Milas Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Milas Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
  • 06 Şubat 2021, Cumartesi 11:48

Milas Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Cuma günü saat 14:30’da Belediye Toplantı Salonu’nda yapıldı. Meclis Toplantısı’nda 6 ana gündem maddesinin yanı sıra; 5 maddeden oluşan İmar Komisyon Raporları ve 10 maddelik ek gündem de görüşülerek karara bağlandı.

Milas Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı bugün saat 14.30’da Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat’ın açılış konuşmasıyla başlayan Meclis Toplantısı’nda birçok konu görüşülerek Meclis Üyeleri’nin oylarıyla karara bağlandı. Açılış konuşmasında konuşan Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, pandemi konusunda son derece dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha ifade etti. Başkan Tokat, “Meclis gündemine geçmeden önce, dün açıklanan veriler kapsamında Milas 2020 nüfusunun 143.254 olarak açıklandığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle pandemi dolayısıyla burada kalmaya ve yaşamaya devam eden yurttaşlarımız için yaptığımız çağrı ve tabii ki ilave nüfus kazanımıyla 2145 kişi ile nüfusumuz %1.50 olarak artmış gözüküyor.” dedi.

“Şadan Gökovalı’nın İsmini Yaşatacağız”

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve Muğla için çok önemli bir isim olan Prof. Dr. Şadan Gökovalı’nın adını Milas’ta yaşatmak istediklerini aktaran Başkan Tokat, “Muğla’mızın çok değerli bir ismini, çok önemli bir değerini, Prof. Dr. Şadan Gökovalı’yı geçtiğimiz günlerde maalesef kaybettik. Gökovalı’nın adını bir caddede veya bir sokakta yaşatmak istiyoruz. Bu konuyu Ek Gündem maddelerimizin arasına aldık.” dedi. Başkan Tokat’ın açılış konuşmasının ardından Milas Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın gündemlerine geçildi. 

Mecliste Alınan Kararların Tamamı Aşağıdaki Gibidir:

2- Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; İlçemiz Uzunyuva Mevkiinde 1. Derece arkeolojik sit alanında “ Uzunyuva Arkeolojik Alanı Hanedan Mezar Odası Mimarı Projesi ve Arkeopark Alanı Çevre Düzenlemesi Projesi” Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile uygun bulunmuş olup, yeni müze bina yapımı, çevre düzenlemesi, teşhir ve tanzimi amacıyla Belediyemize ait Hisarbaşı mahallesi 159 ada 7 parselde kayıtlı 225,04m2 yüzölçümlü taşınmazın tahsisi talebinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi.

3- Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün ; Belediyemizin mevcut depo alanı yetersiz kaldığından ve yeni asfalt şantiyesi kurulması planlandığından Hacıabdi Mahallesi 83 Ada 4 parselde kayıtlı 6.921,17 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satın alınması talebi maddesi oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi.

4- Milas İlçesi Selimiye Mahallesi 110 ada 11 parsele şuyulu bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 184 ada 6 parselde kayıtlı 58,41 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi.

5- Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnş. Dairesi Başkanlığının, Güllük İçme –Kullanma suyu şebekesi kapsamında yapılan 2 adet depoların arasında iletimi sağlayan 213 ada 141 parselin içerisinden geçen isale hattı meri planda belirtilen 10 metrelik imar yolundan geçirilmiş, imar yolunun kamu hizmeti verebilmesi adına terk işlemleri, imar uygulaması veya kamulaştırılması ile içme-kullanma suyu hattının yol güzergahında kalacağı ve kamu zararı oluşturmayacağı, bu nedenle içme-kullanma suyu isale hattının geçtiği 10 m imar yolunun kamu adına terk işlemlerinin veya yolun kamulaştırılmasına ilişkin işlemlerin yapılması talebinin görüşülmesimaddesi oy birliği ile İmar Komisyonu’na sevk edildi.

6- Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin Ek-1 formunda değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi maddesi, belirlenen kriterlerin her yıl revize edilmesi ve Meclis’te bulunan tüm siyasi partilerin önerisiyle şehit ailelerine %30, gazi ailelerine %20 olacak şekilde düzenlenmesi ve bu doğrultuda Sayıştay’a bildirilmesi şekliyle, oy birliği ile karara bağlandı.

 

7-İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

1-Milas Belediye Meclisince 3194 sayılı Yasanın 18 nci maddesi uygulamasının yapılması için alınan 2016/307 ve 2017/72 sayılı meclis kararlarının uygulama işlemleri yapılamadığından iptali talebinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

2- Milas İlçesi Burgaz Mahallesi 780 Ada 1 parselde kayıtlı 2539,56m2 arsa vasıflı taşınmazın imar planında Pazar yeri olarak yer aldığından taşınmaz malikleri Mesude BAHAR ve Sevil KOCAKAYA’nın kamulaştırma talebinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

3- Milas İlçesi Güllük Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 2576 parselde Turizm Tesis Alanı olarak kayıtlı 2.005,14m2 yüzölçümlü 2 adet avlulu kargir ev vasıflı taşınmazın Yapım Ve Onarım karşılığı kiralama modeline göre değerlendirilmesi Bakanlık Makamından alınan 12.08.2020 tarih 395 sayılı Olur ve Vakıflar Meclis Kararı doğrultusunda uygun bulunmuş olup, yapım ve onarım karşılığı kiralanması talebinin görüşülmesi maddesi ek süre talebi istenmesiyle ertelendi.

4- İlçemiz Hayıtlı Mahallesi tapunun 254 Ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Trafo Amaçlı” hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin 3194 sayılı Yasanın 8. Maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi maddesi ek süre talebi istenmesiyle ertelendi.

5- İlçemiz Boğaziçi Mahallesi tapunun 3072 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kuzeyinde “Trafo Alanı ve Park” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

 

Ek Gündem Maddeleri

1-5393 sayılı yasanın 49. Maddesi gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak; 3 adet 5. Dereceli Ekonomist, 3 adet 1. Dereceli mühendis, 4 adet 4. Dereceli Mühendis, 1 adet 4. Dereceli  Mimar, 5 adet 7. Dereceli Tekniker kadrosu karşılık gösterilerek Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele verilecek net ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi maddesi; Ekonomistler, Mühendisler ve Mimarlar için net 2750,00 TL olarak, Teknikerler için ise 2600,00 TL olarak belirlenerek oy birliği ile kabul edildi.

2- Tamamı Milas Belediyesi Gıda İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ait olan 100 adet hisseye karşılık gelen 10.000 TL olan nakdi sermayenin ana sözleşmede bulunan faaliyetlerden bazılarına başlayabilmesi için 50.000 adet hisseye karşılık gelen 5.000.000 TL yükseltilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.

3-3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği uygulaması yapılacak olan; Milas İlçesi Kıyıkışlacık Mah. Zeytinlikuyu Mevkii’ndeki, Selimiye Mahallesi Eskipazaraltı Mevkii’ndeki, Güllük Mahallesi Sıralık Mevkii’ndeki ve Türkevleri Mahallesi Köyiçi Mevkii’ndeki taşınmazların bulunduğu alanların ilgili kanun gereği 5 yıllık İmar Programı’na eklenmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

4- Milas İlçesi Hisarcık Mahallesi’nde 3402 sayılı kadastro kanununun 22/a maddesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kadastro ekipleri ile birlikte görev yapacak olan mahalli mevcut bilirkişilerin belirlenmesi talebi görüşülmesi maddesi; Muhammet Öztekin, Bekir Poyraz, Mesut Yılmaz ve Halil İbrahim Poyraz’ın bilirkişi olarak belirlenmesiyle oy birliği ile kabul edildi.

5- Milas İlçesi Boğaziçi Mahallesi 188 ada 1 parsel ve 189 ada 1 parsel arasında kalan yeşil alan için “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliği teklifinin ilgili kanun gereğince incelenerek onaylanması talebinin, İmar Komisyonu’na havalesine oy birliği ile kabul edildi.

6- Milas İlçesi Ören Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde kayıtlı imar planında park alanı içerisinde bulunan ilgili madde gereği Ticari Yapı Kayıt Belgesi alınan 160 m2’lik yapının Köy Gazinosu olarak 10 yıllık kiralama ihalesine çıkarılması talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Milas İlçesi Ören Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde kayıtlı imar planında park alanı içerisinde bulunan Ceramos Sitesi’nin ön tarafında bulunan kafeye Milas Belediyesince ilgili kanun gereği Ticari Yapı Kayıt Belgesi alınan 46,85 m2’lik yapının kafe olarak ilgili kanun maddesi gereği 10 yıllık kiralama ihalesine çıkarılması talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Mülkiyeti Milas Belediyesi’ne ait olan Milas İlçesi Kurudere Mahallesi 137 ada 5 parselde kayıtlı zeytinlik ve tarla vasıflı 48.315,41 m2’lik taşınmazı satın alma talebi İmar Komisyonu’na oy birliği ile kabul edilerek havale edildi.

9- Merhum Prof. Dr. Şadan Gökovalı’nın isminin yaşatılması adına ilçemizde bir sokak, cadde veya parka Prof. Dr. Şadan Gökovalı isminin verilmesi talebinin görüşülmesi talebi İmar Komisyonu’na havalesine oy birliği ile kabul edildi.

10- Tamamı Milas Belediyesi Gıda İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait olan şirketin ana sözleşmesinde bulunan faaliyetlerden bazılarına başlayabilmesi için 10.000.000 TL’ye karşılık gelen ayni sermaye aktarılması talebinin görüşülmesi maddesinin oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na aktarılmasına karar verildi.

Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı; Mart Ayı Meclisi’nin, 5 Mart 2021 tarihinde saat 14.30’da Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda tekrar toplanılmak üzere oy birliği ile karara bağlanılmasının ardından tamamlandı.

Toplantı bitiminde, belediye başkanı Muhammet Tokat, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Çamköy ilkokulu toplantı salonunda yapılan, Bodrum’a su götürme amaçlı Kayaderesi Barajı ile ilgili Halkı Bilgilendirme Toplantısı yapıldığını, bu toplantıdan ve Milas’ta büyük bir baraj yapılacağından Milas Belediyesine herhangi bir bilgi ve davet gelmediğini, meclis üyelerine duyurdu.

Başkan Tokat ayrıca, geçtiğimiz hafta şirket personeliyle toplu sözleşmem görüşmelerine tamamladıklarını ve çalışanların koşullarında iyileştirmeler yaptıklarını, şimdi de kadrolu personelle toplu sözleşmesi yapacaklarını duyurdu.

Tokat ayrıca, Kıyıkışlacık mahallemize yapılmak istenen ikinci bir iskeleye vatandaşların ve muhtarın büyük tepki gösterdiklerini, meclis olarak da geçtiğimiz aylarda bu yönde karar aldıklarını hatırlatarak, Kıyıkışlacıklıların, meclis üyelerinin katılımıyla mahallede bir toplantı yapılmasını istediklerini belirterek, katılmamız iyi olur, ne dersiniz? Dedi. Grupların, Pazartesi gününe kadar bu konuda kararlarını Belediye Başkanına bildirmesi ve ona göre hareket edilmesi kararı alındı.

Toplantı bu bilgilendirmeyle sona erdi.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık