10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar

​​​​​​​Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akbulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle birer kutlama mesaj yayınladılar.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar

Vali Tavlı’nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesaj yayınladı.

Vali Tavlı’nın mesajı şu şekilde;

“Basın mesleğini icra edenlere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesi dolayısıyla, kamuoyunun haber alma ve bilgi edinme hakkı için çalışan, basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.

İletişimin en güçlü kanallarından olan basın, kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşlarımızın haber alma hakkının korunması açısından önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir.

Günümüzde teknolojide yaşanan yenilikler, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medyanın etki alanını genişletmiştir. İletişim teknolojilerindeki bu ilerlemelerle birlikte insanlar, tüm dünyadaki gelişmelere daha hızlı ulaşabilir duruma gelmiş ve basın her zamankinden daha etkin bir konuma ulaşmıştır. Bu durum medyaya çok büyük görev ve sorumluluk yüklemiş, doğru ve tarafsız habercilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir.

Bu bağlamda; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın tüm olanaklarına sahip olan Muğla’mızın daha da gelişmesi, tanıtımı ve markalaşması için gerçekleştirilen tüm çalışmalara yerel basınımızın katkısı oldukça büyüktür.

Kamuoyunun doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı için zorlu koşullar altında çalışan, basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini yerine getiren basın mensuplarının bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

Başkan Gürün’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için bir kutlama mesajı yayımladı ve tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

Demokrasi temelli, özgürlüklere önem, değer veren toplumlarda basının dördüncü kuvvet olarak halkın tarafsız, doğru ve gerçek bilgiye ulaşması için çalıştığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ülkemizde de basının tekrar bir kuvvet, rehber, okul olarak görülmesi gerektiğini, siyasi baskıların olmadığı, demokratik bir ortamda mesleği gazetecilik olan emekçilerin özgürce doğru, gerçek ve tarafsız haberler yaparak halka ulaşması gerektiğini belirtti. 

Başkan Gürün; “Tarafsız, ilkeli, gerçek haberleri ile halkını bilgilendiren, kalemine, mesleğine sadık, milletin sözcüsü olan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Günümüzde bilgiye, habere ulaşmak ne kadar kolaylaşsa da mesleği gazetecilik olan, araştıran, sorgulayan, kalemi ve düşünceleri özgür, milletin sözcüsü gazetecilere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ne yazık ki demokratik olmayan, iktidarın varlığını sürdürmek için baskılarla yandaş haline getirdiği ülkelerde basın tek ses olmakta ve halka doğru ve gerçek bilgiler ulaşmamaktadır. Ülkesinin yararı ve geleceği için gerçeği yazan gazetecilerde ne yazık ki özgürlükleri elinden alınarak susturulmaya çalışılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakıldığında kurtuluşta ve kuruluşta özgür basına büyük önem verilmiş, bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1918 yılında Minber, 1919 yılında İrade-i Milliye, 1920 yılında Hakimiyet-i Milliye gazeteleri, 1920 yılında da ilk Türk haber ajansı olan Anadolu Ajansı kurulmuştur. Atatürk basın için; “Basın milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve doğru yolu göstermede, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, özetle bir milletin saadet hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde basın, başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” demiştir.

Basını bir okul, bir kuvvet ve rehber olarak gören Türkiye Cumhuriyeti’nden ne yazık ki son yıllarda basın özgürlüğü sıralamalarında sonuncu, tutuklu gazeteci sayısında lider bir ülke konumuna geldik. Oysa basın doğruyu, gerçekleri olduğu gibi yazarak toplumu aydınlatabilmeli, gazeteciler de mesleklerini özgür, demokratik bir ortamda yapabilmelidir. Bu düşüncelerle tarafsız, ilkeli, gerçek haberleri ile halkını bilgilendiren, kalemine, mesleğine sadık, milletin sözcüsü olan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, Atatürk devrimleri yolunda çağdaş bir Türkiye için basın emekçilerine de büyük görevler düştüğüne inanıyorum.” dedi.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti’nden 10 Ocak açıklaması

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklamada bulunan Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akbulut basın mensuplarının hak ettikleri güvencelere kavuşturulması gerektiğine vurgu yaparak, mesleklerinin siyaset, sermaye ve medya ortamında erozyona uğratıldığını söyledi.

Haber Merkezi

Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akbulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklamada bulundu.

Basının, önemli ve etkin bir denetim organı olarak, demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Akbulut, demokrasi için son derece önemli işlevi olan medya sektörü emekçilerinin büyük bir özveri ile görevlerini yapma gayreti içinde bulunduklarını belirtti.

Akbulut, “Basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin korunması ve geliştirilmesi, demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biridir ancak, ülkemizde içinde bulunduğumuz medya sektörünün özellikleri, basın çalışanlarını büyük güçlük ve risklerle karşı karşıya bırakmaktadır.” dedi.

“MESLEKTAŞLARIMIZ AŞILANMALIDIR”

Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu pandemi döneminde de basın mensuplarının sahada görev yaptıklarını ve rsik altında olduklarını dile getiren Başkan Akbulut, “Karantina tedbirleri sırasında uygulanan kısıtlamalarla birlikte, her türlü ortamda zor şartlar altında çalışan, kamu yararı için her zaman halkla, bürokrasiyle ve siyasilerle sürekli yüz yüze olan meslektaşlarımızın sağlık çalışanlarından hemen sonra aşılanmaları gerekmektedir. Her an her yerde olmaları kaçınılmaz olan meslektaşlarımızın yapılacak aşı sonrası virüs ile ilişiği kesilerek sağlıklı ortamlarda görev yapması bir an evvel sağlanmalıdır.” dedi.

YEREL GAZETELER BİR BİR KAPANIYOR

Pandemi döneminde dövize bağlı olarak artan girdi fiyatları ile maliyetleri artan gazetelere diğer KOBİ’lere yapılan yardımlar ve desteklerin verilmemesinden dolayı, ayakta durmakta zorluk çeken yerel gazetelerin bir bir kapanıyor olduğuna dikkat çeken Başkan Akbulut, bu sürece yönelik, Muğla Gazeteciler Cemiyeti olarak yönetim kurulunda yer aldıkları Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nda çözüm önerilerinde bulunduklarını belirtti.

Akbulut söz konusu önerilerden şöyle söz etti:

“Hala yaygın Televizyonlarla aynı frekans ücretini ödeyen ve bunun altından kalkamayan yerel televizyonlar için yeni bir düzenlemeye gidilmeli. Türkiye’nin bir gerçeği haline gelen işsizlik konusunda gazetecilerin ilk sıralarda yer alması nedeniyle kamu olanakları kullanılarak işsiz gazeteciler için bir çözüm üretilmelidir. Gazetelere verilen kamu ihaleleri yüzde 15 oranında komisyon alan Basın İlan Kurumu (BİK), bir süreliğine de olsa bu komisyondan vazgeçmelidir. Son aylarda artan sahte gazetecilerin, özellikle sosyal medya üzerinden gazeteci kimliği kullanarak birer tehdit unsuru haline gelmesi gerçek gazetecileri son derece üzmektedir. Bu sorunun ve ortalıkta yoğunlaşan basın kartı adı altında sahte belgeler satılmasının çözümü; her alanda olduğu gibi Türk Ceza Kanunu’nda gerekli düzenlemelerin yapılarak cezai müeyyide getirilmesi genel isteğimizdir. Anadolu basınının zor bir süreçten geçtiği bu dönemde gazetelerin bir bir kapanması yaşanan ekonomik sıkıntıların bir göstergesi olmuştur. 4 yıl önce resmi ilan alan yerel gazetelerin sayısı Bin 800’dü, şu anda ise, 925'lere kadar düştü. Basın İlan Kurumu ve İletişim Başkanlığımızın Anadolu Basınının yaşatılması için yeni tedbirler alması kaçınılmazdır.  Sürekli basın kartları süresi geçen ya da basın kartlarını yenileyecek arkadaşlarımızın kartlarının verilmesinin gecikmesi bir an önce düzene sokulmalıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Basın Kartlarının yetkilendirilecek bir Basın Meslek Örgütü tarafından verilmesi sağlanmalıdır. Mecliste sürekli gündeme gelen, adeta yılan hikayesine dönen ve hiçbir mekanizma tarafından denetlenmeyen İnternet Medyası yasasının acilen çıkartılması ve bir statüye bağlanması mağduriyetlerin giderilmesi için şarttır.”

“MESLEĞİMİZ EROZYONA UĞRATILIYOR”

Mesleklerinin günümüz siyaset, sermaye ve medya ortamında her gün biraz daha erozyona uğratıldığını vurgulayan Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, “Meslektaşlarımız; baskı altında pek çok hakkı elinden alınmış, sıfır güvenceyle çalıştırıldıkları, iki dudağın arasında işsiz bırakıldıkları ve basın özgürlüğünün dibe vurduğu bir atmosferde görevlerini mutsuz bir şekilde yapmaya çabalamaktadırlar. Ülkemizdeki Basın hürriyetinin gelişmesi ve meslektaşlarımızın haklarının yerine getirilerek, mutlu olarak görev yaptıkları bir Basın ortamının, bütün dünyaya örnek seviyelere ulaşması en büyük arzumuzdur. Dileğimiz meslektaşlarımızın hak ettikleri güvencelere kavuşturulması, hak ve hukuklarını yeniden elde etmeleri ve mesleğimizin itibarının yeniden sağlanmasıdır. Dayanışma günü olarak değerlendirdiğimiz bu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, mesleki mücadele gücümüzü ve azmimizi sağlık dolu günlerde yeniden yansıtabileceğimiz daha nice meslek yılları temenni ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden meslektaşlarımı da rahmetle anıyorum.”

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık