• 10 August 2022, Wednesday 10:44
ÖzçelikARAL

Özçelik ARAL

BELEDİYE MECLİSİ ANILARI (1989-1991)

1989’da yerel seçimleri yapıldı. Milas’ta SODEP’le kaybettiğimiz 2000 farklık seçimin rövanşını bu defa ANAP’tan aynı farkla geri aldık. SHP Türkiye’de büyük başarı sağladı. Büyük şehirleri kazandık. Muğla’da, ilk defa Bodrum’u kazandık. Milas, Yatağan, Muğla merkez, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Fethiye’de kazandık. Çok sevindik.

İLK GRUP TOPLANTISI

Belediye Meclisi 10 SHP’li üye Özçelik Aral, Mehmet Çakır, Zeki Çakıroğlu, Olcay Akdeniz, Hüseyin Kurtuluş, Ertaş Sadi Birlik, Vedat Saralp, Taner Akdeniz, Mustafa Tireli ve Oktay Dizdar, ANAP’tan Yusuf Koç, Bengi Mergen, Mustafa Yalçın, Yüksel Perk ve DYP’sinden de Ömer Çakıroğlu seçilmişti.

İlk toplantıda, ilk sözü alarak, eski yaşadıklarımızdan bahsettim. Meclis katipliklerinin önemini vurguladım.

Meclis kararları yazı işlerinde yazılıyor, başkan ve iki katip üye tarafından imzalanıyordu. Yazı işlerinde yapılan değişikliklerin olmaması için, meclis katipliğine iki üniversite mezunu genç arkadaşımız Olcay Akdeniz ve Vedat Saralp’I önerdim, kabul edildi.

Komisyon seçimlerinde 1989 öncesi bazı ANAP’lı üyelerin, bizim komisyonlarda temsilimize karşı çıktıklarını, bizim bunu yapmamamız gerektiğini ve ANAP’a birer üyelik verilmesini önerdim.

 

GERİ KUVVETLERİ KOMUTANI OLUYORUM

Daha sonra yapılan görev dağılımında, Bütçe, İmar, Memur Sınav, Emanet, Emlak Vergisi Saptama Alt Komisyonu ve Yönetmelik Hazırlama Komisyonlarının başkanlığını üstlendim.

Deneyim ve bilgimin yeterli olması nedeniyle bu işleri çok kolay başarıyorum.

 

İMAR PLANI ONANIYOR

1988’de incelenmeye başlayan Milas yeni İmar Planı iki ay gibi bir sürede tekrar mecliste incelendi, değerlendirilerek onandı.

 

18. MADDE UYGULAMASI

Nazmi Akdeniz, Erdal Çerçi, Akkent Caddeleri ve Semiha Altunkan İlk Öğretim Okulu’nun arasındaki alanın imar planı vardı. Fakat hiç uygulama yapılmamıştı. Bu bölgede 18. Madde uygulanmasını belediye meclisine önerdim. Önerim kabul edilerek, Milas’ta ilk 18. Madde uygulaması yapıldı. Bu uygulama ile parsel maliklerinden, sahip oldukları alan ölçüsünde uygulama payı alındı. Bütün cadde ve sokaklara 4 kat yapılanma izni verildi. Kimsenin şikayetine meydan verilmeden bu iş çözüldü.

Vatandaş, bundan çok memnun oldu. Bence bu dönem yapılan işlerin en başarılılarından biri olarak gerçekleşti.

 

5 YILLIK İMAR PROGRAMI YAPILIYOR

Erdal Çerçi’nin belediye başkanlığı döneminde İmar Komisyonu Başkanlığı yapmıştım. Ama o zaman 4 yıllık imar programını hazırlayarak, İmarla ilgili bakanlığa sadece önerilerde bulunabiliyorduk.

1984-1989 döneminini son iki yılında imar komisyonu üyeliği yapmıştım. Ama ANAP’lı üyeler konuların komisyonda olgunlaştırılmasını istemeyip, direkt mecliste kişilerin siyasi görüşlerine göre değerlendirmeye meyilli idiler. Bu bakımdan komisyon çalışamadı.

Beş yıllık programların kamulaştırma bölümleri, eski Milas’ın yenilenmesi ile yakından ilgilidir. Belli konular gündemde tutulup, ileriki kuşakların önü açılabilir. Daha once de anlatmıştım, 60-80 yılları arasındaki programlar, belediyenin olanakları olmadığı için gerçekleştirilememişti. Gündemde tutulmuş ve bu bölgelerdeki yapılaşmanın önüne geçilerek, 1982-1983 yılları arasında Ünal Çetin’in başkanlığında başarı ile uygulanmıştı.

Bu konuları çok iyi bildiğim için, komisyondaki arkadaşlarıma, once Milas’ın şehir planını inceleyelim, sonra da açılabilecek ve genişletilecek yolları saptayalım dedim. Arkadaşlarımız ve Belediye Fen İşleri’nden ilgili memurlarla birlikte ön inceleme, yaklaşık bir haftada bitirildi.

Bu çalışmayı izleyen günlerde, mevsimin sıcak olması nedeniyle, akşam serinliğinde günde 2’şer saat çalışma ile yerinde görüldü ve program oluştu.

Mecliste oy birliği ile kabul edildi. Programın tamamının uygulanamayacağını bildiğim halde, konunun çok ileriye dönük olarak planlanmasını sağladık. Hâlâ üzerinden 30 yıl geçmesine ragmen programda uygulanmayan 30’a yakın yol düzenlenmesi vardır. Umarım gelecek kuşaklar önerilerimizi değerlendirirler.

 

BÜTÇE KARARNAMESİ SİSTEMİNE GEÇİLDİ

1985 Belediye Gelirleri Kanunu değişmişti. Fakat Milas Belediyesi’nde düzenli bir uygulaması yoktu. Söke Belediyesi’nden aldığımız bir örnekle, bütçe kararnamesi hazırlandı ve uygulamaya konuldu.

Kararnamede, kanunen alınan vergiler, harçlar ve diğer gelirlerin dayanakları, kanun ve yönetmelik maddeleri vardı. Belediyenin ilgili memurları hiç bir inceleme yapmadan, gelirle ilgili uygulamayı yapabileceklerdi.

Bu kararname ile gelişme alanları (mücavir) her 400 m2 bir parsel sayılacağı var sayıldı. Bu karar, yıllar sonra Bodrum-Milas havaalanı imar durum belgesi için uygulanınca, 2000 yılında belediye kasasına 160 milyar gibi yüksek bir gelir kazandırıldı.

 

YENİ YÖNETMELİKLER HAZIRLANIYOR

1.Milas’ta şehir içi taşımacılığın nasıl yapılacağına dair açık bir karar yoktu. Minibüs kooperatifi, kendisini belediyeden bağımsız görüyordu.

Bir şehir içi taşıma yönetmeliği hazırladık. Belediye Meclisi’nde görüşmeleri sırasında, meclis üyesi Hüseyin Kurtuluş, minibus çalıştıracak kişilerin şoför esnafından olması önerisini getirdi. Bu şekilde, kişilerin rant sağlamasının önüne geçilecekti; doğru bir öneriydi. Yönetmelik 2014’de büyük şehir kuruluncaya kadar başarılı şekilde uygulandı.

II.Burs Yönetmeliği. Fakir öğrencilerden yüksek öğrenim burs istekleri geliyordu. Bu konuda bir yönetmelik hazırladık ve meclisten geçti. Her yıl bursiyer sayısı ve burs miktarı belediye meclisince saptanacaktı.

Fakat Milas Belediyesi’ne gelen bir Mülkiye Müfettişi, konunun 1580 sayılı belediye kanununa uygun olmadığı için iptalini istedi. Ben aynı kanunun fakirlere yardım ile ilgili maddesi gereğince doğru uygulama yapıldığını düşünüyorum.

III.Sağlık Zabıtası Yönetmeliği yoktu. Umumi Hıfzısıhha Kanunu yönetmeliğini iyice inceledikten sonra, detaylı bir yönetmelik hazırladık. Yönetmeliğe, daha once bulunmayanlardan gürültü ve defin konuları da eklendi Yönetmelik Sağlık Bakanlığınca incelendi. Bütün belediyelere örnek gösterildi. Yıllar sonra, Milas Belediyesi Zabıta Müdürü’ne bu konuyu sorduğumda, bilgisi olmadığını söyledi. Şaşırdım..

 

BELEDİYECİLİK EĞİTİMİ

Belediye ile ilgili bilgilerim artık üst düzeydeydi. Bunları arkadaşlarıma iletmem gerekiyordu.

Başkan ve üyelere bunu, ‘sizi eğitiyorum’ diye direkt söyleyemezdim. Bunun için, dolaylı eğitimi seçtim. Konular geldikçe, eskilerden ve gelecekten örnekler vererek anlatıp, çaktırmadan eğitimi tamamlıyordum. Aynı şekilde, memurları da eğitmeye başladım. Fakat bu dolaylı değil, direkt örneklerle oldu.

Bunu çok büyük ölçüde başardım. Memurların bazıları, ‘hocam’ demeye başladılar. Bu Belediye hocalığım, 2004’e kadar devam etti. Gençleri eğiterek yetiştirdim. Bundan dolayı da onur duyuyorum.

 

BELEDİYECİLİKTE ÜÇ İLKE

Çalışmalarda verdiğim örneklerin başında üç ilke yer alıyordu:

  1. Öğrenmenin yaşı olmaz.
  2. Kötü örnek, emsal olmaz.
  3. İdarenin kitabı olmaz.

Bu üç ilkeyi, meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına, çalışmalarında esas almalarını devamlı yineledim. Başarılı oldum.

 

EMLAK VERGİSİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

1990 yılı, emlak vergilerini hazırlama alt komisyonunu kurdum. Yanımda belediye inşaat teknisyeni M. Emin Çoban ve sekreterya görevini yapan bir memur vardı. Çok az bir zaman vardı. Bütün mahallelerdeki sokakları parsel bazında, kadastral pafta yardımı ile inceledik. Tek tek değerlendirerek, çıkmazdaki evler, sokağa sadece kapısı olan parselleri de ayırarak, sonuca vardık. Merkezden kenara doğru 20’ye bir değer saptaması yaptık. Üst komisyonda görüşüldü ve kabul edildi. İtiraz eden kimse çıkmadı.

Daha sonraki yıllarda Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 3. defa daha, Park Bahçe İşlerini yönetirken, aynı görevi verdi. Her defasında işimize karışmadı, sadece adil olalım dedi. Bu dönemlerde hiç itiraz olmadı. Bir yanda belediye, bir yanda vergiyi ödeyecek vatandaşı koyarak karar verdik.

Bu yıl, vergi ödeyecek bir vatandaş olarak, Milas Vergi Değerleri Listesini inceledim. En yüksek değer, m2’si 2750 TL ile Atatürk Bulvarı idi. Kenar Mahallelerdeki sokaklar ise m2’si 1000 lira olarak saptanmıştı.

Komisyon, kenar mahalleleri 1000 TL saptadığı zaman, bu Atatürk Bulvarı’ndan 20-30 bin TL.’sı olması gerekirdi. Eğer en yüksek 2.750 TL/m2 ise, kenar mahalelerin 250-300 TL. Olması gerekiyordu.

Alt Komisyonda iyice incelenmeden bir değerlendirme yapılmıştı. Bu kararı veren komisyon üyelerine gönderme yapıyorum. Siz Milas’ın gelişmiş bölgelerindeki mülk sahiplerini korurken, kenarda oturanları yük altına soktunuz. İleride bir daha bu isle görevlendirilirseniz, daha iyi inceleyip, merkez ve kenar arasındaki değer farkının ölçüsünü iyi saptayınız.

 

MARVERDE OTEL’İN YAPILMASI

Meşelik Köyü, Adabükü mevkiinde bir turistik otel yapılacaktı. Otelin uzunluğu ve derinliği, Milas Belediyesince uygulanan tip imar yönetmeliğine uymuyordu. Konu askıya alınmıştı. Belediye Meclisi’ndeki arkadaşlar konuyu araştırmamı istediler. Marmaris’te daha büyük oteller vardı. Bu konuyu oradaki belediye yetkililerine sordum. Biz yönetmeliği bakmadan izin verdik dediler.

Araştırmaya devam edince, Turizm Teşvik Yasası’na göre, tip imar yönetmeliğinin dışına çıkılabileceğini saptadım. Konuyu ilgililere aktardım, sorun bu şekilde çözüldü.

 

MAYA’DAN ARABA ALIMI

Tuzla mevkiinde Maya Sitesi’ni yapan şirket, imar değişikliği istemişti. İstekleri yasaya uygundu. Belediyenin mali olanakları az olduğu için, belediye meclisi bu işlemin yapılabilmesine izin verirken, belediyeyebir binek aracı  hibe edilmesini istedi.

Bu amaçla beni görevlendirdiler. Maya şirketi yöneticileri ile bir akşam yemeğinde buluştuk. Yemekte şirketin sahibi, genel müdürü ve şantiye şefi vardı. İstediğimizi söyledim, kabul ettiler. Bazı dolaylı yolla ‘sen ne istersin’ demeye getirdiler. Şirket yetkililerine, ‘ben buraya belediye meclisini temsilen geldim, kendimi temsil etmiyorum’ yanıtını verdim ve ‘her kuşun eti yenmez’ sözünü ekledim.

 

YOLA TERKEDİLEN ESKİ İŞLEMLERİN ÇÖZÜLMESİ

1960’lı yıllardan başlayarak 1990 yılına kadar, bir çok yerde, belediye başkanları vatandaşla iyi ilişki kurarak, duvarlarını geri çektirmişler ve bu iş için de kamulaştırma bedeli ödenmemişti. Bu parsellelrin sayısı 100’ü geçiyordu.

Konuyu Belediye Başkanı Fevzi Topuz’a söyledim. Terk işlemleri için, emanet komisyonu kanalıyla ihale açalım dedi.

İhale için, Milas’taki tüm harita mühendislerine çağrıda bulunduk. Kendilerine bu işten belediyenin bir karı olmayacağını, sadece vatandaşın kullanmadığı yer için emlak vergisi ödemesinin önüne geçileceğini söyledim. Anlayışla karşıladılar. Evrak bedeline ihale edilerek, harita mühendislerine taksim ile sonuçlandırıldı.

 

BELEDİYE MECLİSİNDEN AYRILIYORUM

1990 yılı kesin hesapları, 1991 haziran meclisinde konuşuldu. Yeni yıl için komisyon seçimlerine geçilirken, park bahçe işleriyle uğraşmak için, istifa ettim. Çok az oy farkı ile kabul edildi. Arkadaşlarıma veda ettim.

Belediye Meclisinden ayrıldıktan sonra, eski arkadaşlarım benimle ilişkilerini devam ettirdiler. Karşılaştıkları yeni sorunlar için fikrimi almaya devam ettiler. Bundan son derece memnun oldum. Emeklerim boşuna gitmemişti.

 

SONSÖZ: BELEDİYE BAŞKANLARI VE MECLİS ÜYELERİNİN EĞİTİMİ

Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyeliğine, her meslekten kişiler seçilebilir. Bence seçimlerden sonra, bir günlük bir belediyecilik semineri yapılmalıdır.

Bu seçimlerde, Belediye Kanunu, İmar Kanunu, Belediye Gelirler Kanunu, Umumi Hıfzısıhha Kanunu gibi konularla birlikte, uygulanan Büyük Şehir İmar, Belediye Zabıta, Sağlık Zabıtası gibi Yönetmelikler, yeni seçilenlere anlatılmalıdır.

Bu şekildeki eğitimle belediye meclisindeki gereksiz tartışmaların önüne geçilir.

Bu eğitim,

  1. Büyük Şehir Belediyesince, 2. Siyasi parti örgütlerince, 3. İlçe belediyesince, düzenlenebilir.

Uygun, konuları bilen kişilerce seminerin yapılması büyük yarar sağlar.

Bunda utanılacak hiç bir şey yoktur. Öğrenmenin yaşı ve zamanı olmaz.

Umarım, gelecek kuşaklar bunu uygular.


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


Site en altı
yukarı çık