Akbelen Ormanı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye açık mektup yayınlandı..

Akbelen ormanının maden çıkartmak için kesilmesine karşı mücadele eden İkizköy Çevre Komitesi ve Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Yaşamı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) tarafından, Akbelen Ormanı’nın kesilmemesi ve bakan tarafından verilen iznin iptal edilmesi istemiyle, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye bir mektup yazıldı. Bu mektup, 106 kurum ve kuruluş tarafından imzalandı.

Akbelen Ormanı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye açık mektup yayınlandı..
  • 26 Ağustos 2021, Perşembe 10:11
 

106 kurumsal imzalı bu mektup, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye gönderildi.

Mektup ve imzacıları şöyle:

 “Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’ye

Bilindiği gibi tarafınızdan verilen 28.11.2020 tarihli olur ile “Muğla , Milas , İkizköy sınırları içinde Milas Orman işletme Müdürlüğü Kayadere Orman İşletme Şefliğinin 136, 137 no.lu orman bölmelerinde ve Karacahisar Orman İşletme şefliğinin 135 no.lu orman bölmesinde yer alan” ve kamuoyunda Akbelen Ormanı olarak bilinen ormanlık alanda Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. adına maden açık işletme izni verilmiştir. İşlemin iptaline ilişkin dava Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin 2021 /563 E. sayılı dava dosyası ile devam etmektedir. 

Bu arada malumunuz olduğu üzere Ağustos ayı başından bu yana devam eden ve önlenemeyen orman yangınları, bölgenin orman varlığının önemli bir bölümünü yok etmiştir. 8 Ağustos günü sanki yangınlarla ormanlar yok olmamış ve halen yangınlar devam etmiyormuş gibi, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin  adamları ağaç kesimine başlamışlardır. Işıkdere tarafından Akbelen Ormanı’na giren şirket çalışanları 100 civarı ağacı kesmişken; İkizköylüler ile Akbelen Ormanı’nı korumak için 17 Temmuz’dan beri nöbet tutan yurttaşların müdahalesi ile kesim durdurulmuştur. 

Davada nihayet 11 Ağustos 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. YD kararı, işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç zararlar doğacağı açık olduğundan, mahallinde kesif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan ve düzenlenecek bilirkişi raporuna karşı tarafların itirazlarının alınmasından veya itiraz sürelerinin geçmesinden sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar geçerlidir.

Bilindiği gibi; Anayasa’nın 169/3. maddesine göre; “Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.”. Diğer yandan Anayasanın 17/1. maddesine göre; “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir”; 56/1,2.maddesine göre de “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir”.

Yasal olarak bu görev öncelikle sizin olmasına karşın, bizler  Anayasanın yukarıda yazılı ilke ve güvenceleri ile yurttaşlık ödevleri gereğince şu anda kalan çok az ormandan birisi olan Akbelen Ormanı’ndaki hukuk dışı kesimi durdurduk. Ormanı gözümüz gibi korumanın karşılığında, 10 Ağustos Pazartesi’yi 11 Ağustos Salı’ya  bağlayan gece yarısı Jandarma baskınına uğradık. Orman nöbeti tutarken karşılaştığımız Anayasaya aykırı bu kötü muamele,  ormanları korumanın bir bedel ödemeyi göze almak olduğunu bize gösterdi ve  ormanların geleceği konusunda kaygılandırdı. Ancak bizler, ormanları ve yaşam için gereken diğer müşterek varlıklarımızı  ne pahasına olursa olsun korumakta kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Diğer yandan yaşanan orman yangınlarından sonra, Akbelen Ormanı için  tarafınızdan verilen  28.11.2020 tarihli izin ile birlikte orman alanlarını daraltan ya da yok eden ruhsat ve idari izinlerin hiçbirinin akılcı bir dayanağı  kalmamıştır. Bu ruhsat ve izinlerin yeniden gözden geçirilmesi ve geri alınması yaşama hakkının korunmasının gereğidir.

Sayın Bakan; sağlıklı yaşamın güvencesi  ve  müşterek varlıklarımızdan  olan Akbelen  Ormanı’ndan bir tek dal daha koparılmasına izin vermeyin, hukuk dışı kesim yapanlar hakkında gereken işlemleri derhal yerine getirin, son gelişen koşullar çerçevesinde  28.11.2020 tarihinde verdiğiniz izni  geri alın.

1    İkizköy Çevre Komitesi

2    Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Yaşamı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK)

3    2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi

5    Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu (AYEP)

6    78’liler Girişimi Ekoloji Komisyonu

7    Adaların Atları

8    Akdeniz Yeşilleri Derneği

9    Amed Ekoloji Derneği

10    Antikapitalist Müslümanlar

11    Arka Güverte İnisiyatifi

12    Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği ( ADAM-DER)

13    Ataşehir Hayat Ağacı Platformu

14    Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri 

15    Bakırköy Kent Savunması

16    Bodrum Kadın Kolektifi

17    Bodrum Kent Konseyi Çevre ve Ekoloji Meclisi

18    Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu

19    Bodrum Savunması

20    Bodrum Yalıkavak Gerişaltı Koruma Derneği 

21    Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği 

22    Cumuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü

23    Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Trabzon Şubesi 

24    Çekmeköy Farabi Sokak Mağdurları 

25    Çekmeköy Yurttaş İnisiyatifi

26    Çine Yaşam Platformu  (ÇİYAP)

27    Datça Kadın Platform

28    Demokrasi için Birlik

29    Demokratik Alevi Dernekleri Genel Merkezi

30    DEV YAPI İŞ Sendikası Bodrum Temsilciliği

31    Didim Platformu

32    Dikili Kültür ve Çevre Platformu

33    DİSK Emekliler Sendikası Çiğli Temsilciliği

34    Doğa Derneği

35    Doğa İçin Sanat Derneği

36    Doğanın Çocukları

37    Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri

38    Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER)

39    Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)

40    Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası – Eğitim Sen Didim Temsilciliği

41    Ekoloji Birliği

42    Ekoloji Birliği Gençlik Meclisi

43    Ekoloji Birliği Kadın Meclisi

44    Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu 

45    Emek Partisi Muğla İl Örgütü

46    Erzincan Günbağı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

47    Foça Çevre ve Kültür Platformu

48    Foça Forum

49    Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği

50    Gökova Ekolojik Yaşam Derneği

51    Güllük Körfezi Koruma Platformu

52    Güvence Hareketi

53    Halkların Demokratik Kongresi Muğla Ekoloji Meclisi

54    Halkların Demokratik Partisi ( HDP)

55    Halkların Demokratik Partisi Muğla İl Örgütü

56    Her Yer Kazdağları

57    İasos (Kıyıkışlacık) Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği

58    İda Dayanışma Derneği

59    İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İFD)

60    İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği

61    İzmir Yaşam Alanları Meclisi 

62    Jineps Gazetesi

63    Kadıköy Kent Dayanışması

64    Karşıyaka Güç Birliği Platformu

65    Karşıyaka Kent Konseyi Kadın Meclisi

66    Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği 

67    Kazdağları Ekoloji Platformu

68    Kazdağları İstanbul Dayanışması 

69    Kazdağları Kardeşliği

70    Kemaliye ve Köyleri Çevre Platformu

71    Konak Kent Konseyi

72    Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği

73    Kuzey Ormanları Savunması

74    Mandalya Çevre Platformu

75    Mezopotamya Ekoloji Hareketi

76    Milas Kent Konseyi

77    Muğla Çağdaş Avukatlar Grubu

78    Muğla Çevre Platformu

79    Muğla Kadın Kolektifi

80    Muğla Sol Parti İl Örgütü

81    Muğla Tabip Odası

82    Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)

83    Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi

84    Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi

85    Orhanlar  Dayanışması

86    Peri Suyu Koruma Platformu (KAR-DEF)

87    Peynir Çiçeği Gündoğan Gönülleri Derneği

88    Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

89    Polen Ekoloji 

90    Tiyatro Nil 

91    TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi

92    Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP)

93    Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği (YAŞAMDER)

94    Türk Tabipleri Birliği (TTB)

95    Türkiye İşçi Partisi Muğla İl Örgütü

96    Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi

97    Validebağ Gönüllüleri

98    Validebağ Savunması

99    Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu

100    Yaşam ve Dayanışma Yolcuları

101    Yeryüzü Ekoloji Kolektifi

102    Yeşil Artvin Derneği

103    Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazetesi

104    Yeşil Sol Parti

105    Yeşil Yaşam İnisiyatifi

106    Yurttaş Girişimi”

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

Site en altı
yukarı çık