Birliğim Gıda Sol Sabit
Sağ Sabit SARI KONAK

Kent Konseyi Çağrısıyla Yapılan Toplantıda “Batı Çevre Yolu” Fikri Ağır Bastı..

Bilindiği gibi, Milas Çevre Yolu’nun, özellikle yaz aylarında yaşadığı yoğun trafik sıkışıklığı nedeniyle, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce, Milas’ı bypass eden ikinci bir çevre yolu yapımı gündeme gelmiş ve Sarıçay köprüsü civarından başlayarak, Sodra Dağı’nın batı cephesinden, yani Milas tarafından değil de arkadan, Savran, Yaşyer civarından, yine Sodra dağı eteklerinden geçip, Pilavtepe civarından Bodrum yoluna bağlanan “Milas Batı Çevre Yolu”nun proje ihalesi de yapılmıştı.

Kent Konseyi Çağrısıyla Yapılan Toplantıda  “Batı Çevre Yolu” Fikri Ağır Bastı..

Bir süredir konuşulan ve proje ihale aşamasına gelen bu konuyla ilgili olarak, yeni yapılacak çevre yolunun Milas ticaret ve turizm hayatına getireceği eksi ve artıların tartışılacağı bir toplantı için, Milas Kent Konseyi, ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları, odalar, siyasi partilere, yerel yönetimlere ve karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’ne bir çağrı yapmıştı.

29 Aralık Cumartesi günü MİTSO Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, oldukça yoğun katılım oldu. Kent Konseyi Başkanı Mehmet Günlük, bu durumu özetleyen bir giriş konuşması yaptıktan sonra, konuşmak isteyenlere söz verdi.

Toplantıya katılan Muğla Milletvekili Suat Özcan, yoğun programı olduğundan ilk sözü aldı.

Kendisinin konuyu, daha ihale yapılmadan, TBMM’ndeki Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 15 aralık’ta gündeme getirdiğini, Ulaştırma Bakanı’nın konudan bilgisi olmadığını, ancak araştırıp kendisine döneceğini belirttiği bilgisini paylaştı. Suat Özcan, güzergah belirlenirken Milaslılara hiç danışılmamasının doğru olmadığını, bu nedenle sıkıntılı bir durum oluştuğunu belirtti ve kendisinin, bu konuyla ilgili amatör de olsa bir anket yaptırdığını, çeşitli yaş grupları ve mesleklere göre yapılan bu anketin en kaba sonuçlarına göre, karayollarınca planlanan yola %40 olumsuz yaklaşılırken, %60’ının ise olumlu karşıladığı sonucunu aldığını aktardı.

Daha sonra ilk sözü, kendisi de eski bir karayolu inşaat mühendisi olan Halil Gümüşel aldı.

Halil Gümüşel, bu tür yolların planlaması yapılırken, en az üç-dört yıllık bir sure mevcut yoldan geçen araç sayısı vb. gibi sayısal veriler çıkarıldığını, sonra da alternatifler aranırken, çeşitli kriterlere göre en uygun güzergahın nasıl olması gerektiği üzerine alternatifler üzerinde çalışılarak bu karara varılmış olması gerektiğini, bu nedenle, mevcut planlamayı yapanların burada olarak bilgi vermesinin, yapılacak tartışmaları daha verimli kılacağını, bunun eksikliğinde, çok doğru sonuçlara varmanın mümkün olamayacağını belirtti.

Daha sonra konuşan Nevzat Çağlar Tüfekçi, Milas Çevre Yolu’nun, hepimizin yaşadığı gibi artık bu yükü kaldırmadığını, önümüzdeki on-yirmi yılı da hesaba kattığımızda, bu yolda yapılacak iyileştirmelerle de sorunun çözülemeyeceğini, hem maden kamyonlarının hem de direkt Bodrum’a gitmek isteyenlerin geçeceği Sodra’nın arkasındaki ikinci çevre yolunun doğru olduğunu belirtti.

Milas’ı bypass eden bu yol nedeniyle Milas’ın bir Ortaklar, bir Mumcular gibi olumsuz etkilenmesinin mümkün olmadığını, Milas’ın tarihi ve kültürel varlıklarını doğru kullanması halinde bunu aşabileceğini, ayrıca, Milas’ın bu kadar yoğun egsoz gazlarının olumsuz etkisinden de kurtulacağını kaydetti.

Daha sonra konuşan gazeteci Coşkun Efendioğlu, Milas’ı bypass edecek ikinci bir çevre yolunun gerekli olduğunu, artık Milas’ın bir “iç yolu” haline gelen mevcut çevre yolunda batar-çıkar yollarla yapılacak iyileştirmelerin, geçici bir çözüm gibi görünebileceğini, ancak önümüzdeki yılları düşündüğümüzde yine yetersiz kalacağını, mevcut çevre yolundaki iyileştirmelerin zaten kesinlikle yapılması gerektiğini, bu anlamda Cumhuriyet Mahallesi’ne geçiş meselesinin bu çalışmalar sırasında kökten çözümü gerektiğini, ancak, ikinci bir çevre yolunun şart olarak göründüğünü belirtti.

Coşkun Efenidoğlu, belki bu sayede, Milas’ın, Bodrum turizm potansiyelinden daha fazla ve kalıcı turisti çekebilmek için, kendi tarihsel ve kültürel mirasına verilmesi gereken önemin bilincine ulaşarak, gerekenleri yapmasını hızlandıracağını da belirterek, zaten Antalya-Muğla istikametinden gelecek araçların yine Milas’tan geçmesi nedeniyle Milas’ın önemini bir Ortaklar ya da Mumcular gibi kaybetmeyeceğini belirtti. Ayrıca, Sodra’nın batı tarafından yani arkasından geçecek yol yerine, doğu yakasından geçmesinin de bir öneri olarak getirildiğini, böylece, yine Sarıçay köprüsü civarından başlayan yolun, Milas’ın üst tarafından, Sodra’nın ortalarından geçerek, mevcut radar yoluna genişletilip bağlanarak, buradan da Karakaya civarında Bodrum Yolu’na bağlanabileceğini, bunun da Milas’ın imarının ovadan dağa doğru gelişmesini teşvik edeceğini ve bunun olumlu olduğunu belirtti.

Daha sonra söz alan Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, batı yolunun tamamen zeytinliklerden ve bir bölümünün de verimli ovadan geçtiğini, bunun çok yanlış olduğunu, zeytinleri korumamız gerektiğini, bunun yerine Sodra’nın doğusundaki makilik alandan geçmesinin daha doğru olduğunu söyledi.

Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal da, mevcut yolun batar çıkar yollarla iyileştirilmesi halinde bile, bunun yeterli gelmeyeceğini düşündüklerini belirterek, Milas’ın geleceği açısından alternatif bir yola ihtiyaç olduğunu düşündüklerini belirtti.

Daha sonra söz alan Yiğit Taban, karayollarının tespitlerine göre, mevcut Milas çevre yolundan yıllık günde ortalama 13 bin geçiş olduğunu, Söke Çevre Yolu’nun ise 23 bin geçişe sahip olduğunu belirterek, mevcut yolun iyileştirilmesiyle sorunun büyük ölçüde çözülebileceğini belirterek, bunları söylerken, yeni yeni birçok ürünüyle ve markasıyla, markalaşmaya başlayan Milas’ta, ‘marka’ haline gelmenin çok uzun bir süreci gerektirdiği düşünüldüğünde, bu ‘marka’nın görünülebilirliğini artırmanın da önemli olduğunun altını çizdi.

İnşaat Mühendisleri Odası Milas Temsilcisi Murathan Karadeniz de, Milas’a artık bir çevre yolunun şart olduğunu düşündüklerini belirterek, ama bunun arkadan değil de Sodra’nın ön tarafından geçirilebileceğini belirtti.

Daha sonra söz alan Recep Taban da, Milas’ın marka değerini uzaklaştıracak yönelimlerden uzak durmamız gerektiğini belirten, bu anlamda, yeni çevre yolunun Milas’ın ‘marka’ değerlerini erozyona uğratabileceği endişelerini dile getirdi.

Mimarlar odası Milas Temsilcisi Ayşegül Keskin de, mevcut çevre yolunun iyileştirilmesinin yetmeyeceğni, mutlaka ikinci bir çevre yoluna ihtiyaç olduğunu belirtti.

İkinci yolun geçeceği bölgede geniş arazileri ve zeytinlikleri olduğunu ve çocukluğunun buralarda geçtiğini belirten Halkla İlişkiler Uzmanı Nazan Duran ise, zeytinin hem kendi kişisel hem de Milaslıların geneli için öneminden bahsederek, Savran bölgesindeki zeytinliklerimiz ölmesin, yol, zeytinliklerin olmadığı başka bölgeden geçirilsin dedi.

Muğla Şehir Plancıları Odası temsilcisi Sibel Karakaş ise, verimli tarım alanları ve zeytinliklere zarar verilmesine karşıyız. Milas’ın bir çevre yoluna ihtiyacı var. Ama yolun, tarım arazisi ve zeytinliklerin daha yukarısından geçirilmesi gerekmektedir dedi.

MİTSO Başkan Yardımcısı Hasan Tiryakioğulu da, mevcut çevre yolunun iyileştirilmesi önceliğimizdir. İkinci bir yola karşı değiliz. Ama rantabıl bir yol olmalıdır. Yani, yol geçen yerlerde verimli araziler olmamalıdır. Gerekirse bu konuda bir referendum da yapılabilir dedi.

Makina Mühendisleri Odası Temsilcisi Serap Türker de, mevcut çevre yolunun ne yapılırsa yapılsın yetersiz kalacağını düşündüğünü, alternatif yolun gerekli olduğunu belirtti.

Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Çınar da, “Evet, bir çevre yoluna ihtiyaç var. Ama öncelikle mevcut yolun iyileştirilmesi gerekiyor. İkinci bir çevre yolunun ise, Sodra’nın doğu yakasından, yani Milas tarafından geçecek olanın daha doğru olacağını düşünüyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Olcay Akdeniz ise, ihraç edilen maden miktarından yola çıkarak, mevcut çevre yolundan dakikada 1 maden kamyonunun geçtiğini belirterek, bunların da sadece maden kamyonları olduğunu, Bodrum Yarımadası’na yük taşıyan diğer kamyonların ve araçların buna dahil olmadığını belirterek, yeni çevre yolunun şart olduğunu belirtti. Yeni çevre yolu nedeniyle Milas’ın Ortaklar gibi olmayacağını belirtti. “Eğer biz Milas’ı tanıtabilirsek, biz kendi turistimizi kendimiz yaratırız. Yeter ki değerlerimize sahip çıkıp tanıtabilelim” dedi. Aslolanın yaşam kalitemiz olduğunu belirten Akdeniz, yolun Sodra’nın doğu yakasından, yani Milas tarafından geçmesinin, buralardaki 1. Derece arkeolojik SİT olan eski mermer ocakları ve doğal yaşam alanı olan orman ve makiliklerin yok olması anlamına geleceğini, oysa Sodra’nın ağaçlandırılmaya başlandığını ve Milas’ın akciğerleri konumunda olduğunu, bunun ağaçlandırma artırılarak korunmasının şart olduğunu belirtti. Batı çevre yolunun doğru seçenek olduğunu belirterek, “onlar yapmayız deseler bile, rüşvet verip yapın demeliyiz” dedi.

Toplantı sonunda, bir değerlendirme yapan Kent Konseyi Başkanı Mehmet Günlük, verimli bir toplantı olduğunu belirterek, bu toplantının sonuçlarının bir raporla ilgili kurumlara iletileceğini, gerekirse yeniden toplanılabileceğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık