisyen, Hekim - Zülal Kalkandelen, Gazeteci, yazar

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

Site en altı
yukarı çık