• 20 March 2022, Sunday 11:10
MetinSALMAN...

Metin SALMAN...

ELEKTRİK FİYATLARINA YAPILAN FAHİŞ ZAMLAR VEYA DEVLET GÖZETİMİNDE SOYGUN!?...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 31.12 2021 tarih ve 10706 sayılı kararı ile elektriğin kW/h (kilovat saat) ücretine 01.01 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 0 ile yüzde 546’ya kadar çok yüksek, vatandaşların ve işletmelerin kaldıramayacağı miktarlarda zam yapıldı.

Bu zamlı tarifeden gelen ilk Ocak 2022 faturaları vatandaşın eline geçince vatandaşlar, faturalardaki fahiş atıştan şok oldular! Fatura tutarları Aralık 2021 ayı için ödenen miktardan 2 ile 5 kattan fazla artmıştı. Ayrıca 01.01 2022 tarihinden sonra konutlarda 150 kilowatttan sonrası için kademeli fiyat uygulamasına geçildiğinden faturalar çok daha kabarık gelmişti.

Bunun üzerine bütün Türkiye'de elektrik faturalarını protesto gösterileri başlamış ve vatandaşlar tarafından zamların geri alınması istenmiştir.

Dağıtım şirketleri 21 şirket, devletten 31 kuruş 86 santime aldıkları elektriği abonelerine 1.24105 liraya satıyorsa burada kar oranı 89,53'tür. Böyle bir kâr oranı hangi sektörde vardır?

Bu yapılan fahiş zamlardan sonra vatandaşın protestosu arttığında vatandaşın çektiği sıkıntılardan habersiz ve uzak saray erkanı, nihayet konu ile ilgilenmeye başladılar. Enerji Bakanlığı bir taraftan, EPDK bir taraftan yapılan zamları açıklamaya çalışırlarsa da yapılan açıklamalar -zırva tevil götürmez- hesabı vatandaşlarda hiçbir karşılık bulmayınca, konuya Türkiye'de kendinin haberi olmadan herhangi bir şey yapılamayan padişahımız efendimiz(!) Recep Tayyip Erdoğan müdahil olarak konutlardaki ilk kademe elektrik kullanım miktarını 150 kW’den 210 kilovata çıkardığını ve fiyatın düşürülmesi için çalışmalara başlanılması talimatını verdiği açıkladı.

Aslında bu zamlar ekonomik sebeplerden yapılmadı. Şöyle ki: Elektrik dağıtımının özelleştirilmesinde ihaleleri alan şirketlerin sermaye yapıları, bu işleri yürütebilecek yeterlilikte değildi. Özelleştirmeler, sermaye yeterlilik oranı nerede ise sıfıra yakın yandaş ve candaş şirketlere verildi. (Her özelleştirmede olduğu gibi) Özelleştirmelerdeki ödemeler dolar olarak yapılacağı için sermayeleri yetersiz bu şirketler, gerekli döviz kredisini bulabilmek için yurtdışı piyasalara yöneldiler. Sermaye yapıları bu kadar yetersiz şirketlere kimse finansman sağlamayacağından verilecek kredilere garanti gerekiyordu. O garanti de devlet tarafından verilince krediler alındı! Kredi alındığında dolar 3.50 TL idi ise, bugünlerde ise 13 TL’nin üzerine çıktı. Dolayısıyla döviz kredisi kullanan bu şirketler borçlarını ödeyemez duruma geldiler. Dağıtım şirketlerinin bu borçları ödeyebilmeleri için, bu ihaleleri alırken devlet tarafından yapılan kıyaklara bir daha ihtiyaç doğdu.(Elektrik dağıtım özelleştirmeleri yapılırken bazı eksiklikleri görmezden gelen en alt kademedeki bürokratlardan en üst makamlardaki yöneticilere kadar, sermaye yetersizliklerine rağmen ihalelerin kendilerine verilmesi gibi. Ya da özellikle yandaş ve candaş şirketlerin tercihi gibi.)
 

Bu şirketleri kurtarmak için yapılabilecek tek şey ELEKTRİK BEDELİNE ZAM yapmaktı. Önce, dağıtım şirketlerine TEÜAŞ tarafından verilen elektriğin ücreti 31 kuruş 86 santime düşürüldü. Fakat bu onları tatmin etmedi. Elektrik dağıtım şirketleri, devletten 31,86 kuruşa aldıkları elektriği kW/h ücretline EPDK’nın 31.12.2021 tarih ve 10706 sayılı kararına dayanarak yüzde 137-yüzde 300 civarında zam yaparak tüketicilere faturalar gönderdiler. Ayrıca elektrik kullanımında KADEMELİ KULLANIM TARİFESİNİ KABUL EDEN KANUNA DAYANARAK konutlara 150 kW/h de kadar daha ucuz(!) (1,37 TL), 150 kW/h’ten sonrası için (2,06) daha pahalı elektrik faturaları gönderildi. (Gerçi protestolardan sonra 150 kW/h önce, 210 kW’te, sonra da 240 kW/h’te çıkarıldı.) Konutların dışında sanayiye 1.75 liradan, ticarethanelere 2,74 liradan faturalar gönderildi.

Yapılan bu elektrik zamlarının, dağıtım şirketlerinin karlarını artırıp ödemelerini kolaylaştırmaktan başka bir amacı yok! Maksat yandaşı ve candaşı sıkıntıdan kurtarmak!

Kaldı ki, DÖVİZ CİNSİNDEN GELİR ELDE ETMEYEN ŞİRKETLERİN DÖVİZ KREDİSİ KULLANMALARI KABUL EDİLEBİLİR BİR FİNANSMAN MODELİ OLAMAZ! Hele ki Türkiye gibi dövizin milli para karşısında her gün değer kazandığı, milli paranın her gün değer kaybettiği, -kurun sabit kalmadığı- bir ülkede DÖVİZ KREDİSİ KULLANMAK HİÇ DE AKILLICA BİR DAVRANIŞ DEĞİLDİR!

ELektrik dağıtım şirketlerinin karlarını artırmak yolunda en büyük yardımcıları da EPDK’dan başkası değildir. 31.12.2021 tarih ve 10706 sayılı kararı ile şirketlere bu imkan verilmiştir. Sanırsınız ki, EPDK bir KAMU KURUMU değil de özelleştirmede elektrik dağıtımını alan 21 şirketi KURTARMA KURUMU!?..

Vatandaşlardan gelen büyük tepkiler üzerine, bu ülkede kendisinden habersiz hiçbir karar alınamayan ve uygulanamayan padişahımız efendimiz(!) Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla “ELEKTRİK SATIŞ FİYATLARINDA BİR İNDİRİM YAPILABİLİR Mİ?) diye Enerji Bakanı’nın başkanlığında elektrik dağıtımı yapan 21 şirketin yöneticileri ile (Candaş ve Yandaş 5 şirket) bir toplantı yapılmış ve fakat tam toplantı esnasında Enerji Bakanlığı’nda toplantının yapıldığı salonda elektrikler kesilmesin mi? Bunun üzerine toplantıya başka bir salonda devam edilmişse de vatandaş LEHİNE HİÇBİR SONUÇ ALINAMAMIŞTIR.

Zaten VATANDAŞIN LEHİNE BİR KARAR ALINAMAZDI DA! Çünkü bu hükümet, ELEKTRİK DAĞITIMI YAPAN BU ŞİRKETLERİ ÜZECEK HİÇBİR KARAR ALAMAZ! Çünkü o dağıtım şirketleri, onların CANDAŞ ve YANDAŞ şirketleridir. Bu hükümet bu şirketlerin devlet gözetiminde VATANDAŞIN SOYULMASINA NEZARET EDER.

Dağıtım şirketleri yöneticileri ile (5’li şirket) yapılan toplantıdan bir sonuç alınamayınca, vatandaşın protestoları da göz önüne alınarak elektrik fiyatlarında vatandaşın faturalarını hafifletecek yollar ocak ve şubat aylarında Enerji Bakanlığı’nca aranmış ve ÇARE DİYE BULUNAN FORMÜLLER PADİŞAHIMIZ(!) EFENDİMİZ TARAFINDAN KAMUOYUNA DUYURULMUŞTUR!

Çare, yukarıda da belirtildiği gibi, dağıtım şirketlerinin uyguladığı 7- 00 arasında yaptıkları zamlardan indirim şeklinde olmamış ve fakat devletin faturalar üzerinden aldığı KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesiyle faturalarda güya yüzde 10 indirim sağlanmıştır. Ayrıca konutlarda onların ucuz tarife dediği ve fakat Aralık 2021 faturasına göre aynı miktar kullanım için daha pahalı tutarı gösteren elektrik kullanım kW/h miktarı 240 kW’a çıkarılmış ve ticarethaneler, küçük işletmeler için de bazı iyileştirici kararlar alınmıştır.(Dağıtım şirketlerini incitmemeye çok dikkat ederek)

Devletin almaktan vazgeçtiği yüzde 10 KDV, tabiatıyla devlet bütçesinin bayağı bir gelir kaybına yol açacaktır. Bu ise diğer bütçe gelirlerinin artırılması yoluna gidilerek yine vatandaşın sırtından sağlanacaktır! Aman candaş ve yandaş şirketlerimiz zarar görmesin!

Bu hükümet, elektrik dağıtımı yapan bu 21 şirketin uyguladıkları fiyatlardan İNDİRİME GİDEMEZ! Gidemez çünkü, bu şirketlerle hükümet arasında SİMBİYOTİK BİR YAŞAM BAĞI VAR!?...Yaşayabilmek için ikisinin de birbirine zarar vermemeleri gerekir. Onun için ELEKTRİK FATURALARINDA ELLE TUTULUR BİR İNDİRİM BEKLEMEYİN. Bu hükümet, vatandaşın değil, ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN YANINDADIR! Önce yüzde 137- yüzde 300 zam yapacaksınız, sonra da bu fiyattan yüzde 10 indirim yapacaksınız! Fakat bu indirim yandaş ve candaş firmaların fiyatından olmayacak! Devletin KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürmek suretiyle DEVLET KESESİNDEN yüzde 10 indirim yapmış olacaksınız! Yüzde 137 ila yüzde 300 zamdan sonra bu fiyatlardan yüzde 10 indirim nedir ki? Bu indirimden sonra bile ELEKTRİK FATURALARI, VATANDAŞIN CEBİNİ DEMİR ÇELİK FABRİKASININ YÜKSEK FIRINI GİBİ CAYIR CAYIR YAKACAK! Yüzde 10’luk KDV indirimi, yangının üstüne ŞİŞE İLE SU DÖKMEKTEN FARKSIZ!...

Bu hükümet yine 84 milyon vatandaşın değil, YANDAŞ VE CANDAŞ ŞİRKETLERİN YANINDA OLDUĞUNU AÇIKÇA GÖSTERMİŞTİR!

Vatandaşın ödediği bu YÜKSEK ELEKTRİK FATURALARI, bu elektrik dağıtım şirketlerinin yetersiz sermayelerine rağmen özelleştirme bedelleri için Londra piyasasından DEVLET GARANTİSİ ile aldıkları döviz kredilerini geri ödeyebilmeleri için DEVLETİN GÖZCÜLÜĞÜNDE YAPTIKLARI BİR SOYGUNDUR!

Önceki yıllarda; “Verginizi düzenli ödeyiniz! Ödediğiniz vergiler yol, su, elektrik olarak size geri dönecektir.” diye bir slogan vardı. Ödediğimiz vergiler şimdi bize birer CANIMIZI ÇOK ACITAN KAZIK OLARAK GERİ DÖNDÜĞÜ GİBİ, Türk vatandaşları olarak biz bu ELEKTRİK FATURASI ÖDEMELERİNİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNE DEĞİL, BU ŞİRKETLER ÜZERİNDEN LONDRA BANKALARINA ÖDÜYORUZ? Ve bunlara sebep olan bürokratlar da YARIN HERHANGİ BİR SORUYA MUHATAP OLMAYACAKLARINI DÜŞÜNEREK KEYİF ÇATIYORLAR…

Veyl onlara…

 


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


Site en altı
yukarı çık