METİN ERGUN MECLİSTE, ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINI İSTEDİ

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Prof.sDr. Metin Ergun, arıcılığın sorunları ve çözüm yolları konusunda Meclis Araştırması açılması konusunda, TBMM Başkanlığı’na bir önerge verdi.

METİN ERGUN MECLİSTE, ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN  MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINI İSTEDİ
  • 03 Ekim 2019, Perşembe 15:57

Ergun’un önergesi şöyle:

“Arıcılık sektörü ülkemizin çok önemli tarımsal alanlarından birisi durumundadır. Ülkemiz 8 milyon arılı kovan, 83 bin arıcılık işletmesi ve 104 bin ton yıllık bal üretimi ile bu alanda dünyada ikinci sıradadır. Ayrıca dünyada bulunan 27 bal arısı alt türünün 6 tanesi ülkemizde bulunmaktadır. Bu Türkiye coğrafyasının biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir veridir. Tarım alanlarımızı bal üretimi açısından incelediğimizde, üretilen bal miktarının yaklaşık %10’luk bir paya sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Geri kalan %90’lık bal üretimi ise; çayır, mera ve ormanlık alanlardan sağlanmaktadır. Ülkemizde 3.900 adet endemik olmak üzere yaklaşık 10 bin doğal bitki türü bulunmaktadır. Bu bitki türlerinden yaklaşık 500’ü bal vermektedir. Sahip olduğumuz tarım alanları ve bitki türleri göz önüne alındığında ülkemiz dünyanın en zengin florasına sahip ülkelerinden birisidir. Dünya Çam Balı Üretimi’nin %92’sinin ülkemizde gerçekleştirilmesinden dolayı, çam balı üretiminde lider ülke konumundayız. Ayrıca ihracatımızın tamamına yakınını çam balı oluşturmaktadır.

Dünyada kilometre kareye düşen kovan sayısı 1 iken, bu oran ülkemizde kilometre kareye 9 arı kovanı şeklindedir.  Çam balı üretim alanlarında bu sayı 264 kovanı bulmaktadır. Koloni verimliliği dünyada ortalama 20-25 kg, ülkemizde ise kovan başına bal verimimiz 14 kg civarındadır. Ülkemizde kovan sayısı arttıkça verim düşmektedir. Yaklaşık 10-15 yıl önce ülkemizdeki kovan sayısı 4 milyon iken şu anda bu rakam iki katına çıkmıştır. Arıcılıkla uğraşan nüfus sayısı giderek artmış fakat bal üretim sahalarında yeterince artış sağlanamadığından koloni başına verimimizde gözle görülür düşüşler yaşanmıştır. Bu durum, Türkiye’de arıcılık ve bal üretimi konusunda karşılaşılan çeşitli sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Bu sorunların araştırılarak tespit edilmesi, gereken tedbirlerin alınması, arıcılık sektörümüzün daha planlı, daha kontrollü ve daha verimli bir seviyeye getirilmesi ile ilgili olarak; Anayasa’nın 98., İçtüzük’ün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ve teklif ederiz.”

Metin Ergun, önergesinin gerekçesinde ise şu hususlara yer verdi:

GEREKÇE      

Arıcılık ve bal üretimi konusunda Dünya’nın en önde gelen ülkelerinden birisi olan Türkiye’nin bu sektörde hala potansiyelini yeterince kullanamadığı, ülkemiz coğrafyasının zenginlikleri ve sektörden yansıyan rakamlara bakıldığında açıkça ortaya çıkmaktadır.

Çünkü bu sektörü tehdit eden ve üreticilerimizi zor durumda bırakan birçok olumsuz etmen bulunmaktadır. Bu sorunlar çözülmeyi beklemektedir. Bu sorunlardan bazıları şunlardır:

1.        Üretim sahalarının yetersiz hale gelmesi,

2.        Basralı sahalardaki konaklama noktası, yol ve su sorunları,

3.        Basralı sahalarda aşırı yığılmalar,

4.        Kaybedilen basralı sahaların yerine yeni sahaların oluşturulamaması,

5.        Basralı alan olmasına rağmen amenajman planlarında yer almayan, sahalardaki silvikültürel uygulamalar ve mevzuattaki uyuşmazlıklar,

6.        Turistik alanlarla çam balı üretim alanlarının iç içe olması,

7.        Termik santraller, hava kirliliği, taş ve maden ocaklarının olumsuz etkileri,

8.        Milli Parklar ve Hazine Arazilerine arı konaklama izni verilmemesi,

9.        Yangınlar yüzünden kaybedilen ormanlık alanlar,

10.      Kaybedilen mera arazileri,

11.      Üreticinin piyasa fiyatının çok altındaki fiyatlarla balını satmak durumunda kalması ve karlılığın düşüklüğü dolayısıyla taban fiyat uygulamasına ihtiyaç duyulması

12.   Bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde arılara ve bitkilere zarar veren tarım ilaçlarının kullanımındaki denetimsizlik,

13.      Bu ilaçları kullanan çiftçiler ile arı yetiştiricileri arasındaki koordinasyonsuzluk.

Yukarıda listelenen sektörün başlıca sorunlarına ilave olarak burada ele alınamayacak birçok sorun daha bulunmaktadır. Arıcılık sektörünün ülkemiz coğrafyası göz önüne alındığında, gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için bu ve bu gibi sorunların topyekûn bir planlama ve koordinasyonla ortadan kaldırılması gerekmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konuyu geniş kapsamlı bir şekilde araştırması, gereken önlemleri alması ve planlı bir arıcılık sektörü oluşturacak düzenlemeleri yapması elzemdir. Bununla  ilgili olarak; Anayasa’nın 98., İçtüzük’ün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ve teklif ederiz.”

Editör: Şahin ŞAHİN
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık