Birliğim Gıda Sol Sabit
Sağ Sabit SARI KONAK

Orman Kesiminden Sorumlu Tutulan MİLENYUM MADENCİLİK’ten DANİŞMENT MAHALLESİ MADENCİLİK FAALİYETİ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

Ilbıra dağlarının tamamının “maden sahası” ilan edildiği ve burada orman kesimlerinin başladığı ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan haberler sonrasında, burada geçmişten beri madencilik faaliyeti yürüten Milas merkezli Milenyum Madencilik, bir kamuoyu duyurusu hazırlayarak gönderdi.

Orman Kesiminden Sorumlu Tutulan MİLENYUM MADENCİLİK’ten DANİŞMENT MAHALLESİ MADENCİLİK FAALİYETİ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

Açıklamada, Ilbıra dağının “maden sahası” ilan edilmediğini, Etibank döneminden beri bu dağın maden ruhsatları olduğunu, şimdiye kadar açmadıkları bu ruhsatlı alanlardan birinde madencilik yapmaya başlayacaklarını, bu nedenle ormanlık olan 150 dönümlük bir alanda yapacakları ocak açma işi için Orman Müdürlüğü’nden talepte bulunduklarını ve bunun gereği olarak Orman Müdürlüğünce bu alanda ağaç kesimi yapıldığını, hava fotoğraflarında  görülen büyük çıplak alanın kendileri için değil, daha önceden Ormanca gençleştirme çalışması nedeniyle kesilmiş olduğunu belirtiliyor. Şirketin açıklaması şöyle:

“Muğla ili Milas ilçesi hudutları içinde bulunan 8,850 hektar ruhsatlı alüminyum madeni sahamız faaliyetine ilk olarak 1970’lİ yıllarda bir kamu iktisadi teşebbüsü olan Etibank uhdesinde başlamış ve 1980 öncesine kadar çok yoğun olarak çalıştırılmıştır. Yaklaşık 40,000,000 ton alüminyum (boksit) rezervi bulunan bu saha, Eti Maden İşletmeleri  tarafından yaklaşık 2,000,000 ton alüminyum üretimi ve ihracatı gerçekleştirerek ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır.

1980 ihtilali sonrası faaliyet tamamen durma noktasına gelmiş, 1990’lı yıllarda değişime uğrayan devlet politikaları sonucunda ülkemiz halkının refah seviyesini arttırmak, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek ve çağı yakalamak adına bor benzeri stratejik önemi olan madenler haricindeki sahaların özelleştirilmesine karar verilmiştir. Bu sayede senelerdir atıl durumda bulunan ve devlet tarafından işletilemeyen yeraltı zenginliklerimizin özel şahıs ve kuruluşlar tarafından üretilerek ülkemiz ekonomisine katkısı sağlanmıştır.

Söz konusu sahamız 1998 yılından sonra Eti Maden İşletmeleri tarafından ihale listesine alınmış ve üç kez ihaleye çıkmıştır. Muayyen bedeli 1.2 Trilyon Türk Lirası olan ilk iki ihaleye katılan olmamıştır. Saha 24.02.2006 tarihindeki üçüncü ihalede tüm hak ve vecibeleri ile birlikte Ahmet Murat Akgün uhdesine ihale bedeli ve ruhsat harcı ödendikten sonra devredilmiştir. Ruhsat sahası daha sonraki yıllarda ruhsat sahibi tarafından taksir edilerek, 8,850 hektardan 6,927.44 hektara küçültülmüştür.

Ruhsat sahası içerisinde rezerv ve tenörleri birbirinden farklı 13 den fazla boksit (alüminyum madeni) zuhuru bulunmaktadır. Bu maden zuhurlarından sadece bazıları için tarafımızdan işletme izni alınmış olup, boksit üretimi yapılarak gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki firmalara pazarlanmaktadır.

İşletme izni alınan zuhurlarda düzensiz oluşum gösteren ve çok nadir rastlanan diaspor kristalleri de bulunmaktadır. Diaspor kristali, opal, kuvars, ametist gibi süs taşı niteliğinde olup ayrıca mineral koleksiyoncularının da ilgi alanındadır. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün alüminyum üretimleri sırasında ilk defa rastlanan bu kristallere gereken özeni gösterildiği söylenemez. Rastlanıldıkça bir kenarda biriktirilen, bir kez bile faturalandırılmayan ve bugün itibariyle halen akıbeti belli olmayan bu kristallerin art niyetli çalışanlar, dışarıdan gelen bazı şahıslar tarafından yağmalandığı bilinmektedir. Ayrıca Eti Maden İşletmelerinin bölgeden çekilmesiyle ruhsatın Milenyum Madenciliğe devri arasında geçen 25 sene içerisinde ruhsat sahası diaspor kristalinin varlığından haberdar olan şahıslar tarafından iyice hırpalanmış, yapılan maden hırsızlıkları sonucu ocaklarda göçükler oluşmuş, çalınan kristaller hırsızlar tarafından satılmış ve milli ekonomiye kazandırılması gereken meblağ heba olmuştur.

Ruhsatın Milenyum Madenciliğe devrinden sonra yapılan büyük yatırımlar ve uzun süren uğraşlar sonucu ocaklar tekrar üretim yapılabilir bir hale getirilerek, Türkiye’de yasal çerçevede ilk diaspor kristali üretimi Milenyum Madencilik tarafından sağlanmıştır. Şirketimizin ruhsatı devralmasından önceki dönemde bu konuda yeterli tecrübe ve bilgisi olmayan şahıslar tarafından yağmalanıp işlenerek pazarlanmaya çalışılan kötü kesilmiş diaspor kristalleri piyasada fazlasıyla bulunduğu için yasal üretimlerin piyasaya sürümü de uzun bir zaman ve gayret gerektirmiştir. Bu kristallerin piyasalarda var olan negatif etkisini silmek ve hak ettiği yere getirmek uzun zaman almış ve ruhsat sahibinin kişisel çabaları sonucunda mümkün olabilmiştir. Tarafımızdan yasal olarak üretilerek satışa sunulan diaspor kristali, ülke ekonomisine direk olarak katkı sağlamaya devam etmektedir. Ayrıca firmamız pazarlama ortaklarının birçok yabancı ülkede yaptığı sistemli çalışmalar sayesinde değeri artarak gittiği her ülkede Türkiye’mizin tanıtımına pozitif etki ederek, ülke turizmine katkıda bulunmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen 13 adet zuhurdan köylere, yerleşim alanlarına ve zeytinliklere yakın olan çoğu, kanunen hakkımız olmasına rağmen, yöre halkına rahatsızlık vermemek adına Milenyum Madencilik tarafından işletilmemektedir. Bunlardan bazıları Sodra, Savranköy, Damlıboğaz,

Aktaş, Asinyeniköy, Kocaalan ve Kurudere ocakları olarak sayılabilir. Şirketimiz her zaman

yöremiz insanlarına değer vermiş, saygı göstermiş ve en ufak bir rahatsızlık vermemek amacıyla her zaman üstün gayret göstermiştir ve göstermeye devam edecektir.

Son günlerde yöremiz kamuoyunun gündemini meşgul eden ve gerek basılı ve görsel medya, gerekse de sosyal medyada bilgi kirliliğine sebebiyet veren birtakım söylentileri üzülerek takip etmekteyiz. Ilbıra Dağı’nın “Maden Sahası” ilan edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Milenyum Madencilik ruhsat sahası Etibank’tan devir alınan ve işletilen bir sahadır. Maden ruhsatları Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından değil, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilmekte ve takibi yapılmaktadır.

Osmanlı döneminden beri ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna müteakip Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğü ile daha çok önem kazanan yeraltı zenginliklerimizin kaynağı tüm yurt toprakları kanunlar ve yönetmelikler dâhilinde madencilik faaliyetlerine açıktır. Maden yönetmeliğine göre toplam 5 farklı grup maden bulunmaktadır ve Şekil 2’de sadece ilimizdeki

 1. Grup ruhsatlı maden sahaları işaretlenmiştir. Görüleceği üzere tüm Muğla ve ülkemiz topraklarının tamamı madencilik faaliyetleri amacıyla ruhsatlandırılmış vaziyettedir.

Bilim ve etik çerçevesinde yürütülen madencilik faaliyetleri bir ülkenin kalkınmasındaki en büyük etkenlerden biridir. Sahamız 1970’li senelerde Etibank tarafından ilk defa ruhsatlandırılmış ve yaklaşık 50 yıldan beri çalışan ve aktif olan bir sahadır. Milenyum Madencilik San. Tic. Ahmet Murat Akgün, ruhsat sahasında faaliyette bulunan Milas Madencilik İnş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.ve Beyler Metal Madencilik A.Ş. rödövansçı firmaları

%100 yerli sermaye ile kurulmuş firmalardır. Maden sahası MAPEG tarafından 4. Grup İşletme Ruhsatı ile ruhsatlandırılmış ve Diaspor Kristalleri ve Alüminyum Madeni üretimi yapılmak üzere iki adet İşletme İzni düzenlenmiştir. Maden sahası Etibank’tan tüm hak ve

vecibeleri ile devir alınması ve eski tarihli ruhsat olması sebebiyle ÇED kapsam dışıdır. Fakat ÇED kapsam dışı olması, çevre yönetmelik ve kanunlarından muaf olmak anlamına gelmemektedir.

Ruhsat sahasında yapılan tüm faaliyetler bütün çevre, orman, işletme, patlayıcı, işyeri açma ve çalıştırma izinleri alınarak yapılmaktadır. Kaldı ki, 15 Temmuz sonrası dönemde madencilik faaliyetleri için izin almak kat be kat zorlaşmış, denetlemeler sıkılaştırılmış ve şirketimiz ancak bir buçuk yılda izin alabilmiştir.

Madencilik faaliyetleri yapılan alanlar orman dâhilinde kalması durumunda; Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen izinler çerçevesinde madencilik yapılmaktadır. Faaliyet öncesi gerekli teminatlar yatırılıp, faaliyet sonrasında ise iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Kamuoyuna servis edilen uydu görüntülerinde bir doğa katliamı yapılıyormuşçasına çok büyük bir alanda ağaçların kesildiği ve bunun sorumlusu olarak sadece firmamız Milenyum Madencilik hedef gösterilmektedir. Aslında servis edilen fotoğraftaki ağaçsız alan, son 2 sene içerisinde Milas Ormanİşletme Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan gençleştirme çalışmalarından ibarettir. Şekil 3’te faaliyet yapabilmek için Beyler Metal Madencilik A.Ş.’nin yaptığı tüm izin başvuru alanları renkli çerçeveler içerisinde görülmektedir.

Şekil 4’te ise izinlerimiz onaylandıktan sonraki durum görülmektedir. Maden işletme faaliyetleri sadece görülen lacivert çerçeveli alanda yapılmaktadır ve bu alanda Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından toplam 682 metreküp ağaç kesimi gerçekleştirilmiştir. Görünen ağaçsız alan ise geçmiş senelerde Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gençleştirilmiştir ve faaliyetlerimizle hiçbir bağı yoktur.

Boksit madeni damar yapısında olup 4-12 metre olan kalınlıklarda yeraltına dik bir eğimle inmektedir. Bu sebeple boksit madenciliği esnasında dar bir alan madencilik faaliyetine açılır. Tarım ve Orman İşleri Bakanlığı tarafından onaylanan izinlerimiz için sunduğumuz dosyalarda tüm bitki örtüsü ve doğal yaşam ele alınmış ve madenin kapatılmasından sonra yapılacak olan iyileştirme projeleri verilmiştir. Maden sahasında faaliyette bulunulan alanda bir çok

kurumdan görüş alınmış ve arkeolojik ya da doğal sit alanı dâhilinde olmadığı sabit bulunmuştur.

Bu tip jeolojik oluşuma sahip cevherli maden işletmeleri ekonomik boyutta ilk etapta açık işletme olarak faaliyetlerine başlamakta ve sonrasında yeraltı teknikleri ile üretimine devam ederek  daha   fazla  ağaç  kesimine   gerek  duyulmadan  bütün  madenin ekonomiye kazandırılmasına olanak sağlamaktadır. Son 15 senedir üretim yaptığımız ve 47 sene önce Etibank uhdesinde ilk üretimine başlayan Pınarcık-Küçükçamlıktepe mevkiinde bulunan yeraltı işletmemiz buna güzel bir örnektir. Maden sahası Etibank tarafından ilk olarak açık işletme teknikleri ile işletilmiş ve sonrasında faaliyetler yeraltı madenciliği ile devam etmiştir.

Ülkemizde bulunan toplam ormanlık alan 22 milyon hektar iken madencilik için verilen izin alanı sadece 66 bin hektardır, yani tüm ormanlık alanın sadece binde üçüne tekabül eder.

Ruhsat devrinden günümüze kadar olan dönemde 500,000 ton boksit ve 7,5 ton diaspor kristali üretip faturalandıran, yüzlerce insana ve esnafa iş kapısı olan Milenyum Madencilik için insan ve doğa her zaman öncelik olmuştur. Dolaysıyla firmamızdan veya ilgili kurumlardan hiçbir şekilde bilgi alınmadan, tamamıyla yanlış ve eksik bilgilerle bilinçli olarak firmamıza zarar verme amaçlı başlatılan ve yöremizde huzursuzluk yaratan bu kampanyanın biran önce son bulmasını diliyoruz.

GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARTMAK VE YÖRE HALKINI RAHATLATMAK AMACIYLA BU DUYURUYU YAPMAKTAYIZ:

  • Muğla il sınırları içerisinde yeni maden sahası ilan edilmiş bir alan bulunmamaktadır.
  • Tüm ülke toprakları maden kanunu çerçevesinde madenciliğe açıktır.
  • Ruhsat sahamız 50 yıldan beri aktif olan bir sahadır.
  • Ruhsat sahibi ve rödövansçı firmaların tamamı %100 yerli sermayedir.
  • Ruhsatımızda alüminyum ve diaspor kristalleri işletme izinlerimiz mevcuttur.
  • Çalışmamıza izin verilen alanlarda arkeolojik ya da doğal sit bulunmamaktadır.
  • Ruhsat sahasında yapılan tüm faaliyetler Çevre Kanun ve Yönetmeliklerine tabiidir.
  • İzin alanımızda Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kesilen ağaçlar kızılçam ağaçlarıdır ve endemik tür içermemektedir.
  • Bu faaliyetimiz esnasında hiçbir zeytin ağacı kesilmesi söz konusu değildir.
  • Gündeme getirilen Danişment Maden Ocağımızın civarındaki tek mahalle olan Danişment Mahallesi Muhtarı Sn. İlhan Şimşek beyefendi ile faaliyetimiz başlamadan görüşme sağlanmış ve kendisi bilgilendirilmiştir.

Temennilerimiz:

Yerel medyanın her konuda doğru bilgileri almadan halkı galeyana getirebilecek yazılar kaleme almaması,

Türk Milletinin Vekillerinin, Belediye Başkanlarının ve çeşitli kamu görevlilerinin bu tip negatif kampanyaları başlatan şahısların gerçek niyetlerini soruşturmadan ve ilgili bütün tarafları dinleyerek doğru verilere ulaşmadan hareket etmemeleridir.

Saygılarımızla,

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık